Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verhoogd risico op orthostatische hypotensie bij β-blokkers

PW49 - 01-12-2021
Patiënten die β-blokkers gebruiken hebben een verhoogd risico op orthostatische hypotensie. Dit risico geldt ook voor gebruikers van tricyclische antidepressiva, centraal werkende antihypertensiva, α-blokkers, tweede generatie antipsychotica en SGLT-2-remmers. Dit blijkt uit een meta-analyse van Cini Bhanu en collega’s, die onlangs is gepubliceerd in PLOS Medicine.
Verhoogd risico op orthostatische hypotensie bij β-blokkers

Vooral het gebruik van β-blokkers en tricyclische antidepressiva leidt vaak tot orthostatische hypotensie. Ook bij centraal werkende antihypertensiva, α-blokkers, tweede generatie antipsychotica en SGLT-2-remmers werd de bijwerking significant vaker gemeld. De onderzoekers vonden geen verhoogd risico bij  ACE-remmers, angiotensine-2-antagonisten, calciumantagonisten en SSRI’s.

Orthostatische hypotensie is een veel voorkomende bijwerking die bij meer dan 250 medicijnen is beschreven. De verlaagde bloeddruk resulteert in cerebrale hypoperfusie, die wordt gelinkt aan een verhoogd risico op cognitieve stoornissen, beroertes, vallen en een verhoogde mortaliteit.

Voor de interpretatie van het onderzoek is het belangrijk te weten dat in veel studies ouderen werden uitgesloten van deelname. Bij hen kan de bijwerking, mede door polyfarmacie ernstiger zijn. Frequente bloeddrukmetingen zijn bij hen van belang.

De meta-analyse is gebaseerd op 69 gerandomiseerde studies. In totaal zijn 27.079 patiënten geïncludeerd.

Document acties

gearchiveerd onder: β-blokkers, orthostatische hypotensie
Back to top