Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vier grootste zorgsectoren boekten 12% hoger resultaat

PW49 - 01-12-2022
Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren is in 2021 met 12% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, een toename van € 152 miljoen. In de geestelijke gezondheidszorg steeg het resultaat naar verhouding het meest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vier grootste zorgsectoren boekten 12% hoger resultaat

Het gaat om de volgende vier grootste zorgsectoren: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen.

In de geestelijke gezondheidszorg steeg het resultaat voor belastingen van € 81 miljoen in 2020 naar € 173 miljoen in 2021, een groei van 114%. Dit is het hoogst behaalde resultaat voor deze sector sinds 2015. Net als in 2019 is de stijging van het resultaat in de geestelijke gezondheidszorg deels toe te schrijven aan de verkoop van vastgoed, concludeert het CBS.

Het resultaat in ziekenhuizen nam in 2021 toe naar € 501 miljoen (+19%). In de Universitair Medische Centra (UMC’s) was er een groei van 46%, een doorbreking van de vier opeenvolgende dalingen vanaf 2017. Het resultaat van algemene ziekenhuizen nam in 2021 toe met 14% tot € 380 miljoen.

In de gehandicaptenzorg nam het resultaat in 2020 toe met € 18 miljoen (+7%) naar € 274 miljoen. Terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen het juist slechter deden: daar daalde het resultaat met € 39 miljoen (-7%) tot € 495 miljoen.

In vergelijking met 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis, ligt het resultaat van alle vier sectoren in 2021 hoger, aldus de onderzoekers.

Verliesgevende instellingen

Zowel in 2020 als in 2021 was het aandeel verliesgevende zorginstellingen 17% bij de vier grootste zorgsectoren. Bij de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg daalde het aandeel verliesgevende instellingen het meest, bij de aanbieders van gehandicaptenzorg vond juist de sterkste stijging plaats.

Volgens het CBS ligt het aandeel verliesgevende ziekenhuizen met 11% lager dan in de andere sectoren. Bij de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen steeg het aandeel verliesgevende instellingen van 13% in 2020 naar 16% in 2021.

Zorgbonus

De totale personeelskosten van de vier grootste zorgsectoren namen in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 2,1% toe tot € 48 miljard. De uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel zoals zzp’ers – onderdeel van de totale personeelskosten – groeide vorig jaar met 8,3% sterker dan de totale personeelskosten.

De stijging van de personeelskosten wordt, volgens het CBS, gedempt door een lagere zorgbonus voor zorgmedewerkers in 2021. De vier grootste zorgsectoren ontvingen vorig jaar € 0,6 miljard aan zorgbonus voor zorgmedewerkers, in 2020 was dat € 1,8 miljard.

Uitzendkrachten

In vergelijking tot 2015 maken de kosten aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel een aanzienlijk groter aandeel uit van de totale personeelskosten: 5,1% in 2015 tegen 7,7% in 2021. Bij de ziekenhuizen is de relatief minst sterke stijging zichtbaar, bij de overige drie zorgsectoren vond naar verhouding een sterkere stijging plaats, waarvan de sterkste in de gehandicaptenzorg. In deze sector maakten in 2015 de kosten aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel nog 4,8% van de personeelskosten uit, in 2021 is dit opgelopen tot 9,3%.

Document acties

gearchiveerd onder: zorgsectoren
Back to top