Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Stakende BENU-apotheken sluiten deur halve dag

15-11-2022
In minimaal zeventig BENU-apotheken werken apothekers, verenigd in de Vakbond van BENU Apothekers (VVBA), sinds gisteren de komende twee weken een dagdeel achter gesloten deuren. De apothekers maken zich hard voor een beter salaris en een “fatsoenlijke cao”.
Stakende BENU-apotheken sluiten deur halve dag

De ruim 270 apothekers die zijn aangesloten bij de VVBA “zijn het zat” dat ze al meer dan zeven jaar op rij koopkrachtverlies hebben. Volgens de vakbond, die claimt 75% van de BENU-apothekers te vertegenwoordigen, ontbreekt een passende beloning voor apothekers. “We willen een indexatie die gelijke tred houdt met andere cao’s van zorgverleners in de eerste lijn, want we blijven nu bij allemaal achter”, zegt apotheker Theo Hans van der Iest, clustermanager bij BENU en secretaris van de vakbond.

Verder maakt de vakbond zich hard voor een sterke cao die de professionele autonomie van de apotheker borgt. Volgens de VVBA is er nu geen cao waar apothekers in loondienst van BENU op kunnen terugvallen.

Ook is de werkdruk hoog in de apotheken en is er veelal onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar, mede door het personeelsbeleid van BENU, een keten met 340 eigendomsapotheken. “Omdat BENU te weinig apothekersassistenten in vaste dienst heeft, huren we tegenwoordig veel dure krachten in via detachering. Steeds ander personeel in de apotheek is slecht voor de continuïteit”, aldus Van der Iest.

Spoedgevallen

Om duidelijk te maken dat de maat vol is, werken de VVBA-apothekers die staken met hun team tot en met 25 november een dagdeel achter gesloten deuren. Het is niet bekend hoeveel BENU-apotheken in de komende weken meedoen met deze estafettestaking, maar Van der Iest verwacht minimaal zeventig, verspreid door het land. “Soms besluiten apothekers nog op het laatste moment om toch aan te sluiten bij de actie, dus dat aantal kan nog groeien.”

Tijdens de staking gaat de zorgverlening gewoon door, zodat patiënten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van deze actie, benadrukt Van der Iest. “We zijn bereikbaar voor spoedgevallen, maar andere farmaceutische zorg moet even wachten.” Reguliere medicatie kunnen patiënten ophalen uit de kluisjes, of laten bezorgen door de apotheek.

Cao Brocacef

BENU-apotheken laat in een reactie weten het “heel vervelend” te vinden dat patiënten straks voor een dichte deur staan van de altijd laagdrempelige apotheek. “Afgelopen vrijdag hebben we met een voorstel gereageerd op de aanstellingsbrief van de vakbond”, aldus BENU-woordvoerder Kim Assink.

Volgens de apotheekketen volgen de BENU-apothekers de indexatie van de cao Apotheken, conform de uitspraak van de rechtbank in december 2019; de cao Apotheken is de cao voor apotheekmedewerkers. “Verder hebben we alle apothekers aangeboden zich aan te sluiten bij de cao Brocacef. Een deel heeft dat gedaan, maar de VVBA voelt zich daarmee niet verwant”, aldus Assink, die benadrukt dat de indexeringen worden vastgelegd in overleg met sociale partners. “Apothekers zijn heel belangrijk, maar we hebben iedereen hard nodig. We kunnen niet één groep extra indexeren.” BENU-apotheek is onderdeel van Brocacef Groep.

Arbeidsmarkt

Dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is in de apotheken, zoals de VVBA stelt, is volgens BENU een probleem van de markt. “Er is overal een tekort aan apothekersassistenten, dus we doen er alles aan om ze aan ons te binden. Verder vullen we de tekorten aan met een flexibele schil.” Assink noemt als voorbeeld de Stichting Worldskills Netherlands, die vmbo-scholieren bewuster wil maken van hun talent. BENU is hoofdsponsor van de vakwedstrijd voor apothekersassistenten.

BENU wil, volgens de woordvoerder, natuurlijk een oplossing vinden voor het conflict dat is ontstaan met de vakbond. “We wachten op een inhoudelijke reactie van de VVBA.”

Afgelopen juli hebben de VVBA-apothekers ook actie gevoerd omdat ze ontevreden waren over het verlies aan koopkracht en de stijgende werkdruk. Toen is het gebleven bij patiëntvriendelijke prikacties, waarvan patiënten van BENU niets hebben gemerkt.

Document acties

Back to top