Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond 2016

'Voor ouderen is de apotheker onmisbaar voor levenskwaliteit'

Vicevoorzitter KNMP Marleen Barth stelt zich niet herkiesbaar

Drieënhalfjaar spande ze zich als een ambassadeur achter de schermen in om iedereen die het maar wilde horen te vertellen dat apothekers volwaardige zorgverleners zijn. Nu neemt ze afscheid als vicevoorzitter van de KNMP. Marleen Barth: “De knop is om, het is een onomkeerbare ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet.”

PW48 - 02-12-2016 | door Frans van den Houdt

Uniform gebruik G-Standaard voorwaarde voor veilig LSP

Registratie in informatiesystemen nu nog heel verschillend

Voor een veilige uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP) willen apothekers, huisartsen en ziekenhuizen de registratie in hun informatiesystemen beter afstemmen. Op verzoek van deze partijen heeft Z-Index voor het eerst inzichtelijk gemaakt op welke punten de softwarehuizen de G-Standaard verschillend toepassen. Voor bijvoorbeeld stopmedicatie hanteren alle systemen een eigen definitie.

PW48 - 02-12-2016 | door Eric Verheijen

Bewaking verbetert dankzij veel minder 'loos alarm'

Herinrichting medicatiebewaking nodig voor betere zorgverlening door apotheker

Apothekers zijn veel tijd kwijt met medicatiebewaking terwijl zij slechts bij een paar procent van de signalen in actie komen. Door de patiënt en niet de verstrekking leidend te maken, vergelijkbare signalen samen te voegen en alle relevante patiëntgegevens te gebruiken kan het aantal signalen naar verwachting met 90% omlaag.

PW48 - 02-12-2016 | door Mette Heringa

Apotheker mocht middel weigeren

Klachtencommissie: leveren zonder medicatieoverzicht niet verantwoord

Een apotheker weigerde een patiënt, die zijn medicatie betrekt bij een internetapotheek, een geneesmiddel te geven omdat hij niet beschikte over een actueel medicatieoverzicht. De patiënt diende hierover een klacht in bij de Klachtencommissie Openbare Apotheken en haalde bakzeil.

PW48 - 02-12-2016 | door Marleen Brouwer en Yolande van Remmerden

Nieuwe partijen willen markt openbreken met eigen AIS

Apothekers vergroten grip op AIS door gebruikersverenigingen en NedAIS

Het is onrustig rond het apotheekinformatiesysteem (AIS): voor Aposys is het doek gevallen en softwarehuizen worden geconfronteerd met een onbegrensde vraag naar nieuwe functionaliteiten. Ondertussen lanceren nieuwkomers Promedico en ChipSoft elk een eigen AIS. “Via de cloud kunnen apothekers ook op een iPad werken in ons informatiesysteem.”

PW48 - 02-12-2016 | door Edwin Bos

Melatonine zonder goede test kan risico’s patiënt opleveren

NHG en IGZ leggen nadruk op verantwoord gebruik van melatonine

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wijst voorschrijvers en patiënten met slaapproblemen er nogmaals op dat melatonine niet onschuldig is. Daarom moet de vrije verkoop aan banden, vindt de Inspectie. Neuroloog-somnoloog Marcel Smits: “Ik word overspoeld door mensen die verkeerd zijn behandeld.”

PW47 - 25-11-2016 | door Frits Baltesen

Betere therapietrouw verkleint risico op astma-exacerbatie

Epidemiologie, behandeling, exacerbaties en genetica bij kinderen met astma

Kinderen met een astma-exacerbatie moeten zorgvuldig worden begeleid, omdat zij een verhoogd risico hebben op een volgende aanval. Bij volwassenen is de kans op overlijden tweemaal hoger in de maand na een exacerbatie. Het optimaliseren van de therapietrouw kan de risico’s verminderen, betoogt Marjolein Engelkes op basis van haar promotieonderzoek.

PW47 - 25-11-2016 | door Marjolein Engelkes

Juiste formulering suppletie vitamine K van groot belang

Casussen uit Sophia Kinderziekenhuis onderstrepen noodzaak

De juiste formulering van vitamine K-suppletie is van groot belang bij onder meer cholestase en cystische fibrose, zoals blijkt uit onderstaande casussen. Er bestaan verschillende formuleringen van deze vitamines, op oliebasis of op waterbasis. De suppletie van vitamine K en andere vetoplosbare vitamines is noodzakelijk ter preventie van deficiënties bij deze aandoeningen, die absorptie van de vitamines beïnvloeden.

PW47 - 25-11-2016 | door L. De Bock, B.A.E. de Koning, J.M. Hulst en L.M. Hanff

Speed filler: continu medicatie leveren uit eigen voorraad

Logistiek medewerkers verwerken herhaalmedicatie in de apotheek

Drie apotheken in Zwolle wilden in eigen beheer en uit eigen voorraad alle herhaalmedicatie gaan verwerken. Samen met een automatiseerder bouwden zij de speed filler, een halfautomatische robot die het proces rondom central en local filling automatiseert. “Van herhaalreceptuur maken assistenten per dag nog maar een handvol recepten klaar met de hand.”

PW47 - 25-11-2016 | door Edwin Bos

‘Apotheekteam moet prominente rol krijgen in zorg vluchtelingen’

Masterstudent deed onderzoek naar farmazorg onder Syriërs en Eritreërs

Apothekersassistenten met een niet-westerse achtergrond die de taal van vluchtelingen spreken, spelen een belangrijke rol in het toe-gankelijk maken van farmaceutische zorg voor migranten. Dat is een van de bevindingen van de Libanese Christelle Moussallem, die haar masterstudie aan Maastricht University wijdde aan dit onderwerp.

PW46 - 18-11-2016 | door Frans van den Houdt

Ontdekking nieuwe antibiotica door extra subsidies dichterbij

Minister Edith Schippers blaast onderzoek met miljoenen euro’s nieuw leven in

Ziekenhuizen zetten A-teams in om antibioticaresistentie te voorkomen en onderzoekscentra breiden uit om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Het is nodig, zegt hoogleraar moleculaire genetica Oscar Kuipers. “Over één of twee jaar kan zomaar op grote schaal resistentie ontstaan bij enkele pathogene bacteriën. Dat zou een echte catastrofe zijn.”

PW46 - 18-11-2016 | door Frits Baltesen

Medicatiebewaking pas bij levercirrose van belang

Project levert veiligheidsadviezen op voor tweehonderd geneesmiddelen

Als een leverziekte gevorderd is tot levercirrose is pas extra aandacht nodig voor de medicatie. Het levercirroseproject van Stichting Health Base biedt apothekers handvatten voor de medicatiebewaking bij deze kwetsbare patiënten. Maar apothekers moeten zelf ook in actie komen en hun patiëntendossiers opschonen.

PW45 - 11-11-2016 | door R.A. Weersink, S.D. Borgsteede

‘Stigma alcoholist kleeft ten onrechte aan leverpatiënt’

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging strijdt tegen vooroordeel

Continu aandacht vragen voor vermijdbare sterfte onder patiënten met hepatitis B en C en het bestrijden van het stigma van alcoholist dat aan leverpatiënten kleeft, zijn belangrijke taken van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. “Van de vijfhonderd hepatitisdoden per jaar zijn er vierhonderd niet nodig omdat er uitstekende medicijnen zijn.”

PW45 - 11-11-2016 | door Frans van den Houdt

‘DAA’s bij hepatitis C vergen intensieve coaching patiënt’

NVZA lanceert handboek en zorgpad als hulpmiddelen voor apothekers

Met de komst van nieuwe DAA’s (direct acting antivirals) kan de behandelingsduur van chronische hepatitis C aanzienlijk worden verkort. Een nieuw zorgpad adviseert klinische en poliklinische apothekers over de intensieve begeleiding van patiënten. “We roepen alsmaar dat de apotheker ook zorgverlener en medebehandelaar is, dan wordt het tijd om het samen met de patiënt waar te maken.”

PW45 - 11-11-2016 | door Frans van den Houdt

‘Ik had geluk met de nieuwe medicijnen tegen hepatitis C’

Patiënt Marco Stam had tijd te wachten op vergoeding Viekirax en Exviera

Door een vieze naald in een tattooshop liep Marco Stam hepatitis C op. Gelukkig waren zijn leverwaarden nog zo goed dat hij kon wachten op de nieuwe geneesmiddelen Viekirax en Exviera. Hij was “superblij” toen de arts vertelde dat de dure middelen zouden worden vergoed: “Ik ben meteen begonnen met de kuur.”

PW45 - 11-11-2016 | door Frits Baltesen

Sofosbuvir vormt hoeksteen van hepatitis C-behandeling

Nieuwe middelen in aantocht met minder kans op resistentie

Bij de behandeling van chronische hepatitis C worden verschillende direct werkende antivirale middelen gecombineerd om resistentie tegen te gaan. Sofosbuvir werkt bij vrijwel alle varianten van het virus met de minste kans op resistentie. Bij de nieuwe krachtige middelen die eraan komen, is dit nog minder een probleem.

PW45 - 11-11-2016 | door Cindy Reinders

Transplantaatoverleving nauw verbonden met therapietrouw

Medicatieregime moeilijk voor patiënten na niertransplantatie

Patiënten dienen na een niertransplantatie immunosuppressiva in te nemen om afstoting van de donornier te voorkomen. In combinatie met andere middelen als gevolg van comorbiditeit zorgt dit voor een complex medicatieregime, wat vaak leidt tot therapieontrouw. Voor betere transplantaatoverleving is therapietrouw echter onontbeerlijk, concludeert promovenda Mirjam Tielen.

PW44 - 04-11-2016 | door Mirjam Tielen

‘Basisvakken blijven norm voor BIG-toets herregistratie’

Han de Gier: ‘Praktische kwaliteit beoordelen kan niet met vierkeuzevragen’

De tweede veelbesproken BIG-toets voor herregistratie van apothekers vindt plaats op 7 november. Voor de eerste toets in mei slaagde nipt de helft van de 39 kandidaten en besloot de examencommissie twaalf van de zeventig vragen terug te trekken. Voorzitter Han de Gier: “Als je een goed beeld van de kwaliteit van de toets wilt, dan moet je hem eerst een paar keer doen.”

PW44 - 04-11-2016 | door Frits Baltesen 2 reacties

Goede oogdruppelinstructie kan verlies visus voorkomen

Apotheker heeft belangrijke ondersteunende rol

Patiënten die onjuist druppelen ondervinden minder effect van hun oogmedicatie en hebben een grotere kans op bijwerkingen of erger, verlies van visus. Een goede instructie in de apotheek kan dit voorkomen. “Bij lokale bijwerkingen zoals irritatie of allergie kan de apotheker actief adviseren over alternatieven.”

PW44 - 04-11-2016 | door Emiel van der Pijl

Het dilemma

Wisselen van merk

Aan de balie staat tegenover mij een man van middelbare leeftijd. Mijn assistent heeft mij gevraagd de man te woord te staan, hij is namelijk nogal geagiteerd.

PW44 - 04-11-2016 | door Monique ten Brinke en Siert Wieringa

Document acties

Back to top