Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen vergoeding voor abemaciclib bij borstkanker

18-12-2023
Abemaciclib (Verzenios) heeft als aanvullende behandeling bij borstkanker geen meerwaarde. Het geneesmiddel komt daarom niet in aanmerking voor vergoeding. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Geen vergoeding voor abemaciclib bij borstkanker

Op basis van een grote, internationale wetenschappelijke studie concludeert het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat het toevoegen van abemaciclib aan de standaardbehandeling niet leidt tot een hogere kans op overleving of een betere kwaliteit van leven voor patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve, klierpositieve, vroege borstkanker.

Uit de studie blijkt dat deze patiënten een hoge kans hebben op bijwerkingen, zoals diarree en infecties. Veel patiënten uit de studie staakten de behandeling vanwege deze bijwerkingen. Behandeling met abemaciclib is daarmee, volgens het zorginstituut, geen passende zorg.

Hoge kosten

Vanwege de hoge kosten heeft de minister van VWS het geneesmiddel abemaciclib geplaatst in de ‘sluis voor dure medicijnen’. Bij deze procedure bepaalt het zorginstituut hoe effectief de dure geneesmiddelen zijn en vervolgens onderhandelt de minister met de fabrikant over de prijs en over opname in het basispakket van de zorgverzekering.

Aanvullende behandeling

Om te voorkomen dat borstkanker terugkeert, is er behoefte aan een aanvullende behandeling, aldus het ZIN. De standaardbehandeling voor deze groep patiënten bestaat uit een operatie, gevolgd door chemotherapie en eventueel radiotherapie en endocriene therapie.

Voor deze patiënten is de kans dat de borstkanker na behandeling terugkeert met 22% relatief hoog. Een aanvullende behandeling zou dit percentage moeten verlagen en de overlevingskans verhogen. Behandeling met abemaciclib slaagt hier niet in, aldus het zorginstituut.

Document acties

Back to top