Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Verklaring op reis vooral voor benzodiazepinen

Meeste gebruikers van middelen op de Opiumlijst zijn 51-80 jaar oud

Apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 2 miljoen mensen een geneesmiddel waarbij een medicijnverklaring is vereist bij een reis naar het buitenland. Van deze middelen kennen de slaap- en kalmeringsmiddelen de meeste gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 09-06-2023 | door SFK

Uitgavenstijging CVRM door meer gebruik dure middelen

Uitgaven in tien jaar tijd met ruim 50% gestegen, gebruik met bijna 10%

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 4,2 miljoen mensen een geneesmiddel voor cardiovasculair risicomanagement. Afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt, lopen de gemiddelde kosten per gebruiker sterk uiteen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW22 - 02-06-2023 | door SFK

Gebruik antibiotica neemt toe met leeftijd

Na coronajaren weer meer gebruikers van antibiotica in 2022

Nederlandse apotheken verstrekten in 2022 aan 3,4 miljoen mensen een antibioticum; een toename van 16% ten opzichte van 2021. Ondanks de stijging is dit aantal nog altijd lager dan voor corona. Het gebruik van antibiotica verschilt per leeftijdscategorie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW20en21 - 19-05-2023 | door SFK

3,4% medisch noodzakelijke afwijking preferentiebeleid

Apothekers wijken vaker af van het preferentiebeleid om logistieke redenen

Op veel geneesmiddelen voeren verzekeraars preferentiebeleid, waarbij de verzekeraar per werkzame stof bepaalt welke variant(en) wel en niet worden vergoed. De SFK onderzocht hoe vaak apothekers binnen het preferentiebeleid afwijken van het door de verzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddel en waarom. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 12-05-2023 | door SFK

5,4% medicijngebruikers naar andere verzekeraar

Overstappercentage 0,8 procentpunt hoger dan vorig jaar

Rond de jaarwisseling 2022-2023 wisselde 5,4% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern. Dat is 0,8 procentpunt meer dan een jaar eerder, toen het overstappercentage onder medicijngebruikers uitkwam op 4,6%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 05-05-2023 | door SFK

Prijzen dalen 1,1% door herijking van prijzenwet

Prijsaanpassingen april leiden tot jaarlijkse besparing van € 42 miljoen.

De prijzen van receptplichtige geneesmiddelen in het basispakket daalden in april 2023 gemiddeld met 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. Dit betekent op jaarbasis een besparing van € 42 miljoen. De herijking van de maximumprijzen heeft hierop de grootste invloed. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad

PW17 - 28-04-2023 | door SFK

43.000 verstrekkingen IMM-Opiumwetmiddel

Meeste IMM-middelen vallen niet onder administratieplicht Opiumwet

Openbare apotheken verstrekten in 2022 ruim 1 miljoen keer een in manu medici (IMM)-middel. Hiervan betrof het 43.000-maal een product dat valt onder de administratieplicht van de Opiumwet. Apothekers kunnen de SFK machtigen om de IGJ inzage te geven in deze verstrekkingen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 21-04-2023 | door SFK

Opmars antischurftmiddel onder jongvolwassenen

65% van de 18-26-jarigen gebruikt een geneesmiddel uit het basispakket.

Het aantal jongvolwassen geneesmiddelgebruikers in 2022 bedroeg 1,2 miljoen, net zoveel als voor corona. Hoewel er meer vrouwelijke gebruikers zijn, is het aantal mannelijke gebruikers sterker gegroeid. Vooral antischurftmiddelen telden meer jonge gebruikers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW15 - 14-04-2023 | door SFK

Aantal apotheken daalt naar niveau van 2013

Totaal aantal verstrekte DDD’s steeg in tien jaar tijd met 13%

Nederland telde per 1 januari 2023 1975 openbare apotheken. Vorig jaar kwamen er tien nieuwe apotheken bij, terwijl er 31 sloten. Opvallend was de afname van het totaal aantal franchise-apotheken (-108) en de toename van het aantal zelfstandige apotheken (+82). Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW14 - 07-04-2023 | door SFK

Lichte daling verstrekkingen van medicinale cannabis

Aandeel gedroogde vormen opnieuw groter dan aandeel olie.

Openbare apotheken verstrekten in 2022 bijna 41.000 keer medicinale cannabis, 2,2% minder dan in 2021. Hiermee daalde het aantal verstrekkingen voor het vijfde jaar op rij. Het aandeel van gedroogde vormen is, net als in de afgelopen jaren, groter dan olie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW13 - 31-03-2023 | door SFK

Kosten diabetesmiddelen met ruim 19% gestegen

Toename gebruik nieuwe middelen na herziening NHG-Standaard stuwt kosten

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 910.000 mensen diabetesmedicatie, bijna 40.000 meer dan in 2021 (+4,5%). De bijbehorende geneesmiddelkosten namen toe met bijna € 48 miljoen tot bijna € 300 miljoen, een stijging van ruim 19%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW12 - 24-03-2023 | door SFK

Ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen in 2022

Drie ADHD-middelen hebben gezamenlijke bijbetaling van € 52 miljoen

Voor GVS-geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2022 in totaal ruim € 96 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 16 miljoen meer dan in 2021. De maximeringsregeling, waarbij de bijbetaling maximaal € 250 per persoon per jaar mag bedragen, hielp 71.000 mensen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW11 - 17-03-2023 | door SFK

Toename van ruim 50.000 gebruikers psychofarmaca

Benzo’s meeste gebruikers, ADHD en antidepressiva grootste stijgers

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 2,5 miljoen mensen een psychofarmacon, een toename van ruim 50.000 gebruikers ten opzichte van 2021 (+2,2%). De groei komt voor rekening van middelen bij ADHD en antidepressiva. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW10 - 10-03-2023 | door SFK

Medicijngebruik per hoofd met 0,7% gestegen

Geneesmiddelgebruik per hoofd in 2022 hoogste van de afgelopen tien jaar.

Net als in 2020 en 2021 verstrekten openbare apotheken ook in 2022 meer geneesmiddelen per hoofd van de bevolking ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel de groei minder sterk is dan in 2021, ligt het gebruik in 2022 op het hoogste punt in tien jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW9 - 03-03-2023 | door SFK

Minder gebruikers van zelfbetaalde medicijnen

Aantal gebruikers profylactisch gebruikte malariamiddelen neemt wel toe

Sommige gebruikers van receptplichtige geneesmiddelen moeten hiervoor zelf betalen omdat deze middelen niet uit het basispakket worden vergoed. Het aantal gebruikers van zelfbetaalde middelen daalde in 2022 met bijna 2,5% ten opzichte van 2021. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW8 - 24-02-2023 | door SFK 1 reactie

Forse toename aantal gebruikers amoxicilline

Laxeermiddel macrogol telt opnieuw meeste gebruikers

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan ongeveer 1 miljoen mensen minstens één keer het antibioticum amoxicilline, een stijging van bijna 28%. Hiermee komt het op plek 5 in de top 10 gebruikers. Net als vorig jaar staat macrogol in combinatiepreparaten bovenaan. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW7 - 19-02-2023 | door SFK

6,2% meer gebruikers astma/COPD-medicatie

Salbutamol grootste stijger na coronajaren

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 1,5 miljoen mensen een geneesmiddel voor astma of COPD, 6,2% meer dan in 2021. Deze stijging komt vooral voor rekening van het monopreparaat salbutamol met ruim 840.000 gebruikers, 60.000 meer dan in 2021. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW6 - 10-02-2023 | door SFK

30% meer verstrekkingen van PrEP via apotheken

Toename PrEP-verstrekkingen na daling door GGD-pilot en COVID-lockdown

Openbare apotheken verstrekten in 2022 bijna 12.000 keer een PrEP-pil aan zo’n 5000 unieke gebruikers. Het aantal uitgiftes was daarmee 30% hoger dan in 2021. Het aantal vervolguitgiftes steeg met 25% ten opzichte van een jaar eerder en het aantal eerste uitgiftes nam toe met 47%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW5 - 03-02-2023 | door SFK

3,2 miljoen medicijngebruikers afhankelijk van één fabrikant

92% verzekerden verbonden aan zorgverzekeraar die preferentiebeleid voert

Zorgverzekeraars voeren een preferentiebeleid bij geneesmiddelen met werkzame stoffen die meerdere fabrikanten produceren. Daardoor krijgen patiënten in beginsel alleen het door hun zorgverzekeraar aangewezen merk vergoed. Wijzigingen per januari 2023 leiden tot meer afhankelijkheid van één fabrikant en tot wisselingen voor patiënten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW4 - 27-01-2023 | door SFK

13% meer apothekers afgestudeerd in 2022

Toename aantal eerstejaars (bio-)farmacie in Groningen, Utrecht en Leiden

In totaal 713 eerstejaarsstudenten startten in september 2022 aan de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Groningen, Utrecht en Leiden. Dat waren er 87 meer dan het jaar daarvoor. In het academisch jaar 2021/2022 rondden 237 studenten hun master Farmacie af, 27 meer dan in het jaar ervoor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW3 - 20-01-2023 | door SFK

Document acties

Back to top