Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geld mag geen taboe zijn

Maak economisch beleid vast onderdeel van master farmacie.

PW44 - 04-11-2022 | door Frans van den Houdt
Foto Frank Jansen
Bedrijfsvoering zou een prominent onderdeel moeten worden van de master farmacie, vindt Nikkie Hosseinnia. Over geld praten dient geen taboe meer te zijn. “Anders kun je je apotheek niet goed runnen.”
 Geld mag geen taboe zijn

Ze miste iets in de master farmacie, zegt Nikkie Hosseinnia, en ze besloot na afronding van de eerste daarom nog een tweede master te doen: Health economics, policy and law. “Farmaceutisch-medisch-inhoudelijk word je prima opgeleid, maar ik was bang dat ik daardoor blind zou zijn voor andere perspectieven waarmee je in je werk als apotheker te maken krijgt, zoals dat van de zorgverzekeraars. Dat onderwerp blijft erg onderbelicht in de master farmacie.”

Hosseinnia, die haar vervolgopleiding doet in de poliklinische apotheek van het HMC in Den Haag en Leidschendam, wilde onder meer weten hoe zorgverzekeraars hun beleid en keuzes maken en wat hun verdienmodellen zijn. “Ik ben een groot voorstander van multidisciplinair samenwerken en daarvoor is het belangrijk dat je begrip hebt voor elkaars standpunt.” In de praktijk wordt vooral veel geklaagd over zorgverzekeraars en deels is dat ook terecht, beaamt Hosseinnia, “maar niet altijd”.

Onwetendheid is volgens haar vaak een bepalende factor. “Apothekers zitten in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van verzekeraars. Als ze hen beter begrijpen, kunnen ze ook betere onderhandelingen voeren.”

Sterkere positie

Ze zou het geen slecht idee vinden als economisch beleid vast onderdeel wordt van de farmacieopleiding. “Het is min of meer een taboe om over geld te praten, vanwege het verleden toen apothekers werden weggezet als geldwolven. Maar om een apotheek goed te runnen en je vak goed uit te oefenen, moet je wel financieel-economische kennis hebben.”

Hosseinnia zegt helemaal op haar plek te zitten in de poliklinische apotheek. “Juist hier voert multidisciplinaire samenwerking de boventoon; je werkt dagelijks intensief met specialisten en verpleegkundigen van het ziekenhuis, maar ook met huisartsen.”

De zichtbaarheid van dit uitdagende werk zowel binnen als buiten de zorgsector vergroten, is voor haar een ander speerpunt. “Dat maakt onze positie in de maatschappij ook sterker.”

 “Als apothekers zorgverzekaars beter begrijpen kunnen ze beter onderhandelen”, vindt Nikkie Hosseinnia.

Document acties

gearchiveerd onder: Apotheker, Geld
Back to top