Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorschrijven ‘abortuspil’ door huisartsen stap dichterbij

11-02-2022
Het voorschrijven van de ‘abortuspil’ door huisartsen komt een stap dichterbij, nu er in de Tweede Kamer een meerderheid lijkt te zijn voor een initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, VVD en D66 die dit mogelijk moet maken. De stemming over het wetsvoorstel wordt binnenkort verwacht.
Voorschrijven ‘abortuspil’ door huisartsen stap dichterbij

Op dit moment mogen alleen artsen van abortusklinieken en ziekenhuizen de pil voorschrijven die afbreking van zwangerschappen tot negen weken mogelijk maakt. Doel van deze initiatiefwet is om ook huisartsen deze bevoegdheid te geven, zodat vrouwen de mogelijkheid krijgen met hulp van een  vertrouwde zorgverlener hun zwangerschap af te breken.  

Zwangerschap tot negen weken kan medicamenteus worden afgebroken door eenmalige inname van mifepriston oraal, gevolgd door misoprostol oraal of vaginaal een aantal uren later.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kunnen zich vinden in het voorstel om de zwangerschapsafbreking met de ‘abortuspil’ voor huisartsen wettelijk mogelijk te maken. In 2016 oordeelde het NHG al dat huisartsen, mits zij daartoe bekwaam zijn, in staat zijn om abortusmedicatie veilig en effectief te kunnen verstrekken. Wel zijn de huisartsen van mening dat de verstrekking van de ‘abortuspil’ niet onder het ‘basisaanbod’, maar onder ‘bijzonder aanbod’ zou moeten vallen. In de praktijk betekent dit dat huisartsen zelf de afweging mogen maken of ze de medicatie voor zwangerschapsafbreking willen voorschrijven. 

In 2020 werden in totaal 31.364 zwangerschappen afgebroken tot 24 weken zwangerschapsduur. In 31% van de gevallen ging het om een puur medicamenteuze beëindiging. Bij 61% werd een combinatie van een medicamenteuze en instrumentele behandeling ingezet.

Binnenkort zal de Tweede Kamer opnieuw debatteren over de initiatiefwet en zullen de leden erover stemmen. Daarna zal de wet besproken worden in de Eerste Kamer.

Document acties

Back to top