Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2011

‘Laat zien dat niemand om ons heen kan’

Marianne van den Berg doet ‘gewoon’ haar taak

Op 1 januari is het zover: dan zijn de vrije tarieven in de openbare farmacie een feit. Wat betekent dit voor de apotheekpraktijk? En welke rol spelen de KNMP Richtlijnen? In een korte artikelenserie peilt het PW de opinie van drie betrokken partijen. Deze week: openbaar apotheker Marianne van den Berg van de DagNacht Apotheek in Alphen aan den Rijn.

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door Frank van Wijck

Einde aan pijn is nog lang niet in zicht

Opinies over pijnbestrijding bij kankerpatiënten

Nog te veel kankerpatiënten ervaren matige tot ernstige pijn tijdens de behandeling of in de palliatieve fase. Ondank de toegenomen kennis is de prevalentie de afgelopen jaren niet verbeterd. Volgens anderen komt pijnbestrijding in de oncologische behandelcentra juist steeds beter op orde.

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door Edwin Bos

Uitbehandeld, maar niet losgelaten …

Nurse practitioner runt spreekuur pijn en palliatie

Veel kankerpatiënten zijn terughoudend met het melden van pijn omdat ze vrezen voor de gevolgen voor hun behandeling. Nurse practitioner Barbara van den Berg startte daarom een spreekuur pijn en palliatie in het HagaZiekenhuis in Den Haag. “De patiënt moet je toelaten in het laatste stukje van zijn leven.”

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door Edwin Bos

Kankerpatiënt heeft ook in weekeinde vragen

Pleidooi voor betere bereikbaarheid apotheek

Een apotheek zou ook in het weekeinde voor vragen bereikbaar moeten zijn, meent Hans Meevers Scholte. Vooral voor kankerpatiënten. “Het is natuurlijk geen 9-tot-5-ziekte. Als kankerpatiënt is de wereld iedere dag anders. Mensen hebben ondersteuning nodig. Vooral omdat de medicatie zo’n prominente rol speelt.”

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door René Groeneveld

Gefitinib: alertheid geboden op interacties

Adviezen voor arts en apotheker over afhandeling signalen

De tyrosinekinaseremmer gefitinib heeft een aantal interacties, onder andere met maagzuurremmers, antacida, laxantia, CYP3A4-remmers/inductoren en CYP2D6-remmers/substraten. Dit artikel geeft, op grond van de literatuur en meningen van experts, adviezen voor de afhandeling van deze interacties voor zowel arts als apotheker.

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door Nicole G.M. Hunfeld, Gerarda J.M. Herder, An K.L. Reyners, Ernst J. Kuipers en Frank G.A. Jansman

Ghostwriting hindert optimale zorg patiënt

Onbalans in geneesmiddelinformatie

Ghostwriting – waarbij een auteur het effect van een geneesmiddel te rooskleurig voorstelt en bijwerkingen verdoezelt – is een laakbaar fenomeen dat risico’s oplevert voor patiënten. Richtlijnen moeten dit verschijnsel aan banden te leggen. De vraag is echter of deze daar werkelijk tegen helpen.

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door Marc de Leeuw

Oncolytica effectiever dankzij ‘maatwerk’

Kanker straks een chronische ziekte

De moleculaire biologie van kanker geeft steeds meer van haar geheimen prijs, evenals de farmacogenetica. Daardoor lukt het de behandeling met oncolytica steeds beter op het individu af te stemmen. Kanker is in de toekomst een chronische ziekte met een sterk verbeterde levensverwachting, verwacht prof. dr. Jos Beijnen.

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door Marc de Leeuw

Ontschotting van zorg

Oncolyticabehandeling verschuift naar eerste lijn

Het arsenaal oncolytica wordt steeds groter. Een goede zaak voor patiënten en behandelaren. Wel blijven bijwerkingen een punt van aandacht. Het thuisgebruik van orale oncolytica noodzaakt openbaar apothekers zich in deze materie te verdiepen. “Het is niet langer een ver-van-mijn-bed-show.”

PW Magazine 48, jaar 2011 - 30-11-2011 | door DEB409904

Euro

Bij dit PW

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 18-11-2011 | door Edwin Bos

Uitstel integrale bekostiging ‘verstandig’

‘Praten over geld remt samenwerking in zorggroep’

Het kabinet heeft integrale bekostiging voor farmaceutische zorg voorlopig uitgesteld. Apothekers pleiten voor andere manieren van bekostigen, want praten over elkaars tarieven in de zorggroep remt de samenwerking. “Wij vinden het niet erg als integrale bekostiging definitief niet doorgaat. De ketenzorg blijft.”

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 18-11-2011 | door Edwin Bos

‘Apotheker, leef je in diabetespatiënt in’

Eglantine Barents vindt bejegening belangrijk

Het zijn in de eerste plaats de apotheekteams die met de KNMP Richtlijnen aan de slag moeten. Maar andere partijen kijken wel over hun schouder mee: patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Diabetespatiënt Eglantine Barents: “De apotheker moet meer in de schoenen van de patiënt gaan staan.”

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 18-11-2011 | door Frank van Wijck

Brandwond na verwisseling flacons

Pijnlijke gevolgen voor pasgeborene

Door een medicatieverwisseling werden de lippen van een ernstig zieke pasgeborene van één dag oud behandeld met fenol liquifactum in plaats van glycerol 85%. Het gevolg was een eerstegraadsverbranding van de lippen en omliggende huid. Snel optreden van zorgverleners voorkwam blijvend letsel.

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 17-11-2011 | door Judith Bosman, Thea van Herpen en Diny van Zoeren

‘Investeer nú in innovatief onderzoek’

Ton Rijnders heeft missie met Top Instituut Pharma

Ton Rijnders, die over twee weken begint als wetenschappelijk directeur van Top Instituut Pharma, wil zich vooral sterk maken voor innovatief geneesmiddelenonderzoek. Daarvoor is het noodzakelijk dat universiteiten en bedrijven hun samenwerking uitbouwen. “Dat niet doen, zou een enorme misser zijn.”

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 17-11-2011 | door Marc de Leeuw

Vijf keer te hoge dosis

Kinderarts vergist zich in dosering voor baby

Soms staat de apotheker onder druk van de omgeving om een middel af te leveren waarvan de maximale dosering wordt overschreden. Bijvoorbeeld van een huisarts die niet snapt waarom de apotheek ‘zo moeilijk doet’.

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 16-11-2011 | door DEB409904

Specialisme openbaar apotheker stap verder

Opleiding grondig herzien

De registratiefase voor openbaar apotheker was een eerste stap in de richting van een volwaardig specialisme openbare farmacie. De afgelopen twee jaar is deze vervolgopleiding grondig herzien. Dit heeft onder meer gevolgen voor de huidige, in het register ingeschreven, apothekers. “Op termijn zal het minder vrijblijvend zijn welke cursussen een apotheker volgt”, aldus hoogleraar Marcel Bouvy.

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 16-11-2011 | door DEB409904

Vooruitzicht

Bij dit PW

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door Léon Tinke

‘Apotheker pakt zijn rol in diabeteszorg’

Huisarts Ymte Groeneveld: ‘Nu helderheid’

Het zijn in de eerste plaats de apotheekteams die met de KNMP Richtlijnen aan de slag moeten. Maar andere partijen kijken wel over hun schouder mee: patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Huisarts Ymte Groeneveld: “Met de KNMP Richtlijn Diabetes maakt de apotheker duidelijk waarop hij aanspreekbaar is.”

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door Frank van Wijck

Parkinson: aantal interacties kan dalen

NHG-Standaard handvat voor FTO

De nieuwe NHG-Standaard Ziekte van Parkinson biedt apothekers belangrijke handvatten voor overleg met huisartsen. Zij kunnen huisartsen bijvoorbeeld informeren over bijwerkingen en ongewenste geneesmiddelcombinaties, zoals levodopa met antipsychotica.

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door Marc de Leeuw

Goedkoper uit met hergebruik medicijnen

Apothekersassistent wint Beste Zorgidee 2011

Assistent Anja Vissers van Service Apotheek Maasdorpen in Meerlo sleepte dit jaar de prijs voor het Beste Zorgidee in de wacht. Ze bedacht een manier om geneesmiddelen die terugkomen in de apotheek, opnieuw uit te geven. “Het kwam zo in een keer – ‘kling!’ – bij me op.”

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door DEB432513

Plasmaspiegels meten nuttig bij hiv-therapie

Voorkom interacties en bijwerkingen

Hiv-therapie dringt steeds meer door in de eerste lijn, waardoor de openbare farmacie te maken krijgt met interacties van antiretrovirale middelen. Bij de afhandeling van interacties kunnen plasmaspiegelbepalingen nuttig zijn.

PW Magazine 45, jaar 2011 - 11-11-2011 | door Matthijs van Luin

Document acties

Back to top