Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kosten extramurale medicijnen stijgen met 6%

PW1en2 - 04-01-2023
De kosten voor extramurale geneesmiddelen stijgen ten opzichte van 2021 naar verwachting met 6%. Mogelijke factoren zijn: een lager gebruik in 2021 en een hogere gemiddelde vergoeding voor medicijnen in 2022. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van Zorginstituut Nederland.
Kosten extramurale medicijnen stijgen met 6%

Vanwege de coronapandemie en de lockdowns werden in 2021 minder geneesmiddelen gebruikt. Vooral in het eerste halfjaar van 2021 gingen minder mensen naar de huisarts of het ziekenhuis, waardoor er minder (nieuwe)gebruikers van geneesmiddelen op recept waren. Daarnaast bleven mensen vaker thuis en hielden ze afstand, waardoor ze minder infecties opliepen.

Verder blijkt uit de cijfers dat er in 2022 een hogere gemiddelde vergoeding van geneesmiddelen was, concludeert het Zorginstituut Nederland (ZIN) op basis van declaratiegegevens van verzekerde zorg die het instituut ontvangt via zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Deze vergoeding wordt berekend door de totale vergoeding van geneesmiddelen te delen door het aantal voorgeschreven doses geneesmiddelen. De stijging van het gemiddelde komt, volgens ZIN, onder andere door de introductie van relatief dure geneesmiddelen in het basispakket, zoals Kaftrio voor de behandeling van taaislijmziekte, dat in 2022 voor de eerste keer vergoed werd uit het basispakket. In het eerste half jaar van 2022 kostte dit medicijn de samenleving € 49,5 miljoen. Naar verwachting is in de tweede helft van vorig jaar een soortgelijk bedrag uitgegeven aan Kaftrio

Migrainemiddelen

Andere voorbeelden van nieuwe medicijnen in het basispakket zijn drie migrainemiddelen: erenumab, galcanezumab en fremanezumab. De kosten van deze geneesmiddelen zijn ongeveer € 6 miljoen per middel in 2022. Daarnaast is voor een aantal medicijnen – onder andere tafamidis en liraglutide – de indicatiestelling uitgebreid, waardoor ze voor meerdere patiëntgroepen gebruikt kunnen worden.

Ten slotte zijn er ook relatief dure geneesmiddelen waarvan het aantal gebruikers blijft toenemen, zoals de antistollingsmiddelen apixaban en rivaroxaban, concludeert het Zorginstituut.

Kosten basisverzekering

Uit de kwartaalcijfers van ZIN blijkt verder dat de kosten van het basispakket van de zorgverzekering in 2022 stijgt met 2,9% naar een totaal van € 51,3 miljard. Feitelijk stijgen de kosten van het basispakket in 2022 met 6,1% vergeleken met 2021.

Volgens het Zorginstituut geeft dat percentage echter een verkeerd beeld door een eenmalige verschuiving van GGZ-kosten vanwege een veranderd bekostigingsmodel in de GGZ, het Zorgprestatiemodel. Als deze verschuiving buiten beschouwing wordt gelaten, ontstaat een reëler beeld van de kostenstijging van het basispakket: 2,9%.

De kosten voor langdurige zorg stijgen met 4,8% naar een totaal van € 29,6 miljard.

Document acties

Back to top