Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Online IZA-monitor geeft inkijk in kwaliteit regionale zorg

PW26 - 17-06-2024
Voor het vergelijken van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) een ‘Monitor Doelgroepen IZA’ ontwikkeld. Via dit online dashboard kunnen zorgpartijen zien waar de regionale verschillen en knelpunten zitten in de zorg.
Online IZA-monitor geeft inkijk in kwaliteit regionale zorg

Volgens het Zorginstituut Nederland is de 'Monitor Doelgroepen IZA'  een hulpmiddel waarmee zorgpartijen op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau de zorg kunnen vergelijken voor mensen met kanker, hart- en vaatziekten, mensen in de ggz, kwetsbare ouderen en zorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Binnen deze vijf focusgebieden van het IZA zijn de uitdagingen het grootst en meest acuut om de zorg voor iedereen toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, aldus ZIN, dat hoopt dat de zorgregio’s de monitor gaan gebruiken om hun eigen vooruitgang te beoordelen en indien nodig bij te sturen.

In het IZA hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgpartijen afspraken gemaakt hoe zij samen streven naar een toekomstbestendige zorg.

Roken en alcohol

De monitor, een van de afspraken uit het IZA, vergelijkt de kwaliteit en uitkomsten van zorg op basis van meerdere indicatoren. Daarnaast zijn er cijfers die laten zien waar in Nederland leefstijlfactoren, zoals roken en overmatig alcoholgebruik, vaker of juist minder vaak voorkomen. Zo is te zien waar meer of minder risico’s zijn voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

De versie van het dashboard dat nu online staat is een nulmeting en bevat data vanaf 2019 tot 2022, en voor een enkele indicator data uit 2023. In de zomer van 2024 komen er nieuwe data bij, en het Zorginstituut Nederland blijft de monitor updaten met actuele data.

Over een aantal jaren zal de monitor voor de vijf focusgebieden een nauwkeurig beeld geven van hoe de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg zich ontwikkelt binnen Nederland, welke trends zichtbaar zijn en waar regionale verschillen en knelpunten zitten.

Administratieve lasten

Alle indicatoren waarmee het online dashboard is opgebouwd zijn geselecteerd en vastgesteld in samenwerking met zo’n vijftig betrokken partijen, waaronder zorgverleners, patiëntenverenigingen, zorgorganisaties en zorgverzekeraars.

Zorginstituut Nederland benadrukt dat de monitor geen administratieve lastendruk geeft, aangezien alle data afkomstig zijn uit bestaande bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD, RIVM, en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Document acties

gearchiveerd onder: IZA-monitor, Monitor Doelgroepen IZA
Back to top