Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CGRP-blokkers te overwegen bij migraine

PW50 - 07-12-2023
Monoklonale antilichamen gericht tegen Calcitonine-Gen-Gerelateerde Peptide (CGRP-mAbs) zijn een belangrijke aanvulling op de profylactische behandelmogelijkheden van migraine. Dit staat in de geactualiseerde richtlijn Hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).
CGRP-blokkers te overwegen bij migraine

CGRP-mAbs zijn volgens de richtlijn te overwegen bij patiënten met chronische migraine die onvoldoende reageren op ten minste drie andere preventieve middelen. Zij moeten in ieder geval topiramaat én valproïnezuur of één van beide middelen hebben geprobeerd en botuline A toxine. Er mag geen sprake zijn van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH).

Deze aanbeveling is onder meer gebaseerd op het positieve effect van deze nieuwe middelen op de kwaliteit van leven van migrainepatiënten. Daarnaast treden over het algemeen weinig bijwerkingen op.

Nadeel van deze medicatie zijn de relatief hoge kosten in vergelijking met andere profylactische migrainemiddelen. Bovendien zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar over de langetermijnveiligheid. Dit zijn volgens de richtlijn relevante aspecten die behandelaars zouden moeten meenemen in hun afweging CGRP-mAbs voor te schrijven.

Daarnaast adviseert de richtlijn de bloeddruk voorafgaand en gedurende de behandeling periodiek te controleren. In enkele studies trad bij een deel van de patiënten hypertensie op bij gebruik van de CGRP-mAbs erenumab en fremanezumab. Ook wordt aangegeven dat er geen data bekend zijn over het gebruik tijdens de zwangerschap. Toepassing bij zwangere vrouwen is daarom gecontra-indiceerd. Verder zijn er geen veiligheidsgegevens voor gebruik door patiënten met ernstige cardiovasculaire aandoeningen, zoals myocardinfarct of herseninfarct.

In Nederland worden voor de behandeling van chronische migraine momenteel drie CGRP-mAbs onder voorwaarden vergoed. Dit zijn erenumab, fremanezumab en galcanezumab.

Document acties

Back to top