Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA onderzoekt voorkomen ernstige bijwerking metamizol

18-06-2024
Ondanks risicobeperkende maatregelen worden in Finland nog steeds gevallen gemeld van agranulocytose, een plotseling en ernstig tekort aan een bepaald type witte bloedcellen. Deze bijwerking van de pijnstiller metamizol kan leiden tot ernstige, mogelijk fatale infecties. Dit is voor het Europees Medicijn Agentschap (EMA) reden een onderzoek te starten.
EMA onderzoekt voorkomen ernstige bijwerking metamizol

Volgens de productinformatie van verschillende middelen die metamizol bevatten, is deze nevenwerking zeldzaam (komt voor bij maximaal 1 op de 1000 mensen) of zeer zeldzaam (komt voor bij maximaal 1 op de 10.000 mensen).

Metamizol is een NSAID. In Nederland schrijven artsen het voor bij kortdurende behandeling van hevige pijn en koorts waarbij andere analgetica onvoldoende effect hebben of zijn gecontra-indiceerd. In andere landen wordt het middel ook ingezet als behandeling van pijn na een operatie of letsel, bij kankergerelateerde pijn en bij koorts.

EMA’s geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC zal de risico’s op verzoek van Finland opnieuw beoordelen. Op basis van een baten/risicoanalyse zal de commissie met een voorstel komen om de handelsvergunning te handhaven, wijzigingen, schorsen of in te trekken.

Zorgverleners, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en het publiek wordt gevraagd relevante informatie te delen.

Document acties

Back to top