Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2011

Normaal

Bij dit PW

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Léon Tinke

Handige hulpjes

Kinderen hebben soms hulp nodig om zich ertoe te zetten een geneesmiddel te nemen. Een pagina met tips en trucs: over het belang van kleurplaten, een broodje pindakaas mét en speciale drankjes.

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

‘Arts grijpt veel te makkelijk naar antibiotica’

Schatting: 80% ten onrechte voorgeschreven

De meest gebruikte geneesmiddelen onder kinderen zijn antibiotica. Volgens onderzoeker Josta de Jong wordt zo’n 80% daarvan ten onrechte voorgeschreven. Ongeveer 30% van de kinderen die antibiotica gebruiken, ondervindt problemen. “Vaak is sprake van diarree of overgeven.”

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door DEB432513

Kinderdosering complexe zaak

Diverse factoren beïnvloeden werking geneesmiddel

Niet alleen de verschillen tussen kinderen en volwassenen zijn op farmacodynamisch en kinetisch gebied levensgroot. Ook kinderen onderling zijn onvergelijkbaar. “Een baby van een maand is heel anders dan een kind van 7 jaar”, zegt kinderarts-intensivist Matthijs de Hoog. “Je moet goed kijken naar de fases in de ontwikkeling.”

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door DEB409904

Kind veilig naar dromenland met melatonine

Dosering van 0,05 mg/kg effectief bij inslaapstoornis

Voor de behandeling van chronische inslaapstoornissen bij kinderen is melatonine effectief als het tijdig voor het slapengaan wordt ingenomen in een dosering van 0,05 mg/kg. Melatonine behoudt de werkzaamheid gedurende meerdere jaren en het lijkt geen invloed te hebben op algemene ontwikkeling en puberteitontwikkeling.

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Inge M. van Geijlswijk

Ook huisarts bij CMR

Steeds meer zorgverleners melden medicatie-incidenten

Ook huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen en patiënten kunnen binnenkort medicatie-incidenten melden bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Dit kwam naar voren tijdens de conferentie ‘Eén landelijk meldsysteem voor patiëntveiligheid!’

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Marc de Leeuw

Diabetes door furosemide

Bijwerking soms niet herkend

Furosemide kan bij sommige patiënten hyperglykemie geven. De bijwerking, die niet altijd wordt herkend door zorgverleners, verdwijnt na staken van het middel. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb heeft hierover drie meldingen ontvangen.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011 | door Linda Härmark

NatuurApotheek: back to basics …

Farmaceutische vakkennis meer dan welkom in fytotherapie

Reguliere geneesmiddelen gaan hier niet over de toonbank. De NatuurApotheek, gevestigd op een industrieterrein in Pijnacker, richt zich uitsluitend op natuurlijke middelen. Eigenaar/apotheker Charles Wauters vindt dat apothekers meer oog moeten ontwikkelen voor fytotherapie. “Dit wordt nu overgelaten aan de vrije handel, terwijl op dit gebied kennis juist belangrijk is.”

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011 | door Mike Nettekoven

Veiliger drug delivery

Veelbelovende drager eiwitgeneesmiddelen

Promovendus Amir Ghassemi onderzocht nieuw materieel om daarin dure en gevoelige eiwitgeneesmiddelen te verpakken voor parenterale toediening. De nieuwe microbolletjes zorgen na toediening voor een langdurige werking en bieden bovendien een stabielere omgeving dan bestaande drug carriers.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011 | door Linda de Graaf

Grip op huisstijl voorkomt veel narigheid

Ook op huisstijl rust auteursrecht

De rechtbank in Utrecht oordeelde dat Mediq het gebruik van haar huisstijl moet staken en een boete van € 1,8 miljoen moet betalen. Reden: de apotheekketen heeft de licentievoorwaarden van de ontwerpers overschreden. De zaak loopt nog; Mediq is in hoger beroep gegaan. Maar nu al is duidelijk dat apothekers er goed aan doen alert te zijn op auteursrechten als zij een huisstijl laten ontwerpen.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 22-09-2011 | door Christel Jeunink en Claudia Bruins

Operatie: lage B12-spiegel

Lachgas kan neurologische conditie verslechteren

Lachgas (distikstofmonoxide), gebruikt bij operaties, maakt vitamine B12 onwerkzaam. Dat uit zich onder andere in gedeeltelijke verlammingsverschijnselen. Vitamine B12-suppletie maakt deze verschijnselen ongedaan.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 22-09-2011 | door Ary van der Kuy en Lan Kiauw de Munck-Khoe

Meer risico’s in het zorgproces te slim af

CAPA-systeem legt verborgen ‘afwijkingen’ bloot

De afdeling Klinische Farmacie Ziekenhuisgroep Twente volgt met een CAPA-afwijkingenmanagementsysteem afwijkingen in het zorgproces. Doel is de oorzaken te inventariseren en zo nodig correctieve en preventieve acties uit te voeren. De focus ligt daarbij op oorzaken die het grootste risico op afwijkingen geven.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 22-09-2011 | door Vincent Hondebrink en Petra Brummelhuis-Visser

Agnes Kant geeft Lareb gezicht naar buiten

Ex-politica werkt aan brede publiekscampagne

Agnes Kant voelt zich helemaal thuis bij Lareb, waar ze sinds 1 januari werkt. Als Tweede Kamerlid droeg ze de zorg al een warm hart toe, nu noemt ze Lareb ‘de meest logische plek om na mijn politieke carrière terecht te komen’. Ze wil het bijwerkingencentrum meer bekendheid geven met een publiekscampagne, onder meer via openbare apotheken.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 22-09-2011 | door Marc de Leeuw

Astma: gladdespiercellen bijsturen met RGDS

Rol extracellulaire matrixeiwitten in spieren van luchtwegen

De hyperreactiviteit die bij astma leidt tot luchtwegvernauwing, wordt niet alleen veroorzaakt door de luchtwegontsteking, maar ook door veranderingen in de structuur van de luchtwegen. Het peptide RGDS, een integrine-antagonist, biedt perspectieven om het veranderde gedrag van gladde spieren van de luchtwegen te normaliseren.

PW Magazine 38, jaar 2011 - 22-09-2011 | door Bart G.J. Dekkers

‘Nieuwe dynamiek biedt ruimte aan innovatie’

NZa-voorzitter Theo Langejan houdt vast aan plannen

De invoering van vrije tarieven en prijzen per 1 januari 2012 gaat door zoals gepland. Voorzitter Theo Langejan van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit laat daarover geen twijfel bestaan. “Wij gaan niets meer veranderen. De wereld, zoals hij bestaat per 1 januari 2012, is gedefinieerd.”

PW Magazine 37, jaar 2011 - 16-09-2011 | door DEB432513

Grootheid

Bij dit PW

PW Magazine 37, jaar 2011 - 16-09-2011 | door Léon Tinke

Medicatiebeoordeling in tehuis pakt goed uit

Gezondheidswinst én geldbesparing

Medicatiebeoordelingen in verzorgingshuizen leveren gezondheidswinst en geldbesparing op. Dat blijkt uit een polyfarmacieproject in de provincie Groningen. Deelname van medewerkers uit het verzorgingshuis biedt een waardevolle toevoeging.

PW Magazine 37, jaar 2011 - 16-09-2011 | door Irma Smeenk, Els Dik, Claire van der Helm, Dirk Stobbe en Kemira Cengic

‘Leg de lat hoog bij ontwikkeling richtlijnen’

Hoogleraar waarschuwt voor ‘opknippen’ zorg

Leg de lat hoog bij de ontwikkeling van de KNMP Richtlijnen, tipt hoogleraar farmaceutisch recht Marie-Hélène Schutjens. Zo voorkom je dat zorgverzekeraars bij andere zorgverleners dan apothekers stukjes farmaceutische zorg inkopen. “Het moet helder zijn dat farmaceutische zorg integrale zorg is.”

PW Magazine 37, jaar 2011 - 15-09-2011 | door Frank van Wijck

Lamictal in plaats van Lamisil

Verwisselingen door op elkaar lijkende namen

De CMR krijgt regelmatig meldingen van geneesmiddelverwisselingen. Vooral op elkaar lijkende geneesmiddelnamen lijken daarvan de oorzaak.

PW Magazine 37, jaar 2011 - 15-09-2011 | door Ka-Chun Cheung, Arianne van Rhijn, Marc de Leeuw

‘Laat zien wat je doet’

UA-werkwijze nog niet altijd uitgevoerd

Personele onderbezetting en onwil van de patiënt. Dat zijn de meest gehoorde redenen waarom sommige apotheken UA-middelen niet volgens de regels afhandelen. Dit blijkt uit onderzoek van farmaceutisch consulent Jeanne van Berkel.

PW Magazine 35 / 36, jaar 2011 - 02-09-2011 | door DEB409904

Document acties

Back to top