Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minister lanceert plan voor verbetering preferentiebeleid

PW25 - 12-06-2024
Bij een dreigend tekort van een geneesmiddel het preferentiebeleid sneller aanpassen, zorgverzekeraars een langere aanwijsperiode laten hanteren en bepaalde groepen medicijnen uitsluiten van preferentie. Deze drie maatregelen kunnen het preferentiebeleid verbeteren, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg aan de Tweede Kamer.
Minister lanceert plan voor verbetering preferentiebeleid

In haar brief stelt Dijkstra het eens te zijn met de Tweede Kamerleden die in het commissiedebat Hulp- en Geneesmiddelenbeleid van 30 mei hebben aangegeven dat het preferentiebeleid moet worden aangepast omdat het in zijn huidige vorm kan leiden tot tekorten. In het debat zijn drie mogelijke verbeteringen benoemd, ieder met een eigen tijdpad.

Het eerste voorstel is om bij signalen van dreigende schaarste het preferentiebeleid voor een product op te heffen, zodat apotheken dan ook vergelijkbare producten van een andere leverancier kunnen verstrekken. Zorgverzekeraars passen al het preferentiebeleid aan op basis van voorraadgegevens van leveranciers, aldus Dijkstra, maar dan kan het nog zes weken duren voordat dit is verwerkt in de apotheekinformatiesystemen, vanwege de maandelijkse update van de G-Standaard.

De KNMP en Z-Index onderzoeken hoe deze informatie sneller kan worden gedeeld naast de maandelijkse publicatie van de G-Standaard. In het najaar 2024 zal de minister de Kamer hierover nader informeren.

Langere aanwijsperiode

Om verdere verschraling van de markt door het preferentiebeleid te voorkomen, stelt Dijkstra inmiddels stappen te hebben gezet. Zorgverzekeraars hebben afgesproken vanaf nu een aanwijsperiode te hanteren van twee jaar en met ingang van 2025 tenders dakpansgewijs te gaan uitschrijven.

Met deze maatregelen krijgen leveranciers bij de meeste producten jaarlijks de kans om aangewezen te worden als preferent, aldus de bewindsvrouw, die aangeeft ook te onderzoeken of het mogelijk is dit proces te versnellen door wet- en regelgeving, indien het niet lukt om tot afspraken te komen.

Groothandels en ziekenhuizen

Verder hebben de Kamerleden in het commissiedebat van eind vorig maand voorgesteld bepaalde groepen geneesmiddelen uit te sluiten van het preferentiebeleid, zoals toedieningsvormen voor kinderen. Dijkstra gaat onderzoeken wat hiervan de voor- en nadelen zijn, waarbij zij benadrukt dat niet alleen het preferentiebeleid effect heeft op de beschikbaarheid van medicijnen. Ook groothandels en ziekenhuizen kunnen tenders uitzetten en daarmee grote delen van de afzetmarkt toewijzen aan slechts enkele leveranciers. Hierdoor kan het effect op de beschikbaarheid van geneesmiddelen nagenoeg hetzelfde zijn, aldus de minister, die schrijft de Kamer in het najaar verder te informeren over haar plan van aanpak voor het verbeteren van het preferentiebeleid.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Pia Dijkstra, preferentiebeleid
Back to top