Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tweede Kamer stemt voor ‘abortuspil’ via huisarts

PW12 - 16-03-2022
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, VVD en D66 die het voorschrijven van de ‘abortuspil’ door huisartsen wettelijk mogelijk moet maken.
Tweede Kamer stemt voor ‘abortuspil’ via huisarts

Op dit moment mogen alleen artsen van abortusklinieken en ziekenhuizen de pil voorschrijven die afbreking van zwangerschappen tot negen weken mogelijk maakt. Doel van deze initiatiefwet is om ook huisartsen deze bevoegdheid te geven, zodat vrouwen de mogelijkheid krijgen met hulp van een  vertrouwde zorgverlener hun zwangerschap af te breken. 

Zwangerschap tot negen weken kan medicamenteus worden afgebroken door eenmalige inname van mifepriston oraal, gevolgd door misoprostol oraal of vaginaal een aantal uren later. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kunnen zich vinden in het voorstel om de zwangerschapsafbreking met de ‘abortuspil’ voor huisartsen wettelijk mogelijk te maken. In 2016 oordeelde het NHG al dat huisartsen, mits zij daartoe bekwaam zijn, in staat zijn om abortusmedicatie veilig en effectief te kunnen verstrekken. Wel zijn de huisartsen van mening dat de verstrekking van de ‘abortuspil’ niet onder het ‘basisaanbod’, maar onder ‘bijzonder aanbod’ zou moeten vallen. In de praktijk betekent dit dat huisartsen zelf de afweging mogen maken of ze de medicatie voor zwangerschapsafbreking willen voorschrijven. Volgens de LHV lopen de meningen van huisartsen over het wel of niet willen voorschrijven uiteen.

Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde ook in met het amendement om de wet iedere zeven jaar te evalueren. De motie om het effect op klinieken te monitoren en ervoor te zorgen dat abortuszorg in Nederland toegankelijk blijft, werd eveneens gesteund. Of er ook in de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel binnenkort behandelt, een meerderheid is, is nog onduidelijk. De meeste partijen zien medisch-ethische kwesties als ‘vrije kwestie’. Dit houdt in dat Kamerleden hun eigen afweging mogen maken.

Document acties

gearchiveerd onder: Abortuspil
Back to top