Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer korte consulten en minder visites huisartsen door corona

PW33en34 - 10-08-2022
Huisartsenzorg is na twee jaar coronapandemie langdurig veranderd door meer korte consulten per telefoon of e-mail. Ook leggen huisartsen minder reguliere visites af dan vóór corona, zoals huisbezoeken aan patiënten met chronische aandoeningen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Meer korte consulten en minder visites huisartsen door corona

In het voorjaar van 2022 lag het aantal korte huisartsconsulten van minder dan vijf minuten, vaak telefonisch of per e-mail, zo’n 35% boven het niveau van 2019. Het aantal consulten van vijf tot twintig minuten bleef zo’n 10% onder het niveau van 2019, concludeert Nivel op basis van gegevens van ongeveer 350 huisartsen die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het aantal visites dat huisartsen brachten bij patiënten aan huis was dit voorjaar ongeveer 10 tot 15% lager dan in 2019. Het aantal visites voor chronische aandoeningen lag zelfs 25 tot 30% lager, ten opzichte van 2019.

Zeker nu deze daling langdurig aanhoudt is het, volgens Nivel, belangrijk de oorzaken en gevolgen hiervan verder te onderzoeken. Mogelijk is er een relatie met een hoge werkdruk voor huisartsen.

Grootste daling

Begin 2020 was de grootste daling te zien in het aantal consulten voor niet-urgente aandoeningen, zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, wratten en het uitspuiten van oren. Begin dit jaar waren er nog steeds ongeveer 10% minder consulten voor niet-urgente aandoeningen.

Uit interviews met consumenten blijkt dat patiënten tijdens de coronapandemie minder contact hadden met de huisartsen omdat zij zelf of de assistent van de huisarts vond dat het advies van de assistent afdoende was.

Urgente klachten

Volgens Nivel is het opvallend dat er ook minder patiënten met urgente klachten bij de huisarts kwamen: het percentage consulten voor urgente klachten liet tijdens de eerste besmettingsgolf een vergelijkbare daling zien – 21% voor kanker en 16% voor hartziekten – als het percentage consulten voor niet-urgente klachten. Dit zou kunnen leiden tot een verlate diagnose van kanker, maar die verschuiving is vooralsnog niet waargenomen.

Verder gaf een deel van de geïnterviewde patiënten aan dat huisartsenassistenten strenger selecteerden wie er voor een bezoek in aanmerking kwam.

Het Nivel heeft dit onderzoek naar de veranderde zorgvraag bij huisartsen uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Document acties

gearchiveerd onder: consulten, huisartsen
Back to top