Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2022

Artikel D source code Columnist in het stadsblad
In zijn column in het stadsblad van Weert schrijft apotheker Pieter Zuijdgeest over wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen in de apotheek. Hiermee profileert hij zich als lokale zorgverlener. “Regelmatig iets van me laten horen, dat is de kracht.”
Artikel Oefenen met realiteit van later
De apotheekgame GIMMICS van Rijksuniversiteit Groningen bestaat al ruim twintig jaar, maar was gezien de vele ontwikkelingen in de farmacie hard toe aan een nieuwe impuls. “We kunnen nu snel op de actualiteit inspelen.”
Artikel Toch de weg op met morfine
Gebruikers van dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis mogen formeel niet deelnemen aan het verkeer, ook niet als ze deze op recept gebruiken. Recent is hun speelruimte om toch de weg op te kunnen vergroot, vertelt Els Dik van het IVM.
Artikel Twee eigen apotheken
De vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken en de uitdaging van het ondernemerschap; dat waren de belangrijkste drijfveren van Sara Hennes om twee apotheken over te nemen. Ze zou anderen zeker aanraden hetzelfde te doen.
Artikel Troff document EVS op Aruba: stap vooruit
Ondanks fikse tegenslagen zoals een hack, brand en de COVID-pandemie is het ziekenhuisapotheker Jacomien Aleman met haar team gelukt een EVS in te voeren in het ziekenhuis op Aruba. “Een grote verandering, een mooie stap vooruit.”
Artikel Apothekers zichtbaar maken
Na zich jarenlang in Nederland en België op lokaal niveau te hebben ingezet voor apothekers is Hendrik De Rocker overgestapt naar de Algemene Farmaceutische Bond België. Als secretaris-generaal wil hij de zichtbaarheid van apothekers gaan verbeteren.
Artikel Opgeleid tot manager
Alper Daskapan is de eerste ziekenhuisapotheker die als aios in het laatste jaar van zijn opleiding de differentiatie ‘Management en leiderschap’ heeft gedaan. “Een unicum, voor mijzelf en het Tergooi MC.”
Artikel Op tv in ‘Reference Man’
Loes Visser deed mee aan de tv-serie ‘Reference Man’, waarin ze vertelde over hoe geneesmiddelen anders werken in een vrouwenlijf dan in een mannenlichaam. “Als het op tv over geneesmiddelen gaat, moet per definitie een apotheker aan het woord komen.”
Artikel Troff document In de spotlight gezet
Voor zijn inzet tijdens de coronapandemie werd ziekenhuisapotheker Hong Sang Lau in het zonnetje gezet door de gemeente Schiedam. “Alles wat helpt om ons werk op de kaart te zetten, is goed.”
Artikel Doorbreek het taboe
Door de schaamtecultuur blijft laaggeletterdheid vaak onopgemerkt. Fatiha Boulaksil geeft trainingen om zorgprofessionals te leren hoe hiermee om te gaan. “Trek het uit de taboesfeer.”
Artikel D source code Compliment in beeld
Aan borstklopperij doet Marike Hasperhoven niet, maar als patiënten apotheekmedewerkers complimenten geven, wil ze die graag tonen op een beeldscherm in de apotheek. “Het is belangrijk met iets moois naar buiten te treden.”
Artikel Zorgverlener kiest inhalator
Samen met een huisarts en een longarts is apotheker Monique aan de Stegge een van de initiatiefnemers van een longformularium voor de regio Twente. “Zonder collectief mandaat hadden we dit als apothekers niet voor elkaar gekregen.”
Artikel GLI met de ‘M’ van medicatie
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan niet zonder intake waarbij ook breed naar het geneesmiddelgebruik wordt gekeken, vindt Nanja de Jong. Daarom voegde ze aan GLI de ‘M’ van medicatie toe. Inmiddels is GLIM een groot succes.
Artikel Kracht van regionaal afstemmen
Na twee jaar voorbereiding heeft de Werkgroep Antibioticabeleid Groningen en Drenthe een eigen ‘regionaal digitaal antibioticumboek’ online gezet. “Mensen vinden het heel overzichtelijk.”
Artikel Balie voelt vertrouwd en veilig
Vanuit de oncotheek, een poliklinische apotheek gespecialiseerd in orale oncolytica, begeleidt ziekenhuisapotheker Dorieke van Balen kankerpatiënten bij het gebruik van hun medicatie. “Wij maken onderdeel uit van het behandelteam.”
Artikel Positieve reacties op witte jas
In zijn zoektocht naar meer zichtbaarheid trok Mujtaba Al Hadi een witte apothekersjas aan en ging aan de balie staan. Verrast door de positieve reacties van patiënten en zijn team blijft hij de jas voorlopig dragen. “Nu voel ik me meer zorgverlener.”
Artikel De nieuwe wereld is digitaal
De farmaceutische patiëntenzorg kan beter en efficiënter, en digitale innovaties bieden uitkomst, is de stellige overtuiging van Kelly-Jo Dalusong. “Patiënten krijgen gedoseerd informatie.”
Artikel Snel een alternatief medicijn
Op ApoAfspraak accordeert de huisarts vooraf alternatieven voor geneesmiddelen waaraan een tekort is. Dat scheelt zowel apotheker als huisarts veel tijd, weet Loek van den Akker. “En de patiënt merkt niet eens dat er overleg is geweest over een vervangend middel.”
Artikel Beroep uitgelegd in Het Klokhuis
Laten zien wat het beroep van een apotheker inhoudt. Ceren Zwijnenburg deed dit in televisieprogramma Het Klokhuis. Ze hoopte daarmee het brede publiek te informeren en kinderen enthousiast te maken.
Artikel Als eerste op nieuwe opleiding
De registratieopleiding tot openbaar apotheker verliep wat stroef maar was bovenal nuttig, vindt Dirk Stobbe. Hij zat bij de eerste groep die de opleiding zo’n 25 jaar geleden moest doorlopen. “Ik hoorde voor het eerst hoe je een apotheek runt.”
Artikel Nooit meer nabellen
Een papieren administratie voor opiumwetmiddelen is bewerkelijk en foutgevoelig. Michiel Grijsen kon het heen en weer sturen van papiertjes en parafen niet langer aanzien en ontwikkelde een digitaal opioïdenportaal. “Lijsten printen en nabellen doen wij niet meer.”
Artikel Kwaliteit bewaken is leuk
Anneloes van der Ree koos bewust voor een baan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omdat ze graag de kwaliteit van geneesmiddelen bewaakt en productieprocessen verbetert, om zo de hele zorg naar een hoger plan te tillen.
Artikel Tussen alternatief en regulier
Hij schat dat hij al zo’n 400.000 adviezen heeft verstrekt over het samengaan van recept- en natuurgeneesmiddelen. Toch is Han Siem op dit terrein nog steeds pionier. “Ik ben voor synergie en respect tussen beide werelden.”
Artikel D source code Animaties voor jong en oud
Ingewikkelde medische informatie begrijpelijk maken voor iedereen. Stijn Croonen doet dit bij multimediabedrijf Kindermedicijn. “Door middel van animaties betrekken wij patiënten bij hun behandeling.”
Artikel chemical/x-genbank Doordringen tot diepere lagen
De dagelijkse hectiek even ontvluchten en het dagritme van monniken aanhouden om op zoek te gaan naar diepere drijfveren. Dit doen de deelnemers van de cursus ‘Tussen twee werelden’ in een abdij, onder begeleiding van Monique ten Brinke.
Artikel Troff document Tool biedt kennis op maat
Via de scholingsapplicatie Cumulus ontvangen apothekersassistenten wekelijks een persoonlijke vragenset over farmacie op hun eigen kennisniveau. Ontwikkelaar Nicolette List-Kornaat: “Deelnemers krijgen continue nascholing over farmaceutische kennis en werkprocessen in de eigen apotheek.”
Artikel Betere zorg zonder balie
Met de nieuwbouw van het Radboudumc kreeg begin juli ook de Radboud Apotheek een geheel nieuw onderkomen. Zorg en logistiek zijn gescheiden en de patiënt bepaalt welke zorg het beste bij hem past.
Artikel Vragen via Servicepunt Farmacie
Het Servicepunt Farmacie zorgt in Zeeuws-Vlaanderen niet alleen voor een soepeler communicatie tussen eerste en tweede lijn. “Het heeft medisch specialisten en apothekers ook geleerd over de eigen schutting heen te kijken en zich af te vragen: wat heb jíj nodig?”
Artikel ‘We zijn zelf het medicijn’
Met de campagne ‘we zijn zelf het medicijn’ wordt aandacht gevraagd voor leefstijladviezen om de kans op het krijgen van dementie te verkleinen. “Mooi dat we als apotheek op een laagdrempelige manier een bijdrage kunnen leveren aan preventie.”
Artikel Petitie tegen verspilling
Vier tonnen gevuld met geretourneerde medicatie gaan wekelijks vanuit Apotheek Zwaaiplein richting de verbrandingsoven. Doodzone, vindt Pieter Recter, die een petitie is gestart. “Het onnodig vernietigen van goede medicijnen moet stoppen.”
Artikel Troff document Preventie is de toekomst
Zorgverleners in de eerste en tweede lijn in de regio Zuid-Holland-Zuid hebben afgesproken samen te investeren in leefstijl. Frederieke van Kessel, leefstijlapotheker in opleiding, hoopt dat meer apothekers zich bij hen aansluiten. “We moeten met elkaar investeren in meer leefstijlzorg en preventie.”
Artikel chemical/x-pdb Letten op welzijn patiënt
Om de vier bezorgers van de Amstel­veense Apotheken een officiële signaleringsfunctie te geven bedacht Kenny van Deventer het project ‘Bezorgd om uw welzijn’. “We moeten letten op ouderen die steeds langer thuis wonen.”
Artikel Onderzoek vanuit de praktijk
Evenals Leiden en Groningen heeft nu ook Amsterdam een academisch netwerk: SAPHIA. Medeoprichter Fatma Karapinar hoopt apothekers hiermee enthousiast te kunnen maken voor praktijkonderzoek. “Het is onderdeel van je beroep.”
Artikel Net even anders denken
Het apothekersvak heeft Wendy Haanschoten definitief vaarwel gezegd. Met haar coachpraktijk wil zij meer neurodiverse professionals zowel binnen als buiten de apothekerswereld helpen. “Uiteindelijk komt het erop neer: kijk naar de talenten.”
Artikel chemical/x-genbank Assistenten bij elkaar brengen
Op een speciale dag met cabaret, workshops en een lunch zijn 135 apothekersassistenten in Twente in het zonnetje gezet. Een positieve en leerzame bijeenkomst om de werkdruk even te vergeten. Jacky de Wolff: “Het is belangrijk om assistenten bij elkaar te brengen.”
Artikel Geld mag geen taboe zijn
Bedrijfsvoering zou een prominent onderdeel moeten worden van de master farmacie, vindt Nikkie Hosseinnia. Over geld praten dient geen taboe meer te zijn. “Anders kun je je apotheek niet goed runnen.”
Artikel IEF image Palliatieve zorg: wees proactief
Al twintig jaar is Philip Vos betrokken bij de palliatieve zorg in West-Friesland. Vanuit die achtergrond werkte hij mee aan de herziene richtlijn Palliatieve sedatie, die onlangs uitkwam. Zijn advies aan collega’s: “Pak een proactieve rol.”
Artikel Tussen kunst en farmacie
Uitzoeken welke medicinale planten aan de basis staan van nog steeds toegepaste geneesmiddelen om ze vervolgens te kweken en fotograferen. Dat deed ziekenhuisapotheker Reinier van Hest samen met een kunstenares voor het project Flowerfields.
Artikel Vijfhonderd reviews per jaar
Meer contact met patiënten en zorgverleners en echt inhoudelijk bezig kunnen zijn, is wat volgens Marjolijn Roper-Venema haar werk als medicatiebeoordelaar bijzonder maakt. “Ik pik de krenten uit de pap.”
Artikel Aandeel opt-in moet omhoog
Omdat veel 70-plussers in Drenthe nog geen toestemming (opt-in) hebben gegeven voor het uitwisselen van medicatiegegevens zijn vijftig apotheken een campagne gestart. Paul Jansema: “Met een brief en media-aandacht hopen we het aandeel opt-in te verhogen naar 85%.”
Artikel Inspireren, coachen, opleiden
Doodeng, voor jezelf beginnen, vond Marjolijn Duisenberg. Toch deed ze het, na twintig jaar haar vaste baan als ziekenhuisapotheker opzeggen. “Als je gelooft in wat je kunt, lukt veel.”
Artikel Helder over medicijnen
De Utrechtse apotheken Kanaleneiland en Marco Polo gingen na hoe begrijpelijkere etiketteksten en de terugvraagmethode in de praktijk uitpakken. Apotheker Mònica Mestre: “Er zijn mooie gesprekken uit voortgekomen.”
Artikel Zelf medicijnen produceren
Om de geneesmiddeltekorten te lijf te gaan wil Weite Oldenziel in de toekomst naast werkzame stoffen ook geneesmiddelen maken. “Als ontwikkeld land moeten we patiënten van medicatie kunnen voorzien.”
Back to top