Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Anafylaxie door lactose bevattende poederinhalatoren bij allergie

28-06-2024
In lactose bevattende poederinhalatoren kunnen kleine hoeveelheden melkeiwit aanwezig zijn. Bij patiënten met een ernstige IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie kan dit leiden tot ernstige allergische reacties zoals anafylaxie. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.
Anafylaxie door lactose bevattende poederinhalatoren bij allergie

Recent heeft Lareb hierover twee meldingen ontvangen van twee jonge mensen met een IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie. De klachten ontstonden bij het gebruik van formoterol/beclometason (Foster NEXThaler) en salbutamol (Ventolin Diskus).

In deze inhalatoren zit lactose als hulpstof. Beide patiënten gebruikten eerder een inhalator zonder lactose, waarbij geen allergische reacties optraden.

Lareb benadrukt dat alleen bij patiënten met een ernstige IgE-gemedieerde koemelkeiwitallergie en een lage reactiedrempel, de minimale dosis die nodig is om een allergische reactie te laten optreden, (ernstige) klachten zijn te verwachten bij het gebruik van een lactose bevattende poederinhalator.

Controle

Lareb adviseert zorgverleners bij een ernstige koemelkeiwitallergie te controleren of de poederinhalator lactose bevat. Voorschrijvers kunnen informatie vinden in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en de informatie is opgenomen in de bijsluiter, en apothekers kunnen kijken op de KNMP Kennisbank.

In veelgebruikte naslagwerken als het Farmacotherapeutisch Kompas of het Kinderformularium is deze informatie niet beschikbaar, aldus Lareb.

Document acties

Back to top