Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder sterfte bij ernstig zieke coronapatiënten door imatinib

PW9 - 22-02-2022
Imatinib verlaagt de kans op overlijden bij ernstig zieke COVID-19-patiënten. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek door het Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen.
Minder sterfte bij ernstig zieke coronapatiënten door imatinib

De onderzoekers beoordeelden in hun vervolgonderzoek, de CounterCOVID-studie, de overlijdenskans op lange termijn. In totaal werden 385 ernstig zieke coronapatiënten geïncludeerd. Gedurende tien dagen kreeg een deel van hen dagelijks 400mg imatinib, met een startdosering van 800mg op de eerste dag. De anderen kregen een placebo.

De patiënten werden negentig dagen gevolgd. De onderzoekers vonden dat de kans op overlijden in de groep die imatinib kreeg 52% lager is dan in de placebogroep. Ook bleek de imatinibgroep in de eerste twee weken minder zware kunstmatige beademing nodig te hebben en eerder in staat te zijn weer zelfstandig zuurstof op te nemen. De uitkomsten van de studie zijn gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine.

Vaatlekkage

De tyrosinekinaseremmer wordt al enige tijd ingezet bij de behandeling van COVID-19-patiënten.Uit eerder onderzoek bleek dat patiënten met ernstige complicaties die imatinib kregen, korter beademing nodig hadden en minder lang op de intensive care lagen. 

Bij ernstig zieke coronapatiënten zijn de allerkleinste bloedvaten in de longen beschadigd. Hierdoor  kunnen zij het vocht in het bloed niet goed vasthouden, met als gevolg dat er vocht lekt naar longblaasjes en de opname van zuurstof wordt verstoord. Imatinib remt de vaatlekkage.

Document acties

Back to top