Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Lichte daling verstrekkingen van medicinale cannabis

Aandeel gedroogde vormen opnieuw groter dan aandeel olie.

Openbare apotheken verstrekten in 2022 bijna 41.000 keer medicinale cannabis, 2,2% minder dan in 2021. Hiermee daalde het aantal verstrekkingen voor het vijfde jaar op rij. Het aandeel van gedroogde vormen is, net als in de afgelopen jaren, groter dan olie. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW13 - 31-03-2023 | door SFK

Kosten diabetesmiddelen met ruim 19% gestegen

Toename gebruik nieuwe middelen na herziening NHG-Standaard stuwt kosten

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 910.000 mensen diabetesmedicatie, bijna 40.000 meer dan in 2021 (+4,5%). De bijbehorende geneesmiddelkosten namen toe met bijna € 48 miljoen tot bijna € 300 miljoen, een stijging van ruim 19%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW12 - 24-03-2023 | door SFK

Ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen in 2022

Drie ADHD-middelen hebben gezamenlijke bijbetaling van € 52 miljoen

Voor GVS-geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2022 in totaal ruim € 96 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 16 miljoen meer dan in 2021. De maximeringsregeling, waarbij de bijbetaling maximaal € 250 per persoon per jaar mag bedragen, hielp 71.000 mensen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW11 - 17-03-2023 | door SFK

Toename van ruim 50.000 gebruikers psychofarmaca

Benzo’s meeste gebruikers, ADHD en antidepressiva grootste stijgers

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 2,5 miljoen mensen een psychofarmacon, een toename van ruim 50.000 gebruikers ten opzichte van 2021 (+2,2%). De groei komt voor rekening van middelen bij ADHD en antidepressiva. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW10 - 10-03-2023 | door SFK

Medicijngebruik per hoofd met 0,7% gestegen

Geneesmiddelgebruik per hoofd in 2022 hoogste van de afgelopen tien jaar.

Net als in 2020 en 2021 verstrekten openbare apotheken ook in 2022 meer geneesmiddelen per hoofd van de bevolking ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel de groei minder sterk is dan in 2021, ligt het gebruik in 2022 op het hoogste punt in tien jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW9 - 03-03-2023 | door SFK

Minder gebruikers van zelfbetaalde medicijnen

Aantal gebruikers profylactisch gebruikte malariamiddelen neemt wel toe

Sommige gebruikers van receptplichtige geneesmiddelen moeten hiervoor zelf betalen omdat deze middelen niet uit het basispakket worden vergoed. Het aantal gebruikers van zelfbetaalde middelen daalde in 2022 met bijna 2,5% ten opzichte van 2021. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW8 - 24-02-2023 | door SFK 1 reactie

Forse toename aantal gebruikers amoxicilline

Laxeermiddel macrogol telt opnieuw meeste gebruikers

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan ongeveer 1 miljoen mensen minstens één keer het antibioticum amoxicilline, een stijging van bijna 28%. Hiermee komt het op plek 5 in de top 10 gebruikers. Net als vorig jaar staat macrogol in combinatiepreparaten bovenaan. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW7 - 19-02-2023 | door SFK

6,2% meer gebruikers astma/COPD-medicatie

Salbutamol grootste stijger na coronajaren

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 1,5 miljoen mensen een geneesmiddel voor astma of COPD, 6,2% meer dan in 2021. Deze stijging komt vooral voor rekening van het monopreparaat salbutamol met ruim 840.000 gebruikers, 60.000 meer dan in 2021. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW6 - 10-02-2023 | door SFK

30% meer verstrekkingen van PrEP via apotheken

Toename PrEP-verstrekkingen na daling door GGD-pilot en COVID-lockdown

Openbare apotheken verstrekten in 2022 bijna 12.000 keer een PrEP-pil aan zo’n 5000 unieke gebruikers. Het aantal uitgiftes was daarmee 30% hoger dan in 2021. Het aantal vervolguitgiftes steeg met 25% ten opzichte van een jaar eerder en het aantal eerste uitgiftes nam toe met 47%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW5 - 03-02-2023 | door SFK

3,2 miljoen medicijngebruikers afhankelijk van één fabrikant

92% verzekerden verbonden aan zorgverzekeraar die preferentiebeleid voert

Zorgverzekeraars voeren een preferentiebeleid bij geneesmiddelen met werkzame stoffen die meerdere fabrikanten produceren. Daardoor krijgen patiënten in beginsel alleen het door hun zorgverzekeraar aangewezen merk vergoed. Wijzigingen per januari 2023 leiden tot meer afhankelijkheid van één fabrikant en tot wisselingen voor patiënten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW4 - 27-01-2023 | door SFK

13% meer apothekers afgestudeerd in 2022

Toename aantal eerstejaars (bio-)farmacie in Groningen, Utrecht en Leiden

In totaal 713 eerstejaarsstudenten startten in september 2022 aan de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Groningen, Utrecht en Leiden. Dat waren er 87 meer dan het jaar daarvoor. In het academisch jaar 2021/2022 rondden 237 studenten hun master Farmacie af, 27 meer dan in het jaar ervoor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW3 - 20-01-2023 | door SFK

Miljoen mensen kregen rijgevaarlijk geneesmiddel

Slaap- en kalmeringsmiddelen en pijnstillers beïnvloeden rijvaardigheid.

Openbare apotheken verstrekten recentelijk aan 3,3 miljoen volwassenen een geneesmiddel dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. 1,1 miljoen mensen kregen een middel met een ernstige invloed. Toch kunnen sommige patiënten rijgeschikt worden verklaard. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW1en2 - 13-01-2023 | door SFK

25% meer gebruik geneesmiddelen in 2040

Onder druk van vergrijzing zal geneesmiddelengebruik blijven stijgen

Het geneesmiddelengebruik vertoont al jaren een stijgende trend. De prognose van de SFK is dat dit de komende jaren zal blijven stijgen door de toenemende vergrijzing. SFK baseert zich hierbij op de bevolkingsprognose van het CBS en de eigen cijfers. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW51en52 - 23-12-2022 | door SFK

Indicatoren inhalatiemedicatie in KISS-matrix

Apotheken verschillen in mate waarin nieuwe voorzetkamers worden verstrekt

Openbare apotheken zullen dit jaar aan zo’n 1,5 miljoen mensen inhalatiemedicatie leveren. De KISS-matrix helpt apothekers om op basis van aflevergegevens mogelijk suboptimaal gebruik van inhalatiemedicatie op te sporen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW50 - 16-12-2022 | door SFK

Machtigingen voor deling regionale SFK-data nu digitaal te organiseren

Eenvoudiger ondersteuning van samenwerking in regio

De inrichting van de zorg spitst zich in toenemende mate toe op de behoeften en mogelijkheden binnen een regio. Het belang van de regio als bestuurlijke en organisatorische eenheid neemt daardoor toe. De SFK wil regio’s graag steunen met inzichten in regionale ontwikkelingen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW49 - 09-12-2022 | door SFK

Vijf keer zoveel gebruikers afslankmiddelen in 2022

Uitgaven aan afslankmiddelen naar schatting bijna € 12 miljoen

Openbare apotheken verstrekken in 2022 naar schatting aan bijna 17.000 mensen een middel voor afslanken; bijna vijf keer zoveel als in 2021. De bijbehorende uitgaven vertienvoudigen zelfs, waarbij deze grotendeels worden vergoed door de zorgverzekeraar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW48 - 02-12-2022 | door SFK

Zesduizend gebruikers oxycodon + paroxetine

Ademhalingsproblemen oxycodon erger bij combinatie met paroxetine

De SFK telde in 2021 in Nederland 450.000 gebruikers van oxycodon. Recent onderzoek wijst uit dat één van de bijwerkingen van oxycodon – ademnood – kan verergeren bij gelijktijdig gebruik met paroxetine. In 2021 waren er zesduizend mensen die mogelijk gelijktijdig oxycodon en paroxetine gebruikten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 25-11-2022 | door SFK

Hormonale anticonceptie: gebruik opnieuw lager

Afname aantal gebruiksters pil, toename bij langer werkende anticonceptiva

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 1,4 miljoen vrouwen een hormonaal anticonceptivum, 60.000 minder dan in 2020 (-4%). Ondanks dat het gebruik van de pil terugliep blijft dit verreweg het meest gebruikte hormonaal anticonceptivum. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 18-11-2022 | door SFK

Geen prijsdaling na WGP-ronde oktober

Gemiddelde prijsontwikkeling in oktober 2022 bedraagt +0,1%

De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen stegen in oktober 2022 gemiddeld met 0,1% in vergelijking met de maand ervoor. Van 2% van de geneesmiddelen verlaagden fabrikanten de prijs, terwijl die van 9% van de geneesmiddelen juist steeg. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 11-11-2022 | door SFK

Antipsychoticagebruik onder meisjes neemt toe

Totaal aantal jonge gebruikers lager door minder jongens met antipsychotica

Nederlandse apothekers verstrekten in 2021 aan 13.000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar minstens één keer een antipsychoticum. Hoewel dit een afname is ten opzichte van enkele jaren geleden, nam het gebruik alleen onder jongens af terwijl het onder meisjes toenam. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW44 - 04-11-2022 | door SFK

Document acties

Back to top