Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2012

Veiligheid astmamedicatie tijdens zwangerschap

Inhalatiecorticosteroïden eerste stap

De risico’s van een slecht gecontroleerde astma zijn voor de ongeboren vrucht groter dan de risico’s van de medicatie. De behandeling moet gericht zijn op een optimale controle van de klachten. Nog niet van alle astmamedicatie is bekend of die veilig kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012 | door Bernke te Winkel

Zuurstof thuis: medicatiebewaking lastig

Apotheker verantwoordelijk voor levering

Behandeling met zuurstof vindt steeds vaker plaats in de thuissituatie, vooral bij COPD-patiënten. Zuurstof is een geneesmiddel, waardoor de apotheker verantwoordelijk is voor de aflevering. Echter, medicinale zuurstof wordt vaak bij de patiënt aan huis geleverd door zuurstofleveranciers. Dit bemoeilijkt de medicatiebewaking.

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012 | door Annemarie Heersche en Mandy van Rhenen

Verfijning behandeling inzet bij astma en COPD

Richtlijn COPD geüpdatet

De voornaamste wijzigingen bij de behandeling van astma en COPD bestaan uit verfijning van de bestaande behandelingstrategieën. Zo verscheen er recent een update van de GOLD-richtlijn COPD. Verder is gebleken dat anticholinergica ook werken bij astma.

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012 | door Marc de Leeuw

Astmatisch kind behoeft bovenal steun ouders

Dr. Ellen Koster: ‘Ouders bepalen mate van therapietrouw’

Ruim 40% van de astmatische kinderen die inhalatiecorticosteroïden gebruiken, is onvoldoende therapietrouw. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Indien zij de noodzaak van het medicijn niet zien of wanneer de angst voor bijwerkingen overheerst, zijn kinderen minder geneigd hun medicijnen trouw te gebruiken.

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012 | door Mike Nettekoven

Oerend hard door het leven met astma

Ik dacht: ‘O, ik sport het er morgen wel uit’

Met zware astma kun je toch succesvol zanger zijn, toont Bennie Jolink van popgroep Normaal al 37 jaar aan. “Door te zingen, leer je je adem beheersen.” Toch werd hij twee jaar geleden acuut opgenomen in het ziekenhuis, want hij verwaarloosde zijn ziekte. Nu gaat het veel beter, omdat hij op tijd zijn medicijnen inneemt.

PW Magazine 18, jaar 2012 - 02-05-2012 | door Frits Baltesen

Nierziekte: winst mogelijk

ACE-remmers niet altijd effectief

Het promotieonderzoek van Stefan Vegter richtte zich op behandeling op maat bij nierziekten. Hij onderzocht zowel genetische als niet-genetische factoren. De bekende bijwerking prikkelhoest bij ACE-remmers heeft bijvoorbeeld een grote invloed op de therapietrouw en dus het beschermende effect op de nieren.

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door Linda de Graaf

Erken rol bij ontslagmedicatie

Openbaar apotheker in spagaat door ontbreken vergoeding

Verbeteren van ontslagmedicatie kan alleen als ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers hun krachten bundelen. Apothekers Anne de Vries-Bots en Thaliet Brink-van der Wal bepleiten erkenning van de essentiële rol van de openbaar apotheker bij ontslagmedicatie.

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door Anne de Vries-Bots en Thaliet Brink-van der Wal

Wanorde rond reumamiddel

Op nippertje dubbele dosis methotrexaat voorkomen

Bij een reumapatiënt worden tabletten methotrexaat omgezet naar injectiespuiten. Bijna had de patiënt beide naast elkaar gebruikt. Het gevraagde stoprecept bleef achterwege en de medewerker verzuimde een actiepunt aan te maken.

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door Mike Nettekoven

Jonge ziekenhuisapotheker wil zichtbaar zijn

Zapio’s zoeken meer contact met andere zorgverleners

Meer contact tussen ziekenhuisapothekers in opleiding en andere jonge zorgverleners, dat is één van de ambities van de Vereniging van Apothekers in opleiding tot Ziekenhuisapotheker (VAZA). De komende jaren willen deze jonge apothekers meer contact met andere zorgverleners in opleiding, zoals beginnende artsen en klinisch chemici. “Als je elkaars gezicht kent, vraag je makkelijker dingen aan elkaar.”

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door Marc de Leeuw

Slikken medicijnen blijft groot struikelblok

Weinig aandacht farmabedrijven voor inname

Elke dag worden tienduizenden pillen vermalen en capsules kapotgemaakt om ze te verwerken in yoghurt of limonade. Want veel medicijnen zijn niet geschikt voor inname: ze zijn te groot of hebben een te ruw oppervlak voor de vele mensen met slikproblemen. Maar niet alle medicijnen kunnen zomaar worden bewerkt.

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012 | door Frits Baltesen

‘Zorgverzekeraar wentelt risico’s op ons af’

Onrust onder apothekers over incontinentiecontract Achmea

Apothekers vinden het onterecht dat zij met het incontinentiecontract van Achmea de prijs- en volumerisico’s dragen. Maar volgens de zorgverzekeraar kunnen apothekers de patiënt nu veel beter bedienen. “Vergoedingen die apothekers ontvangen zijn scherp, maar rechtvaardig.”

PW Magazine 17, jaar 2012 - 26-04-2012 | door Edwin Bos

Ouderen lijden te vaak onnodig veel pijn

Opioïden te weinig ingezet

Bij ouderen worden vaak onjuiste pijnstillers gebruikt met als gevolg onnodige bijwerkingen en pijn. Sterk werkende opiaten verdienen een betere plaats bij ouderen. Binnenkort komt tapentadol beschikbaar als opvolger van tramadol.

PW Magazine 16, jaar 2012 - 19-04-2012 | door Koos Brouwers

Inzicht in schoon werken met oncolytica

Meetstrategie en instructie voor veegproeven

Apotheekpersoneel dat met oncolytica werkt, loopt risico op besmetting. Schoonmaak is essentieel en het resultaat van de schoonmaak moet worden gecontroleerd met veegproeven. Over de interpretatie van deze veegproeven bestond nog geen duidelijkheid. Een meetstrategie en een instructie voorzien daar nu in.

PW Magazine 16, jaar 2012 - 19-04-2012 | door Mirjam Crul en Marjolijn Duisenberg-van Essenberg 1 reactie

‘Hindernissen in ketenzorg zijn te tackelen’

Lessen uit een Haagse praktijk

De voordelen van ketenzorg zijn bij de meeste zorgverleners wel bekend. Toch komt ketenzorg vaak moeizaam van de grond. “Er zijn hindernissen, maar het is zeker geen kansloze missie”, zegt apotheker Steven Verhagen-Smits.

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012 | door Mike Nettekoven 1 reactie

Social media openen nieuwe marketingwereld

Twitterspreekuur, blogs, Groupon-acties

Zorgvragen beantwoorden via Twitter, online de pil bestellen en medicatie synchroniseren. Vijf jaar geleden was dit nog ondenkbaar, maar steeds meer apothekers breiden hun service uit via internet en social media. “Het Mediq Twitterspreekuur is heel goede pr voor onze apotheken.”

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012 | door Edwin Bos en Elma Stitzinger

Physician assistant knokt voor erkenning

PA’s mogen nu ook zelfstandig voorschrijven

Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn sinds 1 januari bevoegd om zelfstandig geneesmiddelen voor te schrijven. De physician assistant heeft echter geen BIG-registratie. Voor apothekers is het volgens de KNMP niet verantwoord af te leveren aan een onbekende physician assistant.

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012 | door Edwin Bos

QR-code werpt wal op tegen nepmedicijn

Voorstel farma-industrie aan Brussel tegen groeiend probleem

Elk jaar neemt het aantal vervalste medicijnen toe. Daardoor denken patiënten onterecht dat ze hun ziekte aanpakken en farmaconcerns lopen vele miljarden euro's mis. De verpakkingsindustrie doet deze maand enkele voorstellen aan Brussel om de namakers te stoppen.

PW Magazine 15, jaar 2012 - 13-04-2012 | door Frits Baltesen

Het is dringen op het geneesmiddeldoosje

Te weinig ruimte voor apotheeketiket

Geneesmiddelverpakkingen bevatten vaak weinig ruimte voor het plakken van apotheeketiketten. Daardoor verdwijnt belangrijke patiënteninformatie uit het zicht. Dat blijkt uit een inventarisatie van ruim tweehonderd oogdruppelverpakkingen door apotheker Paul Lebbink. Hij hoopt dat fabrikanten hieraan meer aandacht besteden.

PW Magazine 15, jaar 2012 - 12-04-2012 | door Marc de Leeuw

Pasen

Bij dit PW

PW Magazine 14, jaar 2012 - 06-04-2012 | door Léon Tinke 1 reactie

Echte biologicals in strijd tegen virussen

Celtherapie veelbelovend als conventionele farmaca fallen

Conventionele geneesmiddelen zijn onvoldoende effectief als zich virale complicaties voordoen bij patiënten met ernstige immuundeficiëntie. Om na allogene stamceltransplantatie de fysiologische afweer te herstellen, is transplantatie van een antivirale respons een aantrekkelijke optie. Apothekers dienen bijtijds te participeren in het ontwikkelingstraject.

PW Magazine 14, jaar 2012 - 06-04-2012 | door Maarten Zandvliet

Document acties

Back to top