Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Levensbedreigende reactie door complex rocuronium en sugammadex

29-05-2024
Het complex dat ontstaat door het gebruik van rocuronium en sugammadex kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Dit kan ook gebeuren bij patiënten die niet allergisch zijn voor de afzonderlijke middelen. Dat blijkt uit een melding die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen van een levensbedreigende reactie.
Levensbedreigende reactie door complex rocuronium en sugammadex

Rocuronium is een spierverslapper die als hulpmiddel wordt gebruikt bij een algehele narcose. Aan het eind van de operatie wordt sugameddex gegeven om de spierverslappende werking van rocuronium op te heffen.

Lareb ontving een melding van een levensbedreigende allergische reactie bij een patiënt die aan het eind van een operatie sugameddex kreeg om de werking van rocuronium te stoppen. Na toediening kreeg de patiënt twee tot drie minuten later een ernstig lage bloeddruk, een snel kloppend hart en werd benauwd. Ook kreeg de patiënt na enige tijd een rode huid.

Vervolgens kreeg de patiënt gedurende 24 uur continu adrenaline toegediend, voordat de allergische reactie verdween. Onderzoeken toonden aan dat de patiënt overgevoelig was voor het complex van rocuronium en sugameddex, maar niet voor de afzonderlijke middelen.

Bijsluiters

Rocuronium en sugameddex kunnen allebei afzonderlijk een allergische reactie veroorzaken, dit staat ook in de bijsluiters van deze middelen. Maar in de bijsluiters staat niet dat ook het sugameddex-rocuronium-complex een allergische reactie kan geven, aldus Lareb, dat benadrukt dat het belangrijk is bij een allergische reactie na toediening van rocuronium en sugameddex niet alleen te testen op overgevoeligheid van de afzonderlijke middelen, maar ook op de overgevoeligheid voor het sugameddex-rocuronium-complex. Dit om te voorkomen dat iemand in de toekomst weer een allergische reactie krijgt.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over deze melding geïnformeerd. Daarnaast zal het bijwerkingencentrum deze informatie delen met zorgverleners in de praktijk.

Document acties

Back to top