Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2011

Psychiater stapelt fouten

Per ongeluk risperidon toegediend bij seksuele drift

Een psychiater dient een depotinjectie risperidon toe in plaats van triptoreline. Omdat de patiënt nog een ander antipsychoticum gebruikt, krijgt hij daarnaast biperideen om extrapiramidale bijwerkingen te voorkomen. Hier had echter mee gewacht moeten worden.

PW Magazine 29 / 30, jaar 2011 - 22-07-2011 | door Mike Nettekoven

GS1 verfijnt logistiek en medicatiebewaking

Uniforme barcode betekent stap voorwaarts

Met de GS1-barcode zijn geneesmiddelen straks tot op celniveau te herkennen. De combinatie met de G-Standaard geeft bovendien extra mogelijkheden. Ook in Nederland lijkt de invoering van de GS1-standaard in een stroomversnelling te komen.

PW Magazine 29 / 30, jaar 2011 - 22-07-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Eyjafjallajökull

Bij dit PW

PW Magazine 29 / 30, jaar 2011 - 22-07-2011 | door Léon Tinke 1 reactie

Vakantiestress

Bij dit PW

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Léon Tinke

Wegwijzer bij vermalen

BCS-klasse goed hulpmiddel

Vermalen van een tablet kan een bio-inequivalent geneesmiddel opleveren met ongewenste bijwerkingen of verminderde werkzaamheid. Vaststelling van de BCS-klasse helpt bepalen of een tablet vermalen kan worden.

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door H. Vromans

‘Begin eenvoudig, overwin de knelpunten’

Mehmet Darici volgde richtlijncursus Diabetes

Apotheker Mehmet Darici van de Rotterdamse De Binnenweg Apotheek stak veel op van de discussies tijdens de richtlijncursus Diabetes die hij volgde bij PAOFarmacie. Hij roept collega’s op zich eveneens te verdiepen in de materie. Zijn devies: “Gewoon doen, anders blijft het maar liggen.”

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Frank van Wijck

Nog veel mist rond spelregels vrije markt

KNMP: in ieder geval gefaseerde invoering

Over de invoering van vrije tarieven en prijzen bestaat nog veel onduidelijkheid. De KNMP gaat er in haar beleid van uit dat de introductie van dit nieuwe systeem per 1 januari 2012 gewoon doorgaat. Dat maakte de organisatie duidelijk tijdens de recent gehouden districtsledenbijeenkomsten.

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Reiziger wil graag advies

Apothekers spelen in op groeiende vraag

De vraag naar reisadviezen in de apotheek neemt toe. Nederlanders kiezen meer en meer voor verre bestemmingen. Apotheken spelen hier op verschillende manieren op in. De Park Apotheek in Elst heeft een eigen tropenassistent en in Asten dient de apotheek als vaccinatiepost.

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Medicatiebewaking op nierfunctie in de lift

KNMP ontwikkelt ondersteuningsmateriaal

Al is de een verder dan de ander, feit is dat steeds meer apothekers nierfunctiewaarden betrekken bij de medicatiebewaking. De KNMP ontwikkelt ondersteuningsmateriaal voor apothekers dat getest wordt in een pilot in zeven regio’s. Doel is dat uiteindelijk álle apothekers nierfunctiewaarden gebruiken bij de medicatiebewaking.

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Marc de Leeuw

Geneesmiddelverklaring voorkomt last bij grens

Douane kan reiziger aanzien voor drugskoerier

Reizigers die met opiumwetgeneesmiddelen op pad gaan naar het buitenland, dienen hiervoor een verklaring te hebben, ondertekend door hun behandelend arts. Veel mensen weten dit niet of vragen deze verklaring te laat aan. Apothekers kunnen hen hierop tijdig attenderen.

PW magazine 27 / 28, jaar 2011 - 08-07-2011 | door Marc de Leeuw

Kruiden op een kruispunt

CBG-beoordeling en resultaten kruidenproducten

Kruidengeneesmiddelen staan sinds het aflopen van de overgangsperiode in april van dit jaar volop in de belangstelling. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de eerste vergunningen voor kruidengeneesmiddelen afgegeven. Dit artikel gaat in op hoe het CBG aanvragen beoordeelt, en op verwachtingen voor de toekomst.

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011 | door E. van Galen, B.H. Kroes, H.G.M. Leufkens, J.M. van der Nat 1 reactie

Ziekenhuizen kiezen voor geleidelijk invoeren

Moeizame overgang naar elektronisch voorschrijven

Ziekenhuizen worstelen met invoering van de Richtlijn Medicatieoverdracht. Ook de implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) stuit op praktische obstakels. Hoe krijg je de voorschrijvers mee? “Vaak hebben zij niet meer dan vijf minuten voor een consult. Dan wil je niet gaan scrollen in allerlei tabelletjes.”

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011 | door DEB432513

Implementatie in de praktijk

Richtlijnen

PW volgt apothekers die bezig zijn met de implementatie van richtlijnen in de eigen apotheek. Deze editie: apotheker Judith Hol van Apotheek Sappemeer in Groningen. Zij volgde module 1 van de cursus medicatieoverdracht.

PW Magazine 26, jaar 2011 - 01-07-2011 | door Frank van Wijck

Koplopers in het overdragen van medicatie

IGZ volgt naleving van richtlijn

Zorgverleners in het hele land zijn druk met de implementatie van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Apothekers lopen daarin voorop met een breed scala aan projecten. Ook andere zorgverleners, zelfs forensisch artsen, werken aan verbetering van de medicatie­overdracht.

PW Magazine 26, jaar 2011 - 30-06-2011 | door Marc de Leeuw

Medicatieoverdracht vanuit de patiënt

Beter beeld medicatiegebruik door patiëntgesprekken

De huidige richtlijn voor medicatieoverdracht is in beginsel goed, vindt apotheker Wim van der Pol, maar biedt zorgverleners te beperkte informatie. Want hij gaat niet in op hoe de patiënt zélf met zijn medicatie omgaat. Terwijl dat belangrijke informatie is voor goede medicatieoverdracht. Als oplossing heeft hij het ‘koffertjesidee’ bedacht.

PW Magazine 26, jaar 2011 - 30-06-2011 | door Marc de Leeuw

Apotheker spil in goede communicatie

CMR-meldingen tonen gaten in communicatie zorgverleners

Apothekers kunnen medicatie-incidenten door gebrekkige communicatie tussen zorgverleners helpen voorkomen. Zo blijkt uit diverse meldingen die de CMR afgelopen jaren ontving, waarbij gebrekkige communicatie de voedingsbodem vormde voor (bijna-)medicatie-incidenten.

PW Magazine 26, jaar 2011 - 30-06-2011 | door Marc de Leeuw

Klankbord

Gezocht: apothekers die informeren

Met de invoering van de KNMP-districten en het wegvallen van de departementen zijn oude communicatielijnen verdwenen. Apotheker Dirk-Jan Seckel zoekt voor zijn district apothekers die weten wat er speelt in de regio.

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Edwin Bos

Echte verbetering of windowdressing

Voorproefje op debat ‘Van Witboek naar Routeplan Farmacie’

Apothekers willen erkenning voor hun rol als zorgverlener en expert in veilig medicijngebruik. In het Nationaal Routeplan Farmacie beschrijft de KNMP hoe dat te realiseren. Het debat dat op maandag 27 juni onder leiding van Paul Witteman in de Rode Hoed plaatsvindt, haakt hierop in. PW neemt alvast een voorproefje op het debat, en vroeg een zorgverzekeraar, een politicus en twee patiënten­vertegenwoordigers te reageren op een aantal stellingen.

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Vrije prijzen nog lange weg

Marktpartijen bekijken elkaar nog steeds met argusogen

Voorwaarde voor vrije prijzen is dat zorgverzekeraars voor kwaliteit en zorg willen betalen. Maar het vertrouwen hierin ontbreekt. Volgens zorgmakelaar Lex Geerts moet een onafhankelijk orgaan bij discussie een knoop kunnen doorhakken.

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Lex Geerts

Aan de slag met richtlijn

Cursus over diabetes en medicatieoverdracht

PAOFarmacie helpt apothekers om richtlijnen optimaal te implementeren in hun praktijk. Op dit moment biedt zij een cursuscyclus aan voor de onlangs gepubliceerde KNMP Richt­lijnen Diabetes en Medicatieoverdracht.

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Frank van Wijck

Document acties

Back to top