Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Extra risico drugsgebruik + hartfalen

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012
Patiënten met hartfalen die drugs gebruiken hebben een veel groter risico op overlijden of ziekenhuisopname dan niet-drugsgebruikers.
Extra risico drugsgebruik + hartfalen

Dit blijkt uit een retrospectieve cohort-studie die is uitgevoerd in de Verenigde Staten [Am J Cardiol 2012 e-Pub]. Het gerapporteerde gemiddelde drugsgebruik in de onderzochte populatie een maand voorafgaand aan de ziekenhuisopname was 8,9%. Een meerderheid van de opgenomen patiënten (59%) bestond uit Afro-Amerikanen. Deze waren grotendeels onverzekerd, veelal laag opgeleid en hadden een grote ziektelast.

De onderzoekers selecteerden patiënten die in 2004 wegens hartfalen in het ziekenhuis werden opgenomen en bekeken hun medische gegevens. Ze volgden de patiënten gedurende vier jaar. De selectie met follow-up bestond aan het eind van de inclusieperiode uit 53 druggebruikers en 304 controlepatiënten (niet-drugsgebruikers).

Beide groepen vertoonden significante verschillen in leeftijd: drugsgebruikers waren gemiddeld twaalf jaar jonger. Dit waren vaker mannen (79 versus 54%). Het gebruik van typische hartfalenmedicatie – ACE-remmers, aldosteronantagonisten, bètablokkers, diuretica of digoxine – verschilde niet tussen drugsgebruikers en niet-drugsgebruikers. Ook de specifieke laboratoriumwaarden voor hartfalen bij opname, BNP en troponine-I, verschilden niet significant.

Wel was er, zoals te verwachten, een groot verschil in gerapporteerde therapieontrouw: 53% bij drugsgebruikers en 17% bij controles. De drugsgebruikers waren wel trouw in het gebruik van hun drugs en verslavende middelen. De urinetesten scoorden positief: 60% voor cocaïne, 37% voor cannabis, 17% voor opiaten, 8% voor benzodiazepines en 6% voor barbituraten.

Dit onderzoek toonde geen verschil in mortaliteit na opname. Een mogelijke verklaring is dat de drugsgebruikers veel jonger waren. Wel was er een groot verschil in ziekenhuisheropnames wegens hartfalen. Mogelijk spelen therapieontrouw en de effecten van cocaïne op het hart een rol. Verslaafden maken noodgedwongen meer gebruik van ziekenhuisvoorzieningen. Ze vormen daarmee een aanzienlijke kostenpost voor de Amerikaanse gemeenschap. Aannemelijk is dat deze uitkomsten ook vertaalbaar zijn naar de Nederlandse situatie.

Document acties

Back to top