Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers stelt modernisering GVS uit vanwege risico’s

28-09-2022
Omdat de risico’s op problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen groter zijn dan gedacht, wordt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.
Kuipers stelt modernisering GVS uit vanwege risico’s

Het uitstel betekent dat de huidige vergoedingslimieten van het GVS ook in 2023 van kracht blijven.

Fabrikanten van generieke geneesmiddelen geven, volgens de minister, aan in veel gevallen hun prijzen niet te kunnen verlagen. In hun contracten met zorgverzekeraars hebben de fabrikanten, in het kader van het preferentiebeleid, afgesproken dat de prijzen niet boven de vergoedingslimiet mogen liggen. Het gevolg hiervan is dat de fabrikanten een bepaald deel van de geneesmiddelen niet meer in Nederland beschikbaar kunnen stellen.

Verder geven fabrikanten en zorgverzekeraars volgens Kuipers aan dat de modernisering mogelijk grote gevolgen heeft voor bepaalde geneesmiddelgroepen, zoals geneesmiddelen met specifieke toedieningsvormen of geneesmiddelen met een lage sterkte. Ook voor deze middelen zou een herberekening kunnen leiden tot problemen met de beschikbaarheid in Nederland.

Inflatie en bijbetalingen

Een tweede reden voor de minister om de modernisering van het GVS uit te stellen is de hoge inflatie van de afgelopen maanden. Wanneer de fabrikanten hun prijzen niet verlagen kan de herberekening van het GVS leiden tot meer of hogere bijbetalingen, met alle gevolgen voor met name kwetsbare patiënten, aldus Kuipers.

Als derde reden voor uitstel noemt de minister het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), dat adviseert de GVS-modernisering uit te stellen vanwege “de werkbaarheid voor veldpartijen”. Zo moeten, volgens de regeldrukwaakhond, onder meer de extra kosten en extra regeldruk voor zorgverleners beter worden onderbouwd.

Zorgen

Het blijft de wens van minister Kuipers om de uitgaven van receptgeneesmiddelen te beheersen en daarmee bij te dragen “aan de houdbaarheid van de Nederlandse zorg”. Hij is dan ook voornemens de herberekening van het GVS door te voeren per 1 januari 2024.

Het plan om de vergoedingslimieten voor geneesmiddelen te verlagen komt voort uit het coalitieakkoord van het vorige kabinet, maar is in de afgelopen jaren al meerdere keren uitgesteld. Apothekers en andere zorgverleners hebben richting de minister hun zorgen geuit over wisselingen van geneesmiddelen en bijbetalingen die modernisering van het GVS met zich meebrengt, als fabrikanten de prijzen van geneesmiddelen niet verlagen tot onder de vergoedingslimiet.

Document acties

Reacties

20-10-2022 15:01
A.K. van Nunen (180060) zegt:

Een wijziging van het GVS met tegelijk het opheffen van de preferentie kan een heel positieve werking op de geneesmiddel verstrekking hebben. Zelfs als mensen af en toe wat moeten bijbetalen.

Fons van Nunen , Tilburg

Back to top