Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Datalek in Almeerse apotheek door fout met e-mail

PW49 - 30-11-2022
Apotheek Opmaat in Almere heeft per abuis een uitnodiging voor een voorlichtingsavond over migraine gemaild in de CC, waardoor patiënten elkaars e-mailadressen konden zien. De apotheek heeft de datalek direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Datalek in Almeerse apotheek door fout met e-mail

De uitnodiging voor een voorlichtingsavond over behandeling en preventie van migraine werd vorige week verstuurd in de CC in plaats van de BCC. Hierdoor hebben 48 patiënten van de apotheek elkaars e-mailadres kunnen zien en de vermelding ‘migraine’.

Volgens Apotheek Opmaat is er geen sprake van een datalek met een medisch dossier of gegevens over naam, adres en woonplaats (NAW). De apotheek heeft naar eigen zeggen dezelfde dag melding gemaakt van het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is op eigen initiatief een brief met excuses gestuurd naar de betrokken patiënten.

Apotheek Opmaat geeft verder aan alle bestaande richtlijnen met betrekking tot NAW-gegevens na te leven. Toch gaat de apotheek onderzoeken of een specifiek protocol nodig is voor het communiceren met doelgroepen. Met als mogelijke oplossing het invoeren van een dubbele controle voordat dit soort e-mails naar patiënten worden verstuurd.

Apotheek Opmaat heeft ook alle Almeerse apotheken binnen de Zorggroep Almere op de hoogte gesteld van het data-incident.

Document acties

gearchiveerd onder: Apotheek Opmaat, datalek
Back to top