Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatie met psychotherapie effectiever bij matige of ernstige depressie

PW24 - 03-06-2024
Het heeft de voorkeur patiënten met matige of ernstige depressie te behandelen met antidepressiva in combinatie met psychotherapie. Dit staat in de herziene multidisciplinaire richtlijn Depressie.
Medicatie met psychotherapie effectiever bij matige of ernstige depressie

In de vorige versie van de richtlijn werd ook alleen psychotherapie of medicatie geadviseerd bij matige tot ernstige depressie. Maar combinatiebehandeling lijkt na de behandelperiode effectiever dan psychotherapie of farmacotherapie alleen. Als de patiënt geen combinatiebehandeling wil, wordt aangeraden psychotherapie te overwegen vanwege de goede langetermijneffecten.

Voor patiënten die juist geen psychotherapie wensen, kunnen behandelaars farmacotherapie overwegen. De effectiviteit van de behandeling moet na vier tot zes weken worden geëvalueerd. Na deze periode kan in overleg met de patiënt alsnog worden besloten over te gaan op combinatiebehandeling.

De richtlijn beschrijft ook de eerste keus antidepressiva bij volwassenen. Dit zijn citalopram, escitalopram, fluoxetine en sertraline, wat overeenkomt met de aanbeveling in de standaard Depressie van het Nederlands Huisartsengenootschap. Het advies is om alleen in specifieke gevallen af te wijken van de voorkeursmiddelen. Dit kan zijn bij eerdere effectiviteit van een ander middel of non-respons op de voorkeursmiddelen.

Document acties

Back to top