Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groeiruimte

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door Léon Tinke
Bij dit PW

De onzekerheid over de gevolgen van de invoering van vrije prijzen en het uitblijven van contracten met zorgverzekeraars is duidelijk voelbaar. Het is nog maar tien weken tot 2012 en tweeduizend apotheken met 26.000 medewerkers weten nog nauwelijks waar ze op kunnen rekenen.

Via het internet kunnen sinds afgelopen week de eerste contractvoorstellen worden gedownload. Dat is contracteren anno nu. In de toelichting drukt een grote verzekeraar zich geruststellend uit: ‘In 2012 worden er géén grote veranderingen doorgevoerd in de prijzen van verrichtingen en geneesmiddelen’. Bij het lezen van de prijsbijlage met voorgestelde tariefverlagingen oplopend tot meer dan 20% blijkt dat de term ‘géén grote veranderingen’ een rekbaar begrip is. De betreffende verzekeraar stelt dat het de bedoeling van VWS is dat de omslag naar de nieuwe prestatievergoeding budgetneutraal verloopt en memoreert dat het Budget Kader Zorg (BKZ) hierbij leidend is.

De argeloze lezer zou hieraan de indruk kunnen ontlenen dat het BKZ geen groeiruimte biedt en de apotheek inflatieontwikkelingen, loonstijgingen, volumeontwikkelingen, zorginnovaties en investeringen in een doorstart van de LSP-infrastructuur volledig zou moeten inverdienen.

Hoe zit het echt? In de Rijksbegroting van VWS wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei voor de uitgaven aan farmaceutische hulp met 7%. Dit is gebaseerd op een raming van het Centraal Planbureau die prijs-, volume- en innovatieontwikkelingen meeweegt. Ook voor 2012 is rekening gehouden met een groei van 7%. Per saldo is het macrobudget voor 2012 weliswaar gelijk aan dat van 2011, maar dat is toe te schrijven aan maatregelen waardoor uitgaven incidenteel worden verlaagd: de pakketmaatregel rond de maagzuurremmers en de overheveling van TNF-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget.

Kijk voor meer relevante informatie over richtlijnen, prestaties en vrije prijzen op de KNMP-website: klaarvoor2012.info. Doe de checklists en raadpleeg de SFK-modules waarmee u contractvoorstellen kunt doorrekenen. Wees goed voorbereid voor 2012.

Document acties

Back to top