Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2012

Lareb toont FIP-gangers bijwerkingenmonitor

Unieke applicatie voor farmacovigilantie

Wereldwijd neemt de aandacht voor farmacovigilantie toe, ziet prof. dr. Kees van Grootheest, directeur van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Nederland loopt daarin voorop. Tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam, presenteert Lareb een zelf ontwikkelde applicatie waarmee bijwerkingen via internet gemonitord worden.

PW Magazine 28/29, jaar 2012 - 13-07-2012 | door Marc de Leeuw

Pijnstillers zonder vragen over de toonbank

Naproxen voor 8-jarige zó mee

Apotheken en drogisten moeten bij de verkoop van vrij verkrijgbare pijnstillers enkele standaardvragen stellen. Mystery shoppers van de Consumentenbond kochten een of enkele doosjes naproxen. In slechts 55% van de gevallen stelde de apotheek vragen bij de verkoop. Drogisten scoorden beter met 77%.

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door Edwin Bos

Schoppen tegen de keukenprullenbak

Parkinsonpatiënt leeft met angst voor bijwerkingen

Geneesmiddelen tegen parkinson kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Een hogere dosering of een nieuw geneesmiddel is voor Henriët van Vonno daarom een enge gebeurtenis. Soms heeft ze last van agressieve buien. “Ik ben helemaal geen agressief persoon. Daarom word ik zo verdrietig van deze bijwerking.”

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door Edwin Bos

Op zoek naar de trigger van migraine

LUMC participeert in internationaal onderzoek

Het Leids Universitair Medisch Centrum is onder leiding van de befaamde neuroloog Michel Ferrari constant op zoek naar de oorzaken van migraine. Onder meer lopen studies naar het nut van neurostimulantia en de invloed van hormonen. PW liep een avond mee met een onderzoek naar de rol van de menstruatieperiode op migraine. “Haarspeldjes uit? Geen navelpiercing? Geen beugel-bh?” Dan rolt Claudia Smit de MRI-scanner in.

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door Frits Baltesen

MS: hightech het immuunsysteem te lijf

Prof. Hintzen wil niet cynisch zijn over therapie-opties

De beschikbare middelen om MS te behandelen zijn effectief in het verminderen van aanvallen. Nadeel is wel dat de bijwerkingen fors zijn. “We moeten beseffen dat we het immuunsysteem op een hightech manier manipuleren”, zegt prof. dr. Rogier Hintzen van het Erasmus Medisch Centrum. “Bijwerkingen horen er dan bij.”

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012 | door Mike Nettekoven

Medicatie voorop bij behandeling epilepsie

Juiste diagnose belangrijk

Medicatie is nog steeds de hoeksteen van de behandeling van epilepsie. Wel komen alternatieven zoals chirurgie en zenuwstimulatie sneller in beeld dan vroeger. Dit artikel schetst de stand van zaken bij de medicamenteuze behandeling van epilepsie.

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 28-06-2012 | door Marc de Leeuw

Ronde

Bij dit PW

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012 | door Léon Tinke

‘Een gelijk speelveld is een voorwaarde’

Bart Smals op de bres voor goede patiëntenzorg

Tijdens de afgelopen districtsledenbijeenkomsten is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de politiek. Een daarvan is de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, die consequenties zal hebben voor apothekers. “Een gelijk speelveld is een voorwaarde”, zegt Bart Smals, apotheker in ’s-Gravenzande en lid van het hoofdbestuur van de KNMP.

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012 | door Frits Baltesen

Beter beeld bijwerkingen

Dataverzameling via internet succesvol

Monitoren van geneesmiddelen via internet geeft een completer beeld van bijwerkingen. Uit het promotieonderzoek van apotheker Linda Härmark blijkt dat zo informatie over incidentie en verloop van de klachten kan worden verzameld, belangrijke gegevens waarmee een apotheker een patiënt kan geruststellen als hij een bijwerking ondervindt.

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012 | door Linda de Graaf

‘Geneesmiddelinformatie patiënt kan beter’

Goede voorlichting is essentieel

Een goede voorlichting aan de patiënt is een belangrijke voorwaarde voor verantwoord medicijngebruik. Tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam, wordt dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken belicht. Marcel Kooy en André Broekmans spreken vanuit het perspectief van de openbare apotheek en de industrie.

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012 | door Loes Ariaans

Maak het zichtbaar

Patiënt heeft geen voorstelling van hoeveelheden

“Maar dat is veel te veel”, reageert mevrouw H als de assistent een voorbeeldtube uit de lade haalt. Door dit visuele hulpmiddel begrijpt de vrouw eindelijk wat de assistent haar duidelijk wil maken.

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012 | door Mike Nettekoven

Antidepressiva minder snel in beeld

Nieuwe NHG-Standaard terughoudend met medicatie

De nieuwe NHG-Standaard Depressie is terughoudend in het voorschrijven van antidepressiva. Anders dan in de vorige versie, is een dosisverhoging van SSRI niet aan de orde wanneer een behandeling na zes weken onvoldoende resultaat geeft. “Jammer is dat paroxetine in de standaard één van de voorkeursmiddelen is, terwijl mirtazapine nergens wordt genoemd.”

PW Magazine 25, jaar 2012 - 21-06-2012 | door Marc de Leeuw

Zware druk op inkomsten van apotheken

Financieel adviseurs: omzet en winst apotheken gedaald

Apotheken hebben een financieel zwaar eerste kwartaal achter de rug. Lagere vergoedingen, risico’s van prijsstijgingen en patent­verloop zetten de winst onder druk. Voor de tweehonderd apo­thekers met hoge lasten voor goodwill is dit een kritieke ontwikkeling. JZA-voorzitter Elien Peterse: “We hebben geen enkele hoop meer op een oplossing.”

PW Magazine 24, jaar 2012 - 15-06-2012 | door Edwin Bos

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat

Maatregelen dragen nog geen vrucht

Ondanks maatregelen die zijn genomen om methotrexaat-incidenten te voorkomen, is het aantal incidenten dat de patiënt bereikt gelijk gebleven. In dit artikel een overzicht van de soorten meldingen en hun mogelijke oorzaken.

PW Magazine 24, jaar 2012 - 15-06-2012 | door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders

Snelheid geboden bij cyanide-intoxicaties

Antidotum hydroxocobalamine effectief en veilig

Hydroxocobalamine vormt een effectieve en veilige aanvulling op het arsenaal van antidota dat beschikbaar is voor de behandeling van cyanide-intoxicaties. Het grote voordeel van dit middel ten opzichte van andere antidota is dat het buiten het ziekenhuis veilig gebruikt kan worden. En dat is praktisch, aangezien snelheid geboden is bij cyanide-intoxicaties.

PW Magazine 23, jaar 2012 - 08-06-2012 | door H.J.W. Lammers, R.J.E. Grouls, R. ten Broeke en E.J.F. Franssen

Incontinentie: preventief nog veel te doen

Probleem neemt fors toe

Omgeven door taboes, gebagatelliseerd als ‘bijeffect’ en genegeerd in omvang, dreigt incontinentie sluipenderwijs uit te groeien tot een toekomstprobleem van formaat. Echte oplossingen zijn niet in zicht, wel is op het gebied van preventie veel te doen. Zeker is dat wie leeft met incontinentie, lichamelijk en geestelijk veel te verstouwen heeft.

PW Magazine 23, jaar 2012 - 08-06-2012 | door Annemiek Veelenturf

‘Zelfzorgmedicatie uitsluitend via apotheek’

Jūratė Švarcaitė: veiligheid voorop

De markt voor zelfzorgmedicatie groeit. Steeds meer geneesmiddelen komen over the counter beschikbaar. Jūratė Švarcaitė van de Europese apothekersvereniging PGEU – spreker op de FIP Centennial begin oktober in Amsterdam – pleit ervoor deze middelen uitsluitend via de apotheek te verstrekken. Zo kan de veiligheid van zelfzorgmiddelen het beste worden bewaakt.

PW Magazine 23, jaar 2012 - 08-06-2012 | door Linda de Graaf

FPZ moet zich nestelen in de wetenschap

Meer promoties nodig van openbaar apothekers

Slechts een handvol apothekers combineert werk in de openbare apotheek met wetenschappelijk onderzoek. Maar voor de wetenschappelijke onderbouwing van het apothekersvak is praktijkonderzoek onmisbaar. Apotheken beschikken over een schat aan data, nu nog de promovendi om het onderzoek uit te voeren.

PW Magazine 23, jaar 2012 - 08-06-2012 | door Linda de Graaf

Afrekenen

Bij dit PW

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Léon Tinke

Gerichte aanpak bevolkingsgroepen werkt

Hindoestanen: groter risico op hart- en vaatziekten

De bevolkingsgroep in Nederland met de grootste gezondheidsrisico’s op hart- en vaatziekten zijn Hindoestanen, blijkt uit onderzoek van Tobias Bruning, cardioloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In 2008 richtte hij in Rotterdam de cardiovasculaire risicopolikliniek voor Hindoestanen op.

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Frits Baltesen

Document acties

Back to top