Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond 2016

Geen verwijt voor afleveren onjuiste herhaalrecepten

Eerste foute verstrekking vond plaats in andere apotheek

Een apotheker die bij herhaalmedicatie meerdere keren een te hoge dosering van het geneesmiddel Sifrol heeft verstrekt aan een patiënt wordt niet gestraft door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

PW39 - 30-09-2016 | door Catelijne Bach en Marnix Bakker

Algemeen verbindend verklaren cao dichterbij

Apotheker in opleiding niet langer belemmerd door ketenregeling

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) verwachten nog dit jaar een nieuwe cao af te sluiten. Volgens onderhandelaren Reinier Bax en Rob Koster komt het algemeen verbindend verklaren van de afspraken steeds dichterbij. “Maar dan moeten méér apothekers-eigenaren zich aanmelden.”

PW39 - 30-09-2016 | door Edwin Bos

Gewichtstoename vaak reden tot staken van agomelatine

Tijdens LIM-studie meldden 85 deelnemers 207 bijwerkingen

Gewichtstoename leidt vaak tot het staken van het gebruik van agomelatine. Bij andere bijwerkingen als duizeligheid en misselijkheid wordt de therapie meestal voortgezet. Opvallend is dat jongeren vaker klachten van mogelijke bijwerkingen ervaren dan ouderen. Dit blijkt uit de Valdoxan (agomelatine)-studie van Lareb Intensive Monitoring (LIM).

PW38 - 23-09-2016 | door Saskia Vorstenbosch en Anne-Marie van Gorp

Terughoudend met DOAC’s bij kwetsbare ouderen

Ephor adviseert over orale antistollingsmiddelen bij patiënten ouder dan 75 jaar

Omdat met direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) nog relatief weinig praktijkervaring is in vergelijking met vitamine-K-antagonisten (VKA’s), adviseert het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) terughoudend te zijn in het gebruik van DOAC’s bij kwetsbare ouderen. De voorkeur van de patiënt (zoals wel of geen regelmatige INR-controle) is belangrijk bij de keuze van een oraal antistollingsmiddel.

PW38 - 23-09-2016 | door Paul A.F. Jansen, Dianne Noppe-Hamerpagt, Jacobus R.B.J. Brouwers, Wilma Knol en Eric N. van Roon

Grote database toont gevolgen medicijngebruik van zwangere

Inzicht in relatie met aangeboren afwijkingen door koppeling bestanden

Om medicijngebruik tijdens de zwangerschap en eventuele aangeboren afwijkingen goed te kunnen monitoren, zijn grote databases nodig. Die kunnen alleen gerealiseerd worden door regionale en Europese databases aan elkaar te koppelen, stelt promovenda Linda de Jonge. Dit kan belangrijke inzichten opleveren voor het gebruik van bijvoorbeeld antidepressiva en antibiotica tijdens de zwangerschap.

PW38 - 23-09-2016 | door Linda de Jonge

Beschikbaarheid indicaties neemt toe, maar kan beter

Een derde apothekers ziet niet dat alle huisartsen informatie delen

Te veel bureaucratie en niet het belang ervan voor de apotheker inzien; dat zijn de belangrijkste redenen dat huisartsen soms nog steeds geen indicaties delen. Specialisten informeren apothekers minder goed dan huisartsen, blijkt uit onderzoek van UPPER.

PW38 - 23-09-2016 | door Daphne Philbert, Ellen Koster, Marcel Bouvy

Risico borstkanker door HRT onderschat

Gecombineerde hormoonvervangende therapie verhoogt het risico op borstkanker wellicht meer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat komt doordat in eerdere studies veranderingen in gebruik gedurende de onderzoeksperiode niet altijd zijn meegenomen.

PW38 - 23-09-2016 | door Loes Ariaans

Genetische test wijst op verhoogd risico toxiciteit

Toxiciteit bij chemotherapie voorkómen door screenen op DPD-deficiëntie

Patiënten met een verhoogd risico op ernstige toxiciteit kunnen voorafgaand aan de behandeling met chemotherapie worden geïdentificeerd door te testen op dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficiëntie. Het op voorhand testen verbetert de patiëntveiligheid, blijkt uit promotieonderzoek van Didier Meulendijks. De toepassing is nog geen standaardzorg in alle ziekenhuizen, maar wint snel terrein.

PW37 - 16-09-2016 | door Didier Meulendijks, Linda M. Henricks, Maarten J. Deenen, Annemieke Cats, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens

Oudere patiënt genegeerd bij geneesmiddelonderzoek

Farma-industrie test hooguit 10% medicijnen op ouderen

Verreweg de meeste medicijnen worden niet getest op de groepen mensen die ze later gebruiken. “Voor de farmaceutische industrie moet het testen van geneesmiddelen snel, goedkoop en de inclusie van proefpersonen moet makkelijk”, zegt klinisch farmacoloog Koos Brouwers. Internist ouderengeneeskunde Simon Mooijaart concludeert: “Ik heb er weinig aan voor mijn patiënten.”

PW37 - 16-09-2016 | door Frits Baltesen

LSP smeekt om databeheer

‘90% van meldingen voor contra-indicaties en allergieën is overbodig’

Als apothekers niet willen verzuipen in alle meldingen die zij via het Landelijk Schakelpunt (LSP) ontvangen, dan moeten zij het databeheer gaan regelen, stelt apotheker Raymond Kolman. “Voorkom nutteloze uitwisselingen en maak één apotheker verantwoordelijk voor het medicatiedossier.”

PW37 - 16-09-2016 | door Raymond Kolman

Bijna 30% van oncologische patiënten heeft een interactie

Wisselwerking belangrijke factor bij individualisering kankerbehandeling

Aangezien antikankergeneesmiddelen een smal therapeutisch venster hebben, is het van groot belang om “de juiste dosis” te verkrijgen. Geneesmiddelinteracties behoren tot de belangrijkste factoren die de blootstelling aan een antikankergeneesmiddel kunnen beïnvloeden, blijkt uit promotieonderzoek van Roelof van Leeuwen.

PW36 - 09-09-2016 | door R.W.F. van Leeuwen, F.G.A. Jansman, R.H.J. Mathijssen en T. van Gelder 1 reactie

Blog over longkanker geeft patiënten wereldwijd inspiratie

Edgar Dinkelaar wil bijdragen aan een betere behandeling

Dat de behandeling vooral palliatief zou zijn, wilde hij echt niet horen. Edgar Dinkelaar (36) was vanaf het moment dat hij de diagnose longkanker (stadium IV) kreeg vast van plan iets te doen. “Als ik de afgelopen jaren één ding heb geleerd is het wel dat je door eigen onderzoek zoveel wijzer kunt worden en een betere behandeling kunt krijgen.”

PW36 - 09-09-2016 | door Frans van den Houdt

Behandeling van uitgezaaide longkanker grote stap vooruit

Een chronische ziekte is het absoluut niet en genezing is ver weg

Doelgerichte therapie verbetert de prognose voor patiënten met gemetastaseerde longkanker met bepaalde mutaties aanzienlijk. De komst én vergoeding van nivolumab betekent een grote vooruitgang voor patiënten die niet responderen op de conventionele chemotherapie of bij wie de tumor weer gaat groeien.

PW36 - 09-09-2016 | door Cindy Reinders

Goed gebruik orale oncolytica vereist continue begeleiding

Optimaliseren therapietrouw door goed georganiseerde zorgstructuur

Het aantal orale oncolytica is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor de behandelmogelijkheden zijn toegenomen. Goed gebruik van deze middelen door de patiënt thuis krijgt daarom steeds meer aandacht. Continue ondersteuning en begeleiding door zorgverleners is hierbij noodzakelijk.

PW36 - 09-09-2016 | door Lonneke Timmers, Christel Boons en Jacqueline Hugtenburg

Haarverlies soms irreversibel na gebruik van docetaxel

Lareb ontvangt 36 meldingen van borstkankerpatiënten

Haarverlies is de meest zichtbare bijwerking van chemotherapie en kan daarom een grote invloed hebben op het zelfbeeld en de kwaliteit van leven van patiënten. Veelal begint het herstel twee tot drie maanden na het staken van de therapie, maar haarverlies kan ook irreversibel zijn. Bijvoorbeeld na behandeling met docetaxel, zoals blijkt uit tientallen meldingen die binnenkwamen bij bijwerkingencentrum Lareb.

PW36 - 09-09-2016 | door Leàn Rolfes

Visolie heeft nadelig effect op chemotherapeutica

Specifieke vetzuren verminderen werking en kunnen leiden tot resistentie

Hoewel visolie vaak wordt aangeprezen als gezond, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Specifieke vetzuren in visolie en vette vis kunnen de werking van bepaalde chemotherapeutica verminderen waardoor resistentie ontstaat. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Julia Houthuijzen.

PW36 - 09-09-2016 | door Julia M. Houthuijzen

Klare taal als sleutel voor beter medicijngebruik

FIP-congres over het mondiaal terugdringen van ziektelast

Het internationale apothekerscongres van de FIP in Buenos Aires ging dit jaar over het terugdringen van vooral de niet-overdraagbare ziekten. Een literary friendly approach in de farmacie is daarbij cruciaal. Wetenschappers en praktijkapothekers over klare taal en een plaatje bij een praatje.

PW36 - 09-09-2016 | door Mariël Croon

Hormoontherapie kan ook neoadjuvant

Bij de neoadjuvante behandeling van hormoonreceptorpositieve borstkanker geeft hormonale therapie een vergelijkbare respons als chemotherapie, met aanzienlijk minder bijwerkingen. Dat blijkt uit een meta-analyse.

PW36 - 09-09-2016 | door Loes Ariaans

‘Biologische klok geeft aan wanneer medicijn beste werkt’

Bert van der Horst streeft met chronotherapie naar betere kankerbehandeling

Iedereen heeft een unieke biologische klok. Deze kan precies aangeven wanneer een patiënt het beste zijn medicatie kan nemen. Uiteindelijk zal chronotherapie leiden tot de ultieme vorm van personalized medicine, stelt hoogleraar Bert van der Horst van het Erasmus MC. “De stof wordt toegediend op het moment dat deze het best door het lichaam wordt getolereerd, waardoor bijwerkingen beperkt blijven.”

PW35 - 02-09-2016 | door Frans van den Houdt

Adjuvant melatonine maakt einde aan clusterhoofdpijn

Casus beschrijft gunstige resultaten bij 31-jarige patiënt

Adjuvante behandeling met melatonine biedt mogelijk uitkomst voor patiënten met episodische clusterhoofdpijn, laat een 31-jarige man zien die naast zijn bestaande behandeling met verapamil (profylaxe) en sumatriptan door zijn huisarts melatonine kreeg voorgeschreven. Het verdient aanbeveling dit verder te onderzoeken.

PW35 - 02-09-2016 | door Ralph E. de Backer, Stefan A. Ottenbros en Arno Bisschop

Document acties

Back to top