Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2012

Hartfalen: extra thiamine

Suppletie kan zinvol zijn bij gebruik lisdiuretica

Gebruik van lisdiuretica bij hartfalen kan leiden tot een tekort van onder meer magnesium, kalium en vitamine B1. Thiaminesuppletie kan zinvol zijn om de functie van het linker ventrikel te verbeteren.

PW Magazine 38, jaar 2012 - 21-09-2012 | door Mike Nettekoven

‘Ga het debat aan over prestatiebeloning’

Ema Paulino zet vergoedingssysteem op FIP-agenda

Hoe worden apothekers in de toekomst betaald? Dat is een van de vragen die aan de orde komen tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam. Volgens apotheker Ema Paulino uit Portugal zullen apothekers beloond worden op basis van hun distributiefunctie en de interventies die zij doen. Of moeten zij ‘loon naar prestatie’ krijgen?

PW Magazine 38, jaar 2012 - 21-09-2012 | door Mike Nettekoven

Grote wens: medicijn dat dementie voorkomt

Beperkte plaats medicatie in nieuwe NHG-Standaard

In de nieuwe NHG-Standaard Dementie is een beperkte rol ingeruimd voor geneesmiddelen bij de behandeling van dementie. De nieuwe standaard kent een grote plaats toe aan passende zorg bij dementerenden.

PW Magazine 37, jaar 2012 - 13-09-2012 | door Marc de Leeuw

Dealen met de druk rond de ‘milde dood’

Goede samenwerking arts en apotheker cruciaal

De maatschappelijke ontwikkelingen omtrent euthanasie kunnen zorgverleners onder druk zetten mee te werken aan deze vorm van levensbeëindiging op verzoek van de patiënt. Zorgvuldigheid dient altijd voorop te staan. Daarbij is een goede samenwerkingsrelatie tussen apotheker en arts cruciaal. En: apothekers hebben ruimte nodig om zelf af te wegen of ze aan euthanasie willen meewerken.

PW Magazine 37, jaar 2012 - 13-09-2012 | door Marc de Leeuw

Invloed genen op antipsychotica en obesitas

Metabole afwijkingen gekoppeld aan specifieke polymorfismen

Patiënten met schizofrenie lijden relatief vaak aan obesitas en het metabool syndroom. Metabole bijwerkingen van antipsychotica spelen hierin ook een rol. Deze rol staat onder invloed van genetische factoren. Onderzoek richtte zich op het effect van polymorfismen in de genen voor de serotonerge 5HT2c-receptor en de adrenerge alfa2A-receptor.

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door Arne Risselada

Prestatiebekostiging verdient extra impuls

Tarief medicatiebeoordeling doet geen recht aan tijdsbesteding

De vergoeding die doorgaans wordt gecontracteerd voor ‘medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik’ is ontoereikend voor uitvoering van deze prestatie. Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen missen apothekers bij de onderhandelingspartners inhoudelijke kennis over de zorgprestaties.

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door M.J. Pijpker en J.J. de Gier

Apotheker, word zichtbaar

Apothekers nog steeds niet patiëntgericht

Om vaker medicatiefouten te voorkomen is het van belang dat apothekers zich veel meer op de patiënt richten. Apothekers hielden zich de afgelopen veertig jaar te veel bezig met de randvoorwaarden van hun beroep. Ze moeten herkenbaar en zichtbaar worden voor de patiënt.

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door Wim van der Pol, Niels Muller en Ary van der Kuy

Concrete tips temperen angst bijwerkingen

Patiënt vooral bezorgd om eigen gezondheidsrisico

De manier waarop bijwerkingen worden gepresenteerd in de patiënteninformatie heeft invloed op hoe patiënten informatie over bijwerkingen ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Health Base en het Nivel.

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door Plonja Gudde en Christie Klaucke

‘Roer om in farmaceutische patiëntenzorg’

Han de Gier bepleit op FIP multidisciplinaire aanpak

Om de zorguitkomsten voor patiënten te verbeteren is een multidisciplinaire aanpak nodig. En daarvoor moet het zorgproces heel anders worden ingericht. Dat is de stellige overtuiging van hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg Han de Gier. Tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam, zit hij over dit onderwerp een sessie voor.

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door Koos Brouwers

Focus op wisselwerking science en practice

FIP: sectie industriële farmacie zoekt samenwerking

Industrieapothekers treffen op het FIP Centennial Congress een breed scala aan interessante bijeenkomsten. Dr. Tom Sam, secretaris van de Industrial Pharmacy Section, beveelt hun met name de sessie aan over omgaan met geneesmiddeltekorten. Voor andere apothekers vindt hij de bijeenkomst over patiënteninformatie een aanrader.

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Arjan Polderman

Biologicals: bloedspiegelbepaling twistpunt

Deskundigen verschillen grondig van mening

Biologicals zoals de TNF-alfaremmers worden steeds eerder ingezet bij reumatoïde artritis. Therapeutic drug monitoring is mogelijk bij deze middelen, maar over het nut zijn de meningen verdeeld. Kan de bloedspiegel de effectiviteit voorspellen en de kosten van deze dure geneesmiddelen beheersen?

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Linda de Graaf

Reumapatiënt worstelt met blister en flacon

Beter gebruiksgemak noodzakelijk

Ruim een derde van alle patiënten met reumatische aandoeningen heeft moeite de verpakking van een geneesmiddel te openen. Dat blijkt uit onderzoek van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Zo vinden veel mensen het lastig tabletten uit strips te halen en flacons open te draaien.

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Bart van den Bemt en Marloes Verhoeven-Donkers

Trial and error stuurt behandelkeuze RA

Nauwelijks head-to-head trials nieuwe biologicals

Welke biologicals tegen reumatoïde artritis (RA) zijn net op de markt of staan te trappelen in de pijplijn? Wat kunnen deze middelen nog toevoegen aan de imposante effectiviteit van de al langer bestaande therapieën? En hoe bepaal je welke biological het meest effectief is? Head-to-head trials worden nauwelijks uitgevoerd, dus waarop moet je je dan verlaten? Het antwoord: trial and error.

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Michiel Tent

‘Jicht is verwant aan hart- en vaatziekten’

Hein Janssens: kies vaker voor prednis(ol)on

Jicht en hart- en vaatziekten zijn nauw aan elkaar verbonden. Dat heeft apotheekhoudend huisarts Hein Janssens aangetoond in zijn promotieonderzoek. Hierdoor is het verstandig om bij de aanvalsbehandeling vaker voor prednis(ol)on te kiezen in plaats van een NSAID.

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Mike Nettekoven

Buurt

Bij dit PW

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Léon Tinke

Financiering TNF-alfaremmers verloopt stroef

20% ziekenhuizen werkt met openbaar apothekers

Uit meerdere evaluaties blijkt dat zich geen grote problemen hebben voorgedaan bij de overheveling van TNF-alfaremmers. Maar door tekorten op de ziekenhuisbudgetten kan de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen in het gedrang komen. “Ziekenhuizen hebben voorgefinancierd omdat de afstemming met zorgverzekeraars moeizaam verloopt.”

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Edwin Bos

Jicht: helse pijnen in de grote teen

‘Artsen herkennen jichtaanval niet altijd’

Patiënten met jicht moeten altijd alert zijn op hun voeding. Eén keer zondigen en ze ontwaken met een ontstoken gewricht. Ondanks de preventieve werking van allopurinol gaat het ook bij Jan Lamers nog wel eens mis. “De pijn is zo hevig dat ik het behang van de muren wil trekken.”

PW Magazine 35, jaar 2012 - 31-08-2012 | door Edwin Bos

Rol voor social media bij ziektebestrijding

Digitale informatievoorziening rukt op

Als ik Hans Ossebaard opzoek bij het RIVM in Bilthoven, kan ik me moeilijk een voorstelling maken over de rol die het RIVM speelt in de social media. Toch spelen mediatechnologie en sociaalwetenschappelijke kennis een steeds grotere rol in de communicatie rond bestrijding en preventie van infectieziekten. Sinds 2007 is ePublic Health een belangrijk onderwerp voor het RIVM.

PW Magazine 34, jaar 2012 - 24-08-2012 | door Jaap Dik

Onrust over dure medicijnen na CVZ-advies

Vooral voorstanders nieuwe antistollingsmiddelen ongerust

Het College voor zorgverzekeringen ontkent dat het conceptadvies over dure medicijnen een voorbode is voor het bannen van meer geneesmiddelen uit het basispakket. Alleen de veertig dure medicijnen verstrekt door ziekenhuizen, die voorlopig zijn toegelaten, liggen onder de loep. Toch zijn voorstanders van toestemming voor de nieuwe orale antistollingsmiddelen er niet gerust op.

PW Magazine 34, jaar 2012 - 24-08-2012 | door Frits Baltesen

Selectie aan de poort

Transporter in bloed-hersenbarrière zorgt voor minder bijwerkingen

Het anti-obesitasmiddel rimonabant werd van de markt gehaald vanwege psychische bijwerkingen. Omdat antagonisme van perifere cannabinoïdereceptoren ook gezondheidswinst levert, zocht promovendus Hanneke Wittgen naar cannabinoïdereceptorantagonisten die niet in de hersenen doordringen. Zij selecteerde de middelen op basis van effluxtransporters in de bloed-hersenbarrière.

PW Magazine 34, jaar 2012 - 24-08-2012 | door Linda de Graaf

Document acties

Back to top