Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bedrijfstak zorg en welzijn heeft lage uitstroom werknemers

27-06-2024
Zorg en welzijn heeft er in de afgelopen zeven jaar ruim 220.000 werknemers bij gekregen; in die periode was de instroom steeds groter dan de uitstroom. Wel is de uitstroom de laatste drie jaar toegenomen tot ruim 150.000 per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Bedrijfstak zorg en welzijn heeft lage uitstroom werknemers

Vergeleken met andere bedrijfstakken is het aantal vertrekkende werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn klein. Wel wisselen werknemers tussen en binnen de branches van zorg en welzijn.

Verder blijkt dat de uitstroom uit de bedrijfstak zorg en welzijn toeneemt, het totaal aantal werknemers ook. De netto toename van ruim 21.000 werknemers in het derde kwartaal van 2023 is het resultaat van ruim 172.000 instromers en 151.000 uitstromers.

In het derde kwartaal van 2023 was de gemiddelde uitstroom voor alle bedrijfstakken bijna 20%; dit betekent dat 20% van de werknemers die in het derde kwartaal 2022 in een bepaalde bedrijfstak werken daar in het derde kwartaal 2023 niet meer werken. De uitstroom uit de bedrijfstak zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) was bijna 11%.

Volgens het CBS heeft zorg en welzijn samen met het openbaar bestuur en het onderwijs de laagste uitstroom van alle bedrijfstakken. De bedrijfstakken verhuur en overige zakelijke diensten en horeca hebben de grootste uitstroom.

Wisselen van baan

Verder blijkt uit de cijfers dat werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn ongeveer even vaak wisselen van baan als dat zij uitstromen. Wisselen van baan binnen zorg en welzijn kan plaatsvinden tussen branches – bijvoorbeeld overstap van een ziekenhuis naar de verpleging, verzorging en thuiszorg – of binnen de eigen branche, bijvoorbeeld binnen de branche sociaal werk.

Volgens de onderzoekers vertrok zo’n 10% van de werknemers naar een nieuwe werkgever binnen zorg en welzijn; ongeveer de helft van hen ging naar een branche binnen zorg en welzijn, en de andere helft wisselde van baan binnen de eigen branche.

UMC

Overstappen naar een nieuwe baan in een andere branche komt vooral veel voor vanuit Universitair Medische Centra (UMC’s) (8%) en de jeugdzorg (7%). De UMC’s in Nederland liggen onderling ver bij elkaar vandaan, waardoor medewerkers van een UMC bij een baanwisseling misschien eerder voor een andere branche kiezen, bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Wisselen van baan binnen dezelfde branche komt vooral veel voor bij de kinderopvang (9%) en huisartsen en gezondheidscentra (7%). De kinderopvang is een branche met beroepen die minder voorkomen in de andere zorg- en welzijnsbranches, dus een overstap naar een andere branche binnen zorg en welzijn ligt minder voor de hand, aldus het RIVM.

Document acties

Back to top