Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kwaliteit langdurige zorg voor ouderen thuis vaak onvoldoende

04-07-2024
Langdurige zorg aan ouderen die thuis 24 uur per dag zorg nodig hebben is vaak onder de maat. Vooral kleine zorgaanbieders bieden niet de juiste zorg en ondersteuning aan deze thuiswonenden ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Kwaliteit langdurige zorg voor ouderen thuis vaak onvoldoende

Veel kleine zorgaanbieders bieden niet de goede kwaliteit zorg aan thuiswonende ouderen met dementie of ernstige lichamelijke problemen. De zorg, op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ), is dan niet altijd 24 uur per dag beschikbaar of de zorgaanbieders hebben niet genoeg deskundige mensen om complexe zorg te bieden, concludeert de IGJ na 26 inspectiebezoeken bij zorgaanbieders, in de periode oktober 2023 tot mei 2024. Ook bekeken de inspecteurs de meldingen die binnenkwamen over langdurige zorg voor ouderen thuis.

Verder concludeert de toezichthouder dat er bij de zorgaanbieders die onvoldoende kwaliteit leveren te weinig contact is met de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een ggz-deskundige, en soms is er geen wijkverpleegkundige betrokken.

Risico

Uit de inspectiebezoeken blijkt verder dat zorgaanbieders langdurige zorg aan ouderen thuis bieden zonder de juiste voorwaarden te organiseren. Ze bieden bijvoorbeeld geen 24 uur zorg per dag dichtbij de cliënt en het risico bestaat dat de zorgaanbieder de zorg niet meer kan leveren als de zorgvraag zwaarder wordt.

Bovendien zijn ouderen en hun naasten vaak onbekend met de WLZ-zorg thuis en weten ze niet wat zij kunnen verwachten of wat mogelijk is. Ook zijn ze afhankelijk van de informatie die de zorgaanbieder geeft, stelt IGJ, die ziet dat veel aanbieders weinig informatie geven hierover op hun website of in hun informatiemateriaal. Ook leggen deze zorgverleners niet duidelijk uit wat er thuis kan en waar de grenzen liggen.

Visie

Zorgaanbieders die het volgens de inspectie goed doen, letten naast het bieden van goede zorg ook op het welzijn van de ouderen. Ze maken met de ouderen en de mantelzorgers in hun omgeving afspraken over een breed pakket aan onder meer passende zorg, begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, maaltijden en vervoer.

Deze zorgaanbieders lopen voorop omdat ze een visie en specifiek beleid hebben op langer thuis wonen, concludeert IGJ, die benadrukt te blijven toezien op de kwaliteit van WLZ-zorg aan ouderen thuis. De toezichthouder gaat hiermee door omdat steeds meer kwetsbare ouderen deze intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

Document acties

Back to top