Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste Kamer akkoord met ‘abortuspil’ door huisarts

PW50 - 06-12-2022
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat huisartsen de bevoegdheid geeft de ‘abortuspil’ voor te schrijven die afbreking van zwangerschappen tot negen weken mogelijk maakt. Voorheen was dit voorbehouden aan artsen van abortusklinieken en ziekenhuizen.
Eerste Kamer akkoord met ‘abortuspil’ door huisarts

Het is nu aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om de uitvoering te regelen en te bepalen wanneer de voorschrijfbevoegdheid ingaat. In de Eerste Kamer stemden PVV, Forum voor Democratie, ChristenUnie, SGP en een lid van de Fractie-Nanninga tegen de initiatiefwet van PvdA, GroenLinks, VVD en D66. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde in maart al voor het voorstel.

Een zwangerschap tot negen weken kan medicamenteus worden afgebroken door eenmalige inname van mifepriston oraal, gevolgd door misoprostol oraal of vaginaal een aantal uren later. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kunnen zich vinden in het voorstel om de zwangerschapsafbreking met de ‘abortuspil’ voor huisartsen wettelijk mogelijk te maken.

In 2016 oordeelde het NHG al dat huisartsen, mits zij daartoe bekwaam zijn, in staat zijn om abortusmedicatie veilig en effectief te kunnen verstrekken. Wel zijn de huisartsen van mening dat de verstrekking van de ‘abortuspil’ niet onder het ‘basisaanbod’, maar onder ‘bijzonder aanbod’ zou moeten vallen. In de praktijk betekent dit dat huisartsen zelf de afweging mogen maken of ze de medicatie voor zwangerschapsafbreking willen voorschrijven. Volgens de LHV lopen de meningen van huisartsen over het wel of niet willen voorschrijven uiteen.

 

Document acties

Back to top