Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond 2016

Optimale inzet thiopurines bij darmziekten lukt steeds beter

Begrip van farmacologie en toxiciteit essentieel

Thiopurines blijven vooralsnog een belangrijke rol spelen in de behandeling van chronische inflammatoire darmziekten (IBD), waarbij het steeds beter lukt deze middelen optimaal in te zetten. Tioguanine is een bruikbaar alternatief in geval van intolerantie voor conventionele thiopurines.

PW35 - 02-09-2016 | door Dirk van Asseldonk

Actieve patiëntenrol niet voor iedereen weggelegd

Eén op twee Nederlanders heeft moeite met gezondheidsvaardigheden

In de zorg wordt steeds meer verwacht van patiënten, ook in de apotheek. Samen met de arts moeten zij beslissen over het wel of niet starten van een behandeling. Ook moeten ze hun ziekte en medicijngebruik zelf ‘managen’. Maar is het realistisch om van iedereen zo’n actieve rol te verwachten?

PW35 - 02-09-2016 | door Jany Rademakers

‘Kies datgene waar patiënt het meeste baat bij heeft’

Dilemma oplossen door alle perspectieven tegen elkaar af te wegen

Het farmaceutisch bedrijf waar u werkt als apotheker heeft de registratie van een obsoleet bloeddrukverlagend middel moeten doorhalen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vraagt de doorhaling in te trekken. Bedrijfsmatig is dit geen optie. Wat doet u? Op dit dilemma (PW 22, 3 juni 2016) reageerde slechts één lezer. Hij stelt zich allereerst de vraag waarom het middel alleen nog in Nederland wordt gebruikt.

PW33 - 19-08-2016 | door Rolf Kuypers en Claudia Rijcken

Het dilemma

Man en hond lijden aan keratoconjunctivitis sicca

PW33 - 19-08-2016 | door Sebastian Klamer en Martine Kruijtbosch

De apotheker presenteren als farmaceutisch specialist

Publiekscampagne nodig om rol als medebehandelaar te benadrukken

Ooit stonden apothekers te boek als gifmengers en handelaars, maar gelukkig worden ze tegenwoordig vooral gezien als zorgverleners, constateert apotheker Els Sweep. Maar er is nog een wereld te winnen. “Het is misschien zinvol de apotheker als farmaceutisch specialist te presenteren.”

PW33 - 19-08-2016 | door Els Sweep

‘In elke apotheker schuilt een potentiële ondernemer’

Care for Pharmacy ondersteunt apothekers met masterclasses over innoveren

Op zoek naar nieuwe inspiratie voor de beroepsgroep besloten zes jonge apothekers Care for Pharmacy op te richten. Deze stichting wil bijna en recent afgestudeerde apothekers inspireren tot innovatief ondernemerschap. Voorzitter Stefan Ottenbros: “Het beroep van apotheker staat aan de vooravond van grote veranderingen.”

PW33 - 19-08-2016 | door Edwin Bos

Adrenalinepen verantwoord bij sulfietintolerantie

Casus toont dat vastlegging gegevens patiënt belangrijk is

Bij verstrekking van een adrenalinepen is het raadzaam navraag te doen naar de soort intolerantie van de patiënt, die vast te leggen en voldoende uitleg te geven. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door onderstaande casus over een 25-jarige vrouw met sulfietintolerantie, die een anafylactische shock kreeg na het drinken van wijn, een EpiPen kreeg van de voorschrijver en hierover een klacht indiende.

PW33 - 19-08-2016 | door K. van Soest, E. Seebus en G.M. Boeke

Duurzame relatie met migrant leidt tot betere therapietrouw

Aanbevelingen van ervaringsdeskundigen om medicatieveiligheid te verbeteren

Oudere migranten hebben vaak lage gezondheidsvaardigheden, wat leidt tot onjuist medicijngebruik. Speciale toolkits voor laaggeletterden hebben meestal geen specifieke aandacht voor deze groep patiënten. Interviews met deskundigen door studenten Farmakunde van Hogeschool Utrecht leverden een aantal praktische tips op. “Investeer in een duurzame relatie.”

PW33 - 19-08-2016 | door Bas Steunenberg

‘Je schrikt als levensbepalende medicatie plots niet verkrijgbaar is’

Voorzitter Nederlandse Hypofyse Stichting wil eind aan tekorten

Hypofysepatiënten trekken aan de bel. Ze willen meer aandacht voor hun zeldzame aandoening, de regelmatig terugkerende geneesmiddelentekorten en de in hun ogen onredelijke eigen bijbetalingen, die volgens recent onderzoek mogelijk oplopen tot 900 euro per jaar. “Sommige geneesmiddelen zijn levensbepalend, die moeten natuurlijk altijd beschikbaar zijn.”

PW33 - 19-08-2016 | door Frans van den Houdt

Switchen naar biosimilar infliximab geen probleem

Vervanging heeft geen effect op patiënten in ziekenhuizen van Farma-XL

De uitwisselbaarheid van originele biologische geneesmiddelen en biosimilars is onderwerp van discussie. Het switchen van patiënten naar de biosimilar infliximab heeft geen problemen opgeleverd bij patiënten in de ziekenhuizen van Farma-XL.

PW31 - 05-08-2016 | door A. Sobels, L. Binkhorst, E. Westerman en J. Uges

‘Schippers succesvol tijdens Nederlands EU-voorzitterschap’

Hoogleraar Ton de Boer: ‘Vooral dossier dure geneesmiddelen goed opgepakt’

Dure geneesmiddelen, medicijntekorten en antibioticaresistentie waren belangrijke dossiers van minister Edith Schippers van Volksgezondheid tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Hoogleraar farmacotherapie Ton de Boer over de resultaten: “Ze heeft in die zes maanden toch een aantal dingen heel aardig op de kaart gezet.”

PW31 - 05-08-2016 | door Frits Baltesen 2 reacties

Patiënt heeft vooral probleem met openen van baxterzakjes

Goorse Apotheek brengt via huisbezoeken gebruik baxterrollen in kaart

Het is raadzaam ferrofumaraat, levothyroxine en bisfosfonaten in aparte baxterzakjes te doen, met het tijdstip van inname erop, om te voorkomen dat de patiënt de medicatie niet op het juiste moment gebruikt. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de Goorse Apotheek naar het gebruik van baxterrollen. “Het onderzoek kan van grote waarde zijn voor alle patiënten en apotheken in Nederland.”

PW31 - 05-08-2016 | door Marlou Perik

Doorgeschoten INR voorbode van langdurige ontregeling

Risico’s door inadequate antistolling met vitamine K-antagonisten

Vitamine K-antagonisten (VKA) zijn in Nederland nog steeds de meest gebruikte bloedverdunners. Het is echter lastig om de INR, de maat voor de intensiteit van antistolling, binnen het therapeutische gebied te houden. Promotieonderzoek van Hilde Kooistra toont dat een doorgeschoten INR geen tijdelijk probleem is maar een voorbode van langdurige ontregeling en een slechte klinische uitkomst.

PW31 - 05-08-2016 | door Hilde A.M. Kooistra, Nic J.G.M. Veeger, Nakisa Khorsand, Hanneke C. Kluin-Nelemans, Karina Meijer en Margriet Piersma-Wichers

Alertheid nodig op interactie tacrolimus en chlooramfenicol

Nauwe controle tacrolimusdalspiegels om tacrolimustoxiciteit te vermijden

Calcineurineremmers vormen de hoeksteen in de preventieve behandeling van rejectie na een niertransplantatie. Deze middelen worden gemetaboliseerd via CYP3A4, waardoor interacties een groot probleem kunnen vormen. Een beschrijving van een relevante interactie tussen tacrolimus en chlooramfenicol.

PW31 - 05-08-2016 | door Marieke Roskam-Kwint, Loek de Jong en Rutger Maas

‘Bij de productzorgvragen krijg ik even een black-out’

Redacteur Pharmaceutisch Weekblad Cindy Reinders vond BIG-toets lastig

Pittig, oordeelt vakredacteur en apotheker Cindy Reinders over de eerste BIG-herregistratietoets in mei. Zij was een van de twintig van de 39 kandidaten die slaagden voor de toets. Opfrissen van chemische kennis van structuurformules deed ze niet, al bleek achteraf dat dat wel zinvol was geweest.

PW31 - 05-08-2016 | door Cindy Reinders

BENU laat met 301 apotheken concurrentie ver achter zich

Impact overname Mediq op apotheekmarkt nog ongewis

In het grote overzicht van ketens en formules is dit jaar een ware aardverschuiving te zien: de overname van Mediq Apotheken door Brocacef. Wat betekent dit voor de positie van andere ketens en formules? Enkele concurrenten, een belastingadviseur en zorgverzekeraar CZ geven hun reactie. Verder een overzicht van de farmaceutische zorg die ketens en formules aanbieden.

PW29 - 22-07-2016 | door Edwin Bos

Melatonine blijft OTC

Rechter: handhaving IGZ is in strijd met Europees recht

Melatonine mag vooralsnog vrij worden verkocht, maar per individueel product kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bepalen of het een geneesmiddel is. Dat stelt de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure die de brancheorganisatie Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland (NPN) had aangespannen tegen IGZ.

PW29 - 22-07-2016 | door Maral van Brandwijk en Dineke van Dal

Interventies verlichten pijn en obstipatie

Vervanging tramadol door langwerkend oxycodon blijkt effectief

Na vijf hernia’s heeft de heer W nog veel pijn, ondanks zijn medicatie. Ook kampt hij met obstipatie, waarvoor hij te veel bisacodyl gebruikt, blijkt tijdens het spreekuur bij de apotheker-farmacotherapeut. Na het stoppen en omzetten van enkele geneesmiddelen voelt de man zich als herboren.

PW29 - 22-07-2016 | door Valérie Meijvis

Peiling medicatieoverdracht toont noodzaak verbeteringen

90% zorgverleners ervaart risico door beperkte overdracht medicatiegegevens

Onvoldoende draagvlak voor de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en voor samenwerking in de regio, beperkte ICT-mogelijkheden en een te geringe rol voor de patiënt. Dat zijn de voornaamste hinderpalen om te komen tot een sluitende overdracht van medicatiegegevens, wijst een landelijke enquête uit. Dit resulteert in risico’s voor de patiënt en vermijdbare ziekenhuisopnames.

PW29 - 22-07-2016 | door Elline Hemke, Anne de Roos, Bertil Lenderink en Helen van Meeuwen

‘Resistentie voor ciprofloxacine begint probleem te worden’

Infectioloog Janneke Stalenhoef zoekt alternatieven bij urineweginfecties

Resistentie voor de eerstekeusantibiotica tegen urineweginfecties vormt voor een selecte groep patiënten een probleem. Ook infecties waarbij weefsel is betrokken zijn moeilijker te bestrijden, zegt internist-infectioloog Janneke Stalenhoef, omdat de resistentie toeneemt voor de orale middelen die voldoende penetreren.

PW27 - 08-07-2016 | door Cindy Reinders

Document acties

Back to top