Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2011

Vertrouwen

Bij dit PW

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Léon Tinke

Op weg naar naadloze farmaceutische zorg

Profs: ‘Slecht muur tussen eerste en tweede lijn’

Vier apothekers zijn in 2011 benoemd tot hoogleraar; een bijzondere, zo niet unieke samenloop in de Nederlandse farmacie. Alle vier hebben ze hun sporen verdiend in de ziekenhuisfarmacie. Op de drempel van 2012 geven ze hun visie op hun vak en de farmacie in het algemeen.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door DEB400060

Let op hyperammoniëmie

Lagere carnitinespiegels door valproaat

Valproïnezuur verlaagt carnitinespiegels wat kan leiden tot hyperammoniëmie of hyperammonemische encefalopathie bij normale leverwaarden. Mogelijk is er sprake van een onderdiagnose [1-4].

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Lan Kiauw de Munck-Khoe

Protesterende onderbuik

Alertheid geboden bij ontslagreceptuur

Opname in en ontslag uit het ziekenhuis is voor een geneesmiddelengebruiker een risicovolle onderneming. Alertheid van de verwerker van de ontslagreceptuur is noodzakelijk om deze risico’s te verkleinen, vindt poliklinisch apotheker Rik Ensing.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Rik Ensing

Apotheker actiever in farmacovigilantie

Wijziging regels geneesmiddelenbewaking op komst

De regels voor geneesmiddelenbewaking worden op korte termijn herzien. Dit heeft een impact op de dagelijkse praktijk van apothekers. De nieuwe werkwijze biedt hen onder meer de kans zich te profileren als geneesmiddelspecialist die communiceert met de patiënt.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Hanneke Later-Nijland en Marie-Hélène Schutjens

‘Sturing op kwaliteit, ruimte voor innovatie’

KNMP-directeur Léon Tinke: focus op inhoud

Nog even de kerstdis en het vuurwerk, en dan gelden in de openbare farmacie prestatiebekostiging en vrije tarieven. Voor patiënten, apotheekteams en zorgverzekeraars begint op 1 januari 2012 een nieuwe en nog onbekende wereld. De inzet: sturing op kwaliteit en ruimte voor innovatie. Léon Tinke, algemeen directeur van de KNMP, is voorzichtig optimistisch maar ziet ook knelpunten.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Frank van Wijck 1 reactie

Sproeivriesdrogen verbetert oplosgedrag

Lagere dosering lipofiele geneesmiddelen door nanokristallen

De biologische beschikbaarheid van lipofiele geneesmiddelen kan toenemen door formulering als nanokristallen. Hiervoor is een nieuw vriesdroogproces ontwikkeld. Versneld invriezen in een sproeivriesdroogproces maakt grootschalige productie mogelijk. Daarbij blijkt de oplossnelheid van het geneesmiddel zelfs nog toe te nemen.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Hans de Waard, Wouter L.J. Hinrichs en Henderik W. Frijlink

Klinische farmacie op weg naar transparantie

Kosten van farmaceutische zorg in het ziekenhuis

De farmaceutische zorg voor een patiënt in het ziekenhuis heeft een wezenlijke invloed op het behandelresultaat en maakt in veel gevallen een substantieel deel uit van de kosten. Het is vreemd dat dit binnen het DBC-systeem niet zichtbaar is gemaakt. De herziening van de DBC-systematiek in 2012 biedt een kans om deze transparantie in te voeren.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011 | door Mathieu Tjoeng, Ed Wiltink en Jacob Hofdijk

Medicatieveiligheid in de apotheekpraktijk

Apothekers delen ervaringen tijdens KNMP-bijeenkomsten

KNMP-leden die de afgelopen weken de districtsledenbijeenkomsten bezochten, kregen onder meer informatie over vroegtijdige signalering van nierinsufficiëntie. Niet voor niets was het doel van de bijeenkomsten – met dit jaar als thema ‘Medicatieveiligheid - zo doen wij dat’ – de apotheker te ondersteunen bij de dagelijkse praktijk.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 16-12-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Vernieuwend Houten integreert eerste lijn

Farmacotherapie vast onderdeel zorgprogramma’s

Huisartsen in Houten bouwden samen met apothekers een volledig geïntegreerde eerste lijn. In vier Eerstelijns Medische Centra beheren de apothekers zelf de herhaalmedicatie en hebben zij inzage in het dossier van de huisarts. De farmacotherapie is vast onderdeel van alle zorgprogramma’s.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 16-12-2011 | door Edwin Bos 2 reacties

‘Vrije tarieven: eerste signalen zijn positief’

Tony Lamping (ZN): ‘Contracteren nu op gang’

Op 1 januari is het zover: dan zijn de vrije tarieven in de openbare farmacie een feit. Wat betekent dit voor de apotheekpraktijk? En welke rol spelen de KNMP Richtlijnen? In een korte artikelenserie peilt het PW de opinie van drie betrokken partijen. Deze week: directeur zorg Tony Lamping van Zorgverzekeraars Nederland.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 16-12-2011 | door Frank van Wijck 1 reactie

Kies trekken: antithrombotica doorgebruiken

Nieuwe richtlijn in de maak

Antistollingstherapie hoeft in principe niet te worden onderbroken bij bloedige tandheelkundige ingrepen, zo blijkt uit een richtlijn van het Academisch Medisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Diverse aspecten van deze richtlijn worden momenteel herzien op grond van nieuwe studies.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 15-12-2011 | door Marc de Leeuw 3 reacties

Turkse douane weigert pakje gefitinib

Toerist zit zonder geneesmiddel

Door problemen met verzending van een geneesmiddel naar Turkije kwam een vakantieganger tijdelijk zonder gefitinib te zitten. Dit middel is in Turkije niet geregistreerd. Voor verzending is daarom een brief van het consulaat uit Turkije nodig.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 15-12-2011 | door Marc de Leeuw

Geloof in Moeder Natuur

Oordeel over zinnigheid therapie is plicht van de apotheker

Met het adagium back to the basics leidt apotheker Charles Wauters ons terug naar een ver verleden, toen digoxine nog niet uit vingerhoedskruid geïsoleerd kon worden. Ook was men nog onbekend met de grote gevaren verbonden aan het gebruik van ephedra (ma huang), meent klinisch farmacoloog Thomas Dorlo.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011 | door Thomas Dorlo, Ron Keizer

Beperk ciprofloxacine

Gebruik antibiotica kan met 70% gereduceerd

Het gebruik van ciprofloxacine en andere reserve-antibiotica moet worden voorbehouden aan ernstige infecties op basis van kweken, stelt promovendus Babette van Hees. De resistentie is de afgelopen jaren namelijk enorm toegenomen, net als het gebruik.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011 | door Linda de Graaf

‘Richtlijnen uitgangspunt voor zorginkoop’

Peter de Braal (Achmea) ziet 2012 als transitiejaar

Op 1 januari is het zover: dan zijn de vrije tarieven in de openbare farmacie een feit. Wat betekent dit voor de apotheekpraktijk? En welke rol spelen de KNMP Richtlijnen? In een korte artikelenserie peilt het PW de opinie van drie betrokken partijen. Deze week: manager zorginkoop farmacie Peter de Braal van zorgverzekeraar Achmea.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011 | door Frank van Wijck

De twee gezichten van transporteiwit MRP1

Rol bij inflammatoire darmaandoeningen en leverregeneratie

De geneesmiddeltransporter MRP1 beschermt darm- en leverstamcellen tegen cytokine-geïnduceerde celdood, terwijl het T-lymfocyten hiervoor juist gevoeliger maakt. Gereguleerde expressie van MRP1 biedt zicht op therapeutische toepassing bij chronische darmontstekingen en bij chronische of acute leverschade.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011 | door Axel van Steenpaal

Dromen

Bij dit PW

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011 | door Léon Tinke 1 reactie

Lean: meer doen met minder inspanning (II)

Reductie aantal processtappen vermindert foutenrisico

In het kader van lean-management schrapten ziekenhuisapothekers van het Tilburgse TweeSteden Ziekenhuis 21 van de 35 processtappen bij ‘op naam’-leveringen voor patiënten. Dit testten ze in een pilot. Een enorme verkorting van de doorlooptijd was het resultaat. Bovendien vermindert deze werkwijze het risico op fouten.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 08-12-2011 | door D. Mitrovic, R. van Lienden, R. Pauw, M. Duisenberg-van Essenberg en J.M. Verzijl 4 reacties

‘Voorlichting die echt bij de apotheek hoort’

Groeiend aantal deelnemers aan Diabetesweek

Steeds meer apotheken in Nederland nemen deel aan de jaarlijkse Diabetesweek. Er leven veel vragen over diabetes onder Nederlanders, is de ervaring van apotheker Hanneke Koppens van de Schiebroekse Apotheek in Rotterdam. “Op deze manier geven we voorlichting die echt bij de apotheek hoort.”

PW Magazine 49, jaar 2011 - 08-12-2011 | door DEB432513

Document acties

Back to top