Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond 2016

Negen jaar na prostatectomie stijgt PSA bij Rob Mol weer

Patiënt en zijn vrouw hebben leren leven met incontinentie en impotentie

Ondanks zijn ziekte beseft prostaatkankerpatiënt Rob Mol dat hij met enkele aanpassingen samen mijn vrouw verder kan: “Want ik besef: ik leef nog!” Nu stijgt zijn PSA weer langzaam, maar hij hoopt een nieuwe behandeling nog jaren te kunnen uitstellen.

PW27 - 08-07-2016 | door Frits Baltesen

Immuuntherapie biedt perspectief bij blaaskanker

Uroloog Joost Boormans hoopt checkpoint inhibitors aan arsenal toe te voegen

Bij de behandeling van blaaskanker is in de afgelopen decennia weinig progressie geboekt. “Gelukkig zijn er nu ontwikkelingen gaande, vooral voor patiënten met metastasen”, zegt uroloog Joost Boormans. Met een respons van 30% lijken de checkpoint inhibitors pembrolizumab en atezolizumab veelbelovend.

PW27 - 08-07-2016 | door Cindy Reinders

ZIN oordeelt: blaasspoeling met oxybutynine is rationeel

Patiënten met neurogene en idiopathische overactieve blaas hebben er baat bij

Artsen kunnen intravesicaal oxybutynine overwegen bij patiënten die onvoldoende effect of onacceptabele bijwerkingen hebben op orale of transdermale toediening en katheteriseren acceptabel vinden. Het effect is vergelijkbaar met minder bijwerkingen, zo concludeert het Zorginstituut Nederland, dat de rationaliteit van de blaasspoeling onderzocht.

PW27 - 08-07-2016 | door Loes Ariaans

‘Hormoontherapie sloopt je mannelijkheid’

ProstaatKankerStichting.nl bespreekt behandelmethode met patiënten

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, zoals borstkanker bij vrouwen. Ieder jaar wordt bij ruim tienduizend mannen prostaatkanker vastgesteld. Een kwart van alle patiënten sterft aan de ziekte. Nieuwe behandelingen zijn hoopvol, maar de kans is klein dat de ziekte over tien jaar niet langer dodelijk is, voorspellen Kees van den Berg en Chris Laarakker van de ProstaatKankerStichting.nl.

PW27 - 08-07-2016 | door Frans van den Houdt

Samenwerking in EU brengt snellere vergoeding dichterbij

Promovendus Sarah Kleijnen: harmonisatie rapportages is winst voor patiënt

Als het EMA een geneesmiddel toelaat, volgt in de aangesloten 28 landen van de Europese Unie de procedure voor vergoeding. Sarah Kleijnen schreef vorige maand een proefschrift over dit onderwerp. Volgens haar is harmonisatie van de methode voor therapeutische waardebepaling van nieuwe medicijnen goed mogelijk.

PW26 - 01-07-2016 | door Sarah Kleijnen

Voor- en nadelen generiek middel en spécialité gelijk

CBG heranalyseert negen bio-equivalentie-studies met zeven werkzame stoffen

Er is geen verschil in variatie in blootstelling tussen generieke middelen en merkgeneesmiddelen. Ook niet direct na het omschakelen op een generiek middel. Dit blijkt uit een retrospectieve re-analyse van een bio-equivalentieonderzoek van zeven verschillende werkzame stoffen.

PW26 - 01-07-2016 | door Yang Yu en Marc Maliepaard

Aromataseremmer langer na borstkanker

Door na borstkanker de adjuvante therapie met een aromataseremmer te verlengen van vijf naar tien jaar neemt de ziektevrije overleving toe en de kans op terugkeer van de ziekte af.

PW26 - 01-07-2016 | door Loes Ariaans

Hoe Viekirax en Exviera de EMA-finishlijn haalden

CHMP-team weegt in 210 dagen werkzaamheid versus bijwerkingen

Hoe verloopt een toelatingsprocedure voor een nieuw geneesmiddel bij het EMA? Waar kijken CHMP-teams naar? Binnen 210 dagen gaf het CHMP-team, waarvan Nederland co-rapporteur was, toestemming voor toelating van de hepatitis C-middelen Viekirax en Exviera. “Ik ben onder de indruk van hoe het systeem functioneert en hoe iedereen naar elkaar luistert.”

PW26 - 01-07-2016 | door Frits Baltesen

Samenwerken in de wijk

Regio Amsterdam stimuleert apotheekteams waarde te tonen

In Amsterdam wordt met succes gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen apotheekteams en thuiszorg, een initiatief van het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA). In twaalf wijken zijn inmiddels bijeenkomsten geweest met apothekers en andere zorg- en welzijnsaanbieders waar werkafspraken zijn gemaakt.

PW26 - 01-07-2016 | door Yvonne Groenstege

Therapeutische meerwaarde uitgedrukt in vergoedingsprijs

25-jarig GVS had grote invloed op waardeoordeel geneesmiddel

Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is 25 jaar geleden ingevoerd om de geneesmiddelenkosten te beheersen. Voor onderling vervangbare middelen gold vanaf dat moment een maximale vergoeding. Fabrikanten pasten hun prijzen aan. Om ook in de toekomst invloed op de prijs te kunnen blijven uitoefenen, is het belangrijk het GVS te actualiseren en te moderniseren.

PW25 - 24-06-2016 | door J.C.F. van Luijn, J.F. Piepenbrink, W.G.M. Toenders en M. van der Graaff

‘Ons streven is ongewijzigd: alle apotheken blijven open’

Reorganisatie Benu-apotheken komende twee jaar niet aan de orde

Door de overname van Mediq Apotheken Nederland is Brocacef nu de grootste apotheekketen. Voorzitter van de groepsdirectie Peter de Jong en groepsdirecteur retail Bart Tolhuisen van Brocacef over lokaal ondernemerschap, 24/7-bereikbaarheid en de nieuwe eisen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt aan concurrerende apotheken.

PW25 - 24-06-2016 | door Edwin Bos 1 reactie

Minder zout: alleen bij hoog risico HVZ

Minder zoutinname is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten (HVZ) bij patiënten met hypertensie of een chronische nierziekte. Een te lage zoutinname heeft echter ook een nadelige invloed.

PW25 - 24-06-2016 | door Loes Ariaans

‘We moeten scherper zijn op ons bedrijf’

Meer kennis over bedrijfsvoering noodzaak voor openbaar apotheker

Omdat de inkomsten onder druk staan, moeten openbaar apothekers vaker ingrijpen in de bedrijfsmatige processen in de apotheek. Onder apothekers groeit de behoefte aan kennis over het efficiënt en marktgericht managen van een onderneming. “Bedrijfskundige kennis kun je inkopen, maar ik wil het advies begrijpen.”

PW25 - 24-06-2016 | door Edwin Bos

Apotheek 'dementievriendelijk'

Het team van Apotheek Made volgde een training in het herkennen van beginnende dementie, onderdeel van de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Volgens apotheker Monique Martens zouden alle apotheken deze nascholing moeten volgen.

PW24 - 17-06-2016 | door Edwin Bos

Apothekersopleidingen klaar voor de toekomst

Domeinspecifiek referentiekader en Raamplan Farmacie geven onderwijs richting

De beroepsuitoefening van apothekers is de laatste decennia verschoven van productgeoriënteerd naar patiëntgeoriënteerd. Om de farmacieopleidingen hierop beter te laten aansluiten is het uit 2006 daterende Raamplan Farmacie aangepast. Competentiegericht onderwijs krijgt een belangrijke plaats, naast de verwerving van de voor apothekers noodzakelijke kennis en vaardigheden.

PW24 - 17-06-2016 | door Tom Schalekamp en Hidde Haisma

Met gedegen onderzoek rationele farmacotherapie bevorderen

Geneesmiddelenbulletin haalt 50ste jaargang ondanks tegenwerking overheid

Het Geneesmiddelenbulletin is toe aan zijn 50ste jaargang en viert dat op 30 juni met een symposium in Leiden. Na een aantal roerige perioden is de rust wedergekeerd. Plannen voor de toekomst zijn er volop. “We doen er alles aan om te blijven groeien en onafhankelijk te blijven.”

PW24 - 17-06-2016 | door Frans van den Houdt

Kwaliteit boven kwantiteit

Nieuw accreditatiereglement verbetert professionele kwaliteit beroepsgroep

In een tijd die andere eisen stelt aan het apothekersvak heeft de apotheker een leeromgeving nodig waarin hij zelf zijn leerbehoeften en -doelen bepaalt, betoogt Sharon Schouten-Tjin A Tsoi, directeur van PAOFarmacie.

PW24 - 17-06-2016 | door Sharon Schouten-Tjin A Tsoi

‘Op één nierfunctiewaarde varen is sowieso te ontraden’

Professionaliteit apotheker benutten bij selectie voor medicatiebeoordelingen

Het zou mooi zijn als apothekers een tool hadden om het effect van geneesmiddelen bij patiënten direct te meten, in plaats van afhankelijk te zijn van indirecte instrumenten als de nierfunctie, stelt Margreet Warlé-van Herwaarden, die evenals Willemijn Eppenga promoveerde op onderzoek ter verbetering van de medicatieveiligheid. “Voorlopig toekomstmuziek”, concluderen beide promovendi, die elkaar interviewden.

PW24 - 17-06-2016 | door Willemijn Eppenga en Margreet Warlé-van Herwaarden

Pillen smakelijker maken kost industrie te veel tijd

MSD: simpele coating om pil duurt drie à vier jaar extra

Pillen worden vermalen of niet ingenomen omdat ze te vies of te groot zijn. Waarom doen farmaceutische bedrijven zo weinig om hun tabletten, capsules en drankjes lekkerder te maken? Is het te moeilijk of zijn de regels te rigide? Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zegt dat het meestal hooguit een maand extra kost. “Waar een wil is, is een weg.”

PW24 - 17-06-2016 | door Frits Baltesen

'Persoonlijke aanpak van astma bij kinderen zinvol'

Anke-Hilse Maitland-van der Zee leidt Europese zoektocht naar geschikte biomarkers

Apotheker-onderzoeker Anke-Hilse Maitland-van der Zee wil in kaart brengen welk fenotype van astma reageert op welke therapie. Begin mei gaf ze de aftrap voor een groot Europees onderzoek onder kinderen met astma. Ze hoopt biomarkers te vinden om in een vroeg stadium te kunnen voorspellen welke kinderen niet op de gebruikelijke medicatie zullen reageren.

PW23 - 10-06-2016 | door Cindy Reinders

Document acties

Back to top