Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2011

Vooruitgang in strijd tegen borstkanker`

Nieuw cytostaticum veelbelovend

Onderzoek naar de behandeling van borstkanker levert steeds nieuwe inzichten op. Met name nieuwe combinaties van geneesmiddelen die al lang worden gebruikt, bieden verrassende resultaten. Nieuwe cytostatica komen er nog maar zelden bij. Toch lijkt eribuline, dat in aantocht is, veelbelovend.

PW Magazine 43, jaar 2011 - 27-10-2011 | door Marc de Leeuw

Flora en fauna lijden onder medicijnresten

Mannetjesvissen in Bornse Beek hebben eicellen

Het waterschap Regge en Dinkel maakt zich zorgen over de effecten die geneesmiddelen hebben op de flora en fauna van Twente. Zo hebben mannetjesvissen in de Bornse Beek eicellen, waarschijnlijk door anticonceptiepilresten. Om in kaart te brengen wat er precies aan de hand is, hebben Twentse apothekers en het waterschap de handen ineen geslagen.

PW Magazine 43, jaar 2011 - 27-10-2011 | door Marc de Leeuw 3 reacties

Groeiruimte

Bij dit PW

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Léon Tinke

Melden incidenten nu nog makkelijker

CMR volop in beweging

De KNMP en de NVZA ontwikkelden samen een nieuwe versie van de CMR-database. Deze is zodanig ingericht dat alle zorgverleners incidenten kunnen melden. De koppeling met een intern registratiesysteem maakt het melden makkelijker.

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Arianne van Rhijn, Ka-Chun Cheung

VZA: input nodig voor cao met slagkracht

Cao-onderhandelingen voor de deur

Een breed gedragen nieuwe cao is van groot belang voor de apotheekbranche. Apothekers Mariëtte van de Lustgraaf en Raymond Kolman nemen namens zelfstandige apothekers deel aan de cao-onderhandelingen. “Dit is het moment voor apothekers om input te leveren.”

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Edwin Bos

Zaak Breskens: rechter zorgt voor ommekeer

Schorsing uitspraak Nederlandse Zorgautoriteit

De voorzieningenrechter van het College beroep voor het Bedrijfsleven schorste op 19 september de aan Apotheek Breskens opgelegde last onder dwangsom. De door de Nederlandse Zorgautoriteit aan deze apotheek opgelegde contracteerverplichting vervalt daarmee voorlopig.

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Claudia Bruins en Catelijne Bach

‘Zorgverleners weten elkaar beter te vinden’

Huisarts Geijer: COPD-zorg per definitie multidisciplinair

Het zijn in de eerste plaats de apotheekteams die met de implementatie van de KNMP Richtlijnen aan de slag moeten. Maar andere partijen kijken wel over hun schouder mee: patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Huisarts Roeland Geijer over COPD-zorg: “Logisch dat iedere partij een eigen invalshoek kiest.”

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Frank van Wijck

Jong en veelbelovend

Bijzondere prestaties van drie farmaciestudenten

Vanwege hun bijzondere prestaties wonnen de farmaciestudenten Erika van Dorp, Cynthia Nijenhuis en Claire Cornips de KNMP Studentenprijs 2011. Ze ontvingen hun oorkondes begin deze maand uit handen van KNMP-hoofdbestuurslid Bart Smals tijdens het KNMP Congres in Amsterdam.

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door René Groeneveld

‘Zorg is een product’

Eerste Zorginnovatieprijs tijdens KNMP Congres

De Proeftuin innovatieve farmaceutische zorg, een project van dertien zelfstandige apotheken, heeft de KNMP Zorginnovatieprijs gewonnen op het KNMP Congres. “Met dit project willen we zelfstandige apothekers ondersteunen bij het contracteren van zorg.”

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Edwin Bos

Op de bres voor medische gegevensuitwisseling

Koepels presenteren reddingsplan

Vijf koepels van huisartsen en apothekers doen een laatste reddingspoging om de infrastructuur die is ontwikkeld voor het landelijk EPD, te behouden. “Als dit mislukt, zou het dramatisch zijn”, meent KNMP-hoofdbestuurslid Paul Haarbosch. “Het delen van medische informatie maakt de zorg veiliger en beter.”

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door René Groeneveld

‘Richtlijn helpt om patiënt als cliënt te zien’

Astma Fonds: patiënt betrekken bij behandeling

Het zijn in de eerste plaats de apotheekteams die met de KNMP Richtlijnen aan de slag moeten. Maar andere partijen kijken wel over hun schouder mee: patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Jelmer Krom van het Astma Fonds is blij dat zorgaanbieders de patiënt steeds beter als cliënt leren zien.

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 07-10-2011 | door Frank van Wijck

Bewaking nierfunctie kan nog veel beter

Poliklinische HagaApotheek alert op contra-indicaties en doses

De poliklinische HagaApotheek heeft de medicatiebewaking verbeterd door actief te zoeken naar patiënten met een nierfunctiestoornis. Bij gebruikers van alfacalcidol kwamen enkele contra-indicaties aan het licht. Bij ouderen wordt systematisch de nierfunctie vastgelegd.

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 07-10-2011 | door M.J. Ploeger en E.J. Brokaar

Robotapotheek: veel meer dan uitgiftepunt

Primeur voor apotheek Vizier in Almere

Apotheek Vizier in Almere is de eerste volledig geautomatiseerde apotheek van Nederland. Klanten communiceren via een beeldscherm met de vijf kilometer verderop gelegen apotheek Archipel. Beherend apotheker Alieke van Dijk: “Omdat deze apotheek slechts een minimale bezetting vraagt, heb ik de mogelijkheid patiënten thuis een inhalatie-instructie te geven.”

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 07-10-2011 | door Edwin Bos

Roflumilast: redder in nood bij COPD

Klinische studies tonen gunstig effect op longfunctie

Bij COPD-patiënten met frequente exacerbaties treedt een versnelde verslechtering op van hun klachten en algemene gezondheidstoestand. Uit klinische studies is naar voren gekomen dat de PDE-4-remmer roflumilast de longfunctie en de exacerbatiefrequentie gunstig beïnvloedt. Gezien de medische nood onder deze groep patiënten is toevoeging van PDE-4-remmers aan het huidige behandelarsenaal gewenst.

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 07-10-2011 | door P.N.R. Dekhuijzen, T. van der Molen, C.P. van Schayck, G. Wesseling

IGZ: ‘Apotheker, pak regierol in de keten’

Waardering voor uniform medicatieoverzicht Oria

Er zijn goede voorbeelden op het gebied van medicatieoverdracht. Maar over het algemeen geldt dat apothekers de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten nog onvoldoende naleven, stelt IGZ-inspecteur Caroline de Bruijn. “We roepen apothekers op door te gaan met het inbouwen van de richtlijn in de dagelijkse praktijk.”

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 07-10-2011 | door Marc de Leeuw

Internetcoach maakt patiënt therapietrouwer

Gebruiker leert zelf nadenken over medicijngebruik

Een internetprogramma dat de therapietrouw van patiënten verbetert, dat is Mijnmedicijncoach. Dit hulpprogramma beoogt bij patiënten een gedragsverandering teweeg te brengen door hen zelf te laten nadenken over hun medicijnen. Het Pharmo Instituut toonde aan dat de therapietrouw, dankzij Mijnmedicijncoach, met gemiddeld een factor twee verbetert.

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 06-10-2011 | door DEB409904

Off-label verantwoord, ondanks bijwerkingen

Niemand wil ziek kind behandeling onthouden

Het is niet realistisch het off-label afleveren van geneesmiddelen te verbieden, want niemand wil kinderen farmaceutische zorg onthouden. Wel is meer klinisch onderzoek nodig, vinden sommigen. Anderen beweren dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing is voor toepassing bij kinderen, maar dat de industrie registratie economisch oninteressant vindt.

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Edwin Bos

‘Kindergeneesmiddelen: nú aan de slag’

Hoogleraar Catherijne Knibbe trots op PK-PD-modellering

Onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen draait in Nederland op volle toeren. Prof. dr. Catherijne Knibbe draagt daaraan bij met de verdere ontwikkeling van computermodellen waarmee de dosering van kindergeneesmiddelen voorspeld kan worden. “We hebben de wind mee. Het is nu een kwestie van de handen uit de mouwen steken.”

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Marc de Leeuw

‘Apothekers, bepaal zelf waar je staat’

KNMP-hoofdbestuurslid Bart Smals over 2012

Werken volgens de KNMP Richtlijnen, geleverde zorg vastleggen en declareren bij de zorgverzekeraar; zeker is dat het werk in de apotheek in 2012 verandert. Maar waar staat de apotheker zélf? KNMP-hoofdbestuurslid Bart Smals over de voorbereidingen die hij treft: “Mijn op zorg ingestelde apotheek is goed voorbereid.”

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Edwin Bos

Implementatie van richtlijn vergt teamwerk

Basis voor inkoop farmaceutische zorg

De implementatie van de KNMP Richtlijnen, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan tijdens de tweede dag van het KNMP Congres, is een zaak van het hele apotheekteam. Dat benadrukken zowel de KNMP als Optima Farma, de beroepsorganisatie van apotheekpersoneel. Implementatie is niet vrijblijvend: zorgverzekeraars gebruiken de richtlijnen als basis voor hun inkoopbeleid.

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door Frank van Wijck

Document acties

Back to top