Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2012

Hoop voor patiënten bij wie statines falen

Nieuwe geneesmiddelen in onderzoek

Statines zijn effectief en veilig bij hypercholesterolemie. Toch zijn deze middelen niet voor iedereen geschikt. Bijvoorbeeld omdat ze bijwerkingen veroorzaken of het LDL-cholesterol onvoldoende verlagen. Hoewel alternatieven nu nauwelijks voorhanden zijn, gloort voor deze patiënten hoop, zegt prof. dr. Frank Visseren.

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Mike Nettekoven

Ook geneesmiddelervaring patiënt telt mee

Voorkeur voor nieuwe orale antistollingsmiddelen

Patiënten die last hebben van atriumfibrilleren prefereren nieuwe orale antistollingsmiddelen boven vitamine K-antagonisten. Dat komt naar voren uit een recent geïntroduceerde patiëntrelevantie- en validatieprocedure. Via deze methode kunnen patiënten duidelijk maken wat zij van een geneesmiddel vinden, bijvoorbeeld van het gebruiksgemak.

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Koos Brouwers

‘Wonderpil’ statine wekt hoge verwachtingen

Onderzoek naar werking statines tegen tromboserecidief

Statines verlagen de kans op een hart- of herseninfarct. Mogelijk helpen statines ook bij het tegengaan van een tweede trombose. Willem Lijfering ontving van de Hartstichting een beurs om dit te onderzoeken. “Het risico op ernstige bloedingen is met statines bovendien een stuk lager.”

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Edwin Bos

‘Alle kracht was opeens weg uit mijn benen’

Over de spierreuma was de apotheker niet geïnformeerd

Spierzwakte is een bekende bijwerking van simvastatine. Alike Wiedenhof kreeg het middel voorgeschreven twee jaar nadat zij was genezen van spierreuma. Ze kreeg een extreme aanval van spierzwakte en voelde zich een half jaar lang gehandicapt. “Het is echt afschuwelijk als je op een eikeltje staat en je valt om.”

PW Magazine 22, jaar 2012 - 01-06-2012 | door Edwin Bos

Zeldzame vaatziekte vraagt secure aanpak

Pulmonale arteriële hypertensie: nieuwe middelen

Voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) zijn nieuwe geneesmiddelen in opkomst. De behandeling van deze aandoening is erg kostbaar. Daarom is het volgens hoogleraar pulmonale hypertensie Anton Vonk Noordegraaf belangrijk dat overdiagnose van deze aandoening wordt voorkomen.

PW Magazine 22, jaar 2012 - 31-05-2012 | door Marc de Leeuw

Met certificering je zaakjes goed op orde

Kwaliteitsbeleid behoorlijk ingeburgerd

Certificering is behoorlijk ingeburgerd in apothekersland. Zo’n drie kwart van de apotheken heeft momenteel een certificaat aan de muur hangen. Kritiek is er van sommige apothekers op het vele papierwerk. En daar moet inderdaad voor worden gewaakt, vinden deskundigen uit het veld. Want rompslomp mag het doel van certificering, de eigen organisatie beter maken, niet in de weg staan.

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Mike Nettekoven

Geef de huisarts raad

Waardering voor farmacotherapeutisch advies

De begeleiding van patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis leidt tot minder medicatiefouten, maar de kosteneffectiviteit kan promovendus Fatma Karapinar niet hardmaken. Wel blijkt uit haar onderzoek dat huisartsen de farmacotherapeutische adviezen van apothekers waarderen.

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Linda de Graaf

‘Mensen gezond houden, dat is de toekomst’

FIP beschouwt ontwikkelingen in apothekersvak

Bespiegelingen over de toekomst van de apotheker vullen diverse sessies van de FIP Centennial, begin oktober in de RAI in Amsterdam. Zo zoeken congresgangers in een interactief samenzijn naar voorwaarden voor inspirerend leiderschap. Hoe leeft de toekomst van de farmacie onder Nederlandse apothekers? “Ik zie volop mogelijkheden richting preventive care.”

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Elma Stitzinger

Moe van antidepressiva

Vervang middelen als bijeffecten optreden

Antidepressiva kunnen hinderlijke bijwerkingen geven. Berucht zijn moeheid, gewichtstoename en seksuele stoornissen. Gelukkig kan worden uitgeweken naar andere middelen mochten deze bijwerkingen langdurig van aard zijn.

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Mike Nettekoven

Apotheker buiten de apotheek krijgt stem

Aparte sectie voor groep van zo’n vijfhonderd apothekers

Apothekers die werken buiten de openbare apotheek, de ziekenhuisapotheek of de industrie zijn als groep altijd minder zichtbaar geweest. Met de oprichting van de sectie BO3 wil de KNMP deze apothekers – op zeer uiteenlopende posities – actiever betrekken. KNMP-vicevoorzitter Maayke Fluitman: “We zullen hun visie op de farmacie beter benutten.”

PW Magazine 21, jaar 2012 - 25-05-2012 | door Edwin Bos

Speciale voeding verbetert leven kankerpatiënt

Ondervoeding doet veel kwaad

Ondervoeding bij kanker behoeft meer aandacht, vindt dr. Joyce Faber. Uit onderzoek dat ze uitvoerde blijkt dat een specifiek voedingsconcept de kwaliteit van leven van kankerpatiënten kan verbeteren.

PW Magazine 21, jaar 2012 - 24-05-2012 | door Marc de Leeuw

Vogelvrij

Bij dit PW

PW Magazine 20, jaar 2012 - 16-05-2012 | door Léon Tinke

Variëteit straks de norm in gezondheidszorg

Personalized treatment in opmars

Geen mens is hetzelfde. Ieder heeft zijn unieke DNA en een unieke biochemische samenstelling. Zet honderd mensen bij elkaar met eenzelfde aandoening en de kans op overeenkomsten is kleiner dan de kans op verschillen. Dat is het uitgangspunt van biochemical individuality, dat centraal staat in het eerste deel van een vierluik waarin het Pharmaceutisch Weekblad de toekomst van de farmacie belicht.

PW Magazine 20, jaar 2012 - 16-05-2012 | door Elma Stitzinger

Vaker agressieve klant voor apotheekbalie

Schelden en bedreigen, vooral door preferentiebeleid

Klanten in de apotheek zijn steeds mondiger. Soms escaleert dat tot schelden en bedreigingen. Dat heeft grote impact op de assistenten. Het aantal trainingen aan apothekers om te leren omgaan met boze klanten neemt toe. “Want je schrikt als iemand zegt: ik weet wel waar je woont!”

PW Magazine 20, jaar 2012 - 16-05-2012 | door Frits Baltesen

‘Apotheekzorg met FIP-hulp naar hoger plan’

Dick Tromp blikt terug op projecten in Thailand en Uruguay

Sinds de FIP in 2005 Thailand en Uruguay te hulp kwam, is in die ontwikkelingslanden veel ten goede gekeerd. Apotheker Dick Tromp vertelt tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam, hoe in Thailand een accreditatiesysteem is ingevoerd en in Uruguay de bijscholing aan apothekers verbeterde. Tromp was indertijd een van de initiatiefnemers van Good Pharmacy Practice.

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door Frits Baltesen

Beveiliging generiek onnodig

Vervalsingen: Bogin wil eerst risicoanalyse

Beveiligingsmaatregelen die de Europese Unie in 2014 van kracht laat worden tegen geneesmiddelvervalsingen, moeten aan de generieke industrie voorbijgaan, stelt Bogin-voorzitter Frank Bongers. Dergelijke kostbare maatregelen zijn voor generieke middelen namelijk overbodig.

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door Frank Bongers

Privacy: gedrag van apotheekteam doet veel

‘Handel recepten snel af en zorg voor afleiding’

In veel apotheken is de privacy nog onvoldoende gewaarborgd. Hoogste tijd om dit probleem aan te pakken want zorgverzekeraars kijken kritisch mee naar de zorgprestatie terhandstelling. “Het hele apotheekteam moet zich verantwoordelijk voelen voor de privacy.”

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door Edwin Bos

Antimycotische therapie: maatwerk in zicht

Problemen en oplossingen bij toepassing azolen

Azolen vormen de hoeksteen van de behandeling van invasieve schimmelinfecties bij immuungecompromitteerde patiënten. Kennis van het samenspel tussen mens, verwekker en geneesmiddel is van cruciaal belang. Uiteindelijk konden we middels therapeutic drug monitoring de farmacotherapie individualiseren.

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012 | door Roger J.M. Brüggemann

Ontslagmedicatie: liefdewerk oud papier

Zorgverzekeraars vergoeden begeleiding nauwelijks

Zorgverzekeraars zijn terughoudend in de vergoeding van het extra werk dat apothekers hebben om opname- en ontslagmedicatie op orde te krijgen. Openbaar apothekers vallen helemaal buiten de boot. “Het is liefdewerk oud papier.”

PW Magazine 19, jaar 2012 - 10-05-2012 | door Marc de Leeuw

Ziek

Bij dit PW

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012 | door Léon Tinke

Document acties

Back to top