Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorginstituut: vergoed coronapil voor risicopatiënt

PW45 - 03-11-2022
Het coronamedicijn nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) heeft meerwaarde voor ouderen met een zeer hoog risico op een ernstige ontwikkeling van COVID-19 en moet voor deze risicogroep worden vergoed uit het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Zorginstituut: vergoed coronapil voor risicopatiënt

Om de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken, adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) om nirmatrelvir/ritonavir snel beschikbaar te laten komen voor deze patiënten.

Het coronamedicijn heeft meerwaarde bij de behandeling van volwassenen met COVID-19 die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en een zeer hoog risico lopen op een ernstige ontwikkeling van de ziekte. Zij moeten zo snel mogelijk met de vijfdaagse behandelkuur beginnen nadat het coronavirus bij hen is vastgesteld, en in elk geval binnen vijf dagen na het begin van de symptomen, want dan verlaagt nirmatrelvir/ritonavir de kans op ziekenhuisopname of overlijden voor deze groep patiënten.

Volgens ZIN toont onderzoek aan dat bij patiënten zonder antistoffen die COVID-19 hebben, een behandeling met de coronapil in 1,4% van de gevallen leidt tot een ziekenhuisopname en met een placebo in 11,4% van de gevallen.

Kosten behandeling

Door de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie wil het zorginstituut dat nirmatrelvir/ritonavir zo snel mogelijk beschikbaar komt voor patiënten die het nodig hebben. Voor een snelle beschikbaarheid van de coronapil in Nederland heeft ZIN een voorlopige vrijstelling verleend voor de analyse van de kosteneffectiviteit. Dat betekent dat het zorginstituut op een later moment beoordeelt in hoeverre de effecten van deze coronapil de hoogte van de prijs rechtvaardigen.

In het advies aan de minister benadrukt ZIN dat de prijs van € 1242 voor een behandeling die de fabrikant vraagt veel hoger is dan de prijzen in andere landen die in de media zijn genoemd. Zo zou de Amerikaanse overheid $ 500 per behandeling betalen. Het zorginstituut schat dat de vergoeding van nirmatrelvir/ritonavir uit het basispakket de samenleving minimaal € 33 miljoen en maximaal € 74 miljoen kost in het komende jaar.

Immuniteit

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft onlangs geconcludeerd dat nirmatrelvir/ritonavir voor de meeste COVID-19-patiënten niet zinvol is, maar alleen voor een zeer kleine groep. Dit komt onder meer doordat het merendeel van de Nederlandse samenleving ondertussen door vaccinatie of besmetting een vorm van immuniteit heeft tegen het coronavirus. ZIN evalueert over een jaar of herbeoordeling van deze coronapil noodzakelijk is.

Volgens de richtlijnen van Nederlandse artsen en Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) komen de volgende patiënten mogelijk in aanmerking voor een behandeling met nirmatrelvir/ritonavir: patiënten zonder antistoffen tegen corona én die een verhoogd risico hebben door hun gezondheid, zoals kwetsbare ouderen of patiënten met een ernstige hart- of longaandoening, en patiënten me een ernstig verminderde afweer die onder behandeling zijn bij een medisch specialist, zoals patiënten die net een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Document acties

gearchiveerd onder: vergoed, coronapil
Back to top