Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Preventie is de toekomst

Apotheker kan geneesmiddelgebruiker helpen naar gezonde leefstijl.

PW37 - 16-09-2022 | door Edwin Bos
Foto: Marieke de Lorijn
Zorgverleners in de eerste en tweede lijn in de regio Zuid-Holland-Zuid hebben afgesproken samen te investeren in leefstijl. Frederieke van Kessel, leefstijlapotheker in opleiding, hoopt dat meer apothekers zich bij hen aansluiten. “We moeten met elkaar investeren in meer leefstijlzorg en preventie.”
Preventie is de toekomst

Het realiseren van goede leefstijlzorg voor volwassenen met één of meer leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals obesitas en hart- en vaatziekten. Dat is het doel van het regionale coalitieakkoord voor leefstijl in Zuid-Holland-Zuid. “Het mooie van dit akkoord is dat er zorgverleners uit de eerste en tweede lijn bij zijn aangesloten. Ook de gemeente is aangehaakt”, zegt Frederieke van Kessel, beherend apotheker van BENU Apotheek Colvenier in Gorinchem en betrokken bij deze regionale afspraken. “Op deze manier kunnen we onze krachten en kennis bundelen.” Volgens Van Kessel kunnen apothekers veel doen, bijvoorbeeld door te helpen bij het afbouwen van bètablokkers, die van invloed kunnen zijn bij het sporten.

In de komende twee jaar starten de zorgverleners met het geven van voorlichting over de risico’s van het metabool syndroom, aldus Van Kessel, die onder meer als taak heeft meer draagvlak te creëren onder apothekers. Bijvoorbeeld door het geven van scholing over geneesmiddelen die het afvallen bemoeilijken. “Van antidepressiva is het bekend, maar dat je ook kunt aankomen van corticosteroïden in een crème of een inhalator, is ook onder apothekers vaak niet bekend.”

 

Energie

Het groeiend aantal mensen met een leefstijlaandoening is een groot probleem, zegt Van Kessel, die in haar apotheek een gezondheidscheck aanbiedt voor het meten van onder meer bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. “Preventie is de toekomst, dat is voor mij heel duidelijk. Daarin wil ik mij verder specialiseren.”

Van Kessel, die halverwege de opleiding is tot leefstijlapotheker, hoopt dat meer apothekers in de regio zich aansluiten bij de coalitie. Maar apothekers zijn druk, kampen met onderbezetting en zijn veel tijd kwijt met geneesmiddeltekorten. “Daar worstel ik ook allemaal mee, maar bezig zijn met leefstijl geeft nieuwe energie.” Bovendien hebben apothekers elkaar nodig, benadrukt Van Kessel. “We moeten met elkaar de farmaceutische zorg toekomstbestendig maken.” 

Frederieke van Kessel: “Apothekers hebben elkaar nodig om de farmaceutische zorg toekomstbestendig te maken.”

Document acties

Back to top