Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2012

Rifaximine houdt ammoniakspiegel in toom

Reserveplek bij hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie is een neuropsychiatrisch syndroom dat zich soms voordoet bij patiënten met leveraandoeningen. De beperkte mogelijkheden voor medicamenteuze behandeling steunen vooral op lactulose of lactitol. Het niet in Nederland geregistreerde rifaximine biedt mogelijk een alternatief bij therapieresistentie en bij preventie.

PW Magazine 01, jaar 2013 - 28-12-2012 | door N.C.M. de Vos-Koppelaar, E.M. de Vogel, R. Beukers en H.G. Dieleman

Even goed of slechter

Marge non-inferioriteit nieuw geneesmiddel niet altijd helder

Van een nieuw geneesmiddel moet de fabrikant aantonen dat het niet slechter is dan bestaande middelen voor dezelfde aandoening. Promovendus Grace Wangge onderzocht de methodologie van deze non-inferiority studies en toont aan dat de marge waarbinnen het nieuwe middel moet vallen niet altijd duidelijk is.

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Linda de Graaf

Licht

Bij dit PW

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Léon Tinke

Onrust over methylfenidaat

Zoon ‘misbruikt’ ADHD-medicatie van zus voor betere leerprestaties

Een moeder vraagt in de apotheek advies omdat zij verontrustende informatie op internet heeft gelezen over de methylfenidaat van haar dochter. Haar zoon ‘misbruikt’ de pillen van zijn zus voor betere studieprestaties.

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Mike Nettekoven

Goed inhaleren is een hele kunst

Juist gebruik inhalator bepaalt succes farmacon

Lastig bij medicatie via een inhalator is dat de luchtwegen deeltjes tegenhouden die met de inademing meekomen. “Een goed ontworpen inhalatiesysteem houdt hiermee rekening”, zegt dr. Anne de Boer van de Rijksuniversiteit Groningen. “Maar het belangrijkste blijft een goede inhalatietechniek en dus een goede instructie. Dat gaat niet altijd goed.”

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Mike Nettekoven

Tal van bezwaren tegen LSP

Huisapotheker onmisbaar voor een betrouwbaar systeem

Apothekers bereiden zich voor op de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt. Maar volgens Martin Favié is de technologie verouderd en zijn de data niet veilig. “Maak de apotheker verantwoordelijk voor een compleet farmaceutisch dossier.”

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Martin Favié

Apotheek bepaalt veiligheid

Patiënt krijgt in de toekomst meer regie over het LSP

Een onjuiste weergave van feiten vertroebelt volgens dienstapotheker Edwin van Aalten de discussie over het Landelijk Schakel Punt. Zowel voor- als tegenstanders maken zich hieraan schuldig. “Apothekers moeten laten zien dat zij hiermee professioneel kunnen omgaan.”

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Edwin van Aalten

‘Hoogste tijd voor een nieuw en fris geluid’

Jonge apothekers: ‘Multidisciplinair denken zit in ons DNA’

Jonge zorgverleners vragen elkaar sneller om advies omdat ze anders zijn opgeleid en zelf nog geen financiële belangen hebben. Dat stellen VJA-voorzitter Kirsten Lubbers en VAZA-voorzitter Tanja ter Brake. In hun toekomstbeeld werken apothekers en artsen veel intensiever samen. “Huisartsen bellen mij steeds vaker voor overleg. Dáár moeten we naartoe.”

PW Magazine 51/52, jaar 2012 - 21-12-2012 | door Edwin Bos

‘Bewaak dieetvoeding als geneesmiddel’

Ziekenhuisopname na verwisseling preparaten

Verwisseling van dieetpreparaten kan tot ernstige gevolgen leiden bij patiënten met een stofwisselingsziekte. “Apothekers zouden gespecialiseerde dieetvoeding op dezelfde manier moeten bewaken als medicatie”, stelt internist metabole ziekten, dr. Janneke Langendonk.

PW Magazine 50, jaar 2012 - 14-12-2012 | door Marc de Leeuw

Farmacie in 2012: koorddansen in zwaar weer

Discussie over voorzitterschap, LSP en contracten

De districtsledenbijeenkomsten in november werden zeer goed bezocht. Centraal op deze bijeenkomsten stonden vooral de kandidaatstelling van apothekers Rik van der Meer en Sjaak de Vries voor het voorzitterschap van de KNMP en de financiële impact die KNMP-directeur Léon Tinke schetste van het beleid van de overheid en zorgverzekeraars voor apothekers.

PW Magazine 50, jaar 2012 - 14-12-2012 | door Frits Baltesen

Aspergillus vormt een dodelijke bedreiging

Resistentie antimycotica steeds groter probleem

De schimmel Aspergillus wordt steeds vaker resistent tegen de beschikbare triazolen. Van de nieuwe klasse echinocandinen zijn de eerste middelen op de markt. De noodzaak tot intraveneuze toediening beperkt echter de toepassing. Nieuwe antimycotica moeten patiënten met een verminderde afweer beschermen tegen deze dodelijk schimmel.

PW Magazine 50, jaar 2012 - 14-12-2012 | door Linda de Graaf

De strijd tegen een zeer zeldzame schimmel

Oorzaak infectie bekend, nu nog de remedie

De genetische oorzaak van de zeer zeldzame erfelijke schimmelaandoening AD-CMC is bekend. Nu is het zaak daarvoor een geschikt geneesmiddel te vinden. Dr. Mihai Netea, internist/infectioloog in het St Radboud UMC in Nijmegen, is druk bezig met onderzoek hiernaar.

PW Magazine 50, jaar 2012 - 11-12-2012 | door Marc de Leeuw

Zee

Bij dit PW

PW Magazine 49, jaar 2012 - 07-12-2012 | door Léon Tinke

Casus isotretinoïne: autonomie versus welzijn

Check of patiënt informatie begrijpt van groot belang

Stel dat een vrouw die geen anticonceptiva gebruikt een recept voor isotretinoïne aanbiedt in de apotheek, wat doe je dan als apotheker? De auteurs bespreken de ethische dilemma’s die hierbij spelen en geven een praktische handreiking. Zoals bij veel morele problemen speelt ook hier een spanning tussen twee morele waarden, namelijk autonomie en welzijn.

PW Magazine 49, jaar 2012 - 07-12-2012 | door Lyda Blom, Ineke Bolt en Marcel Bouvy

Diabetesweek: publiek weet apotheek te vinden

Lokale media helpen met publiciteit

Apotheken hebben dit jaar weer massaal meegedaan met de Diabetesweek. Bezoekers lieten hun bloedsuikerwaarde meten en stelden vragen over diabetes. In de Schager Apotheek werden in totaal 510 metingen verricht. Apotheker Bas Bruines: “Zelf publiciteit zoeken in de lokale media zorgt voor een grote toestroom.”

PW Magazine 49, jaar 2012 - 07-12-2012 | door Edwin Bos

Houvast bij morele dilemma’s in de farmacie

Cursus over ethiek voor apothekers

Keuzes die apothekers maken bij dilemma’s in de farmaciepraktijk kunnen vergaande gevolgen hebben voor patiënten. Om apothekers meer inzicht te bieden in de morele aspecten van de farmaceutische besluitvorming, start volgend jaar een nieuwe serie cursussen. Een interview met de docenten die deze cursussen voor hun rekening zullen nemen.

PW Magazine 49, jaar 2012 - 04-12-2012 | door DEB422443 1 reactie

Kwaliteitsscores apotheken in voorjaar online

Uitbreiding set indicatoren nodig

Het grote publiek kan komend voorjaar – voor het eerst – de kwaliteit van apotheken op internet met elkaar vergelijken. Deze uitkomsten gelden alleen voor een beperkt aantal kwaliteitsindicatoren die van een expertcommissie het stempel ‘valide’ kregen. Apothekers werken samen met partijen als zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen aan de verdere ontwikkeling van de set indicatoren.

PW Magazine 49, jaar 2012 - 04-12-2012 | door Marc de Leeuw

Gedrag tumor steeds nauwkeuriger in beeld

Henk Verheul (VUmc CCA): ‘Veelbelovend perspectief’

Het VUmc Cancer Center Amsterdam, dat vijf jaar geleden werd geopend, loopt in Nederland voorop op het gebied van kankeronderzoek. Het geheim is volgens oncologisch directeur en hoogleraar Henk Verheul: samenwerking tussen disciplines én koppeling van onderzoek aan patiëntenzorg.

PW Magazine 48, jaar 2012 - 30-11-2012 | door Frits Baltesen

Leren leven met die voortdurende onzekerheid

Dennis van den Heuvel gebaat bij relatietherapie

Dennis van den Heuvel heeft lymfeklierkanker. Na zijn chemokuur vond hij het moeilijk om zijn leven weer op te pakken. Maar met hulp van een gespecialiseerde relatietherapeut gaat het na tweeënhalf jaar therapie langzaam beter. “Mijn ziekte beïnvloedt alles: het werk, je kind, de liefde, vrije tijd, je relatie.”

PW Magazine 48, jaar 2012 - 30-11-2012 | door Frits Baltesen

Expertpanel handhaaft lichaamsoppervlak

Aanpassing nodig van doseerrichtlijnen oncolytica bij obesitas

Een recente richtlijn van een expertpanel van de American Society of Clinical Oncology geeft aan dat ook bij obese patiënten klassieke oncolytica kunnen worden gedoseerd op basis van het lichaamsoppervlak. Deze richtlijn moet een plaats krijgen in de doseerrichtlijnen voor obese patiënten in Nederland.

PW Magazine 48, jaar 2012 - 29-11-2012 | door Alwin D.R. Huitema, Jan H.M. Schellens en Jos H. Beijnen

Document acties

Back to top