Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gebruik paracetamol van invloed op bloeddruk

PW7 - 10-02-2022
Gedurende langere tijd innemen van 4 gram paracetamol per dag verhoogt zowel de boven- als onderdruk bij hypertensiepatiënten. Dat concluderen Schotse onderzoekers op basis van een cross-over studie.
Gebruik paracetamol van invloed op bloeddruk

In de dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-over studie werden 110 mensen met een hoge bloeddruk geïncludeerd. Een deel van hen kreeg gedurende twee weken vier keer per dag 1 gram paracetamol, terwijl de anderen een placebo innamen. Na deze periode werd een wash out periode van twee weken ingelast. Vervolgens bepaalden de onderzoekers de verandering in de gemiddelde bloeddruk overdag.
Bij de deelnemers die paracetamol hadden ingenomen, bleek die systolische bloeddruk (bovendruk) met 4,7 mm HG te zijn verhoogd in vergelijking met degenen die een placebo kregen. De paracetamolinname was ook van invloed op de diastolische bloeddruk (onderdruk). Deze bleek in vergelijking met de placebogroep met 1,6 mm Hg te zijn toegenomen.
Volgens de onderzoekers rijzen er twijfels over de veiligheid van regelmatig gebruik van het medicijn bij deze patiëntengroep vanwege het verhoogd cardiovasculair risico.

Document acties

gearchiveerd onder: Paracetamol, Bloeddruk
Back to top