Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cao apothekers in teken van financiële onzekerheden

PW40en41 - 30-09-2022
Zelfstandige openbaar apothekers en apothekers in dienstverband hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor 2022-2023, met als belangrijkste punt een salarisverhoging van 2%. Volgens de werkgevers bieden de tarieven niet meer ruimte, maar werknemers zijn terughoudend: “Dit percentage komt nog niet in de buurt van de inflatie.”
Cao apothekers in teken van financiële onzekerheden

De salarisschalen van apothekers in dienstverband worden per 1 oktober 2022 structureel verhoogd met 2%. Ook krijgen de werknemers een incidentele uitkering van € 500 bruto, naar rato van de omvang en looptijd van het dienstverband in 2022. Dat hebben de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) vastgelegd in de nieuwe cao, die een looptijd heeft van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023.

Een ruime meerderheid van de leden van de VAD stemde in met dit resultaat, maar wel “met terughoudend enthousiasme”, zegt voorzitter Chuck van de Cappelle. “We zijn blij dat er een cao is, maar 2% meer salaris komt niet in de buurt van de hoge inflatie. Ook blijven we achter bij andere cao’s, zoals die van de NS met 9% salarisverhoging.”

Kleine stapjes

Het onderhandelingsresultaat brengt een marktconform salaris ook niet dichterbij, aldus de voorzitter van de vorig jaar opgerichte werknemerspartij. “Maar alles wat er bijkomt, is natuurlijk meegenomen. Je moet het ook in perspectief zien, want de NS krijgt 9% in een cao van achttien maanden, wij 2% in een cao van zes maanden. We zetten kleine stapjes en sinds de vorige cao zijn we er in totaal 4,75% op vooruit gegaan.”

Voorzitter Karin Beuning van de WZOA laat in een reactie weten apothekers graag meer salaris te willen bieden, maar dat werkgevers niet kunnen weggeven wat ze niet hebben. “We weten niet of we hogere tarieven gaan krijgen van zorgverzekeraars en overheid, maar de eerste tekenen zijn niet gunstig.”

Volgens het gezamenlijke persbericht van WZOA en VAD stonden deze cao-onderhandelingen in het teken van de stijgende werkdruk en toenemende kosten.

Van de Cappelle benadrukt begrip te hebben voor de positie van de werkgevers, zeker gezien de ingrijpende maatregelen die volgend jaar op de apotheek afkomen, zoals de vitamine D die uit het pakket gaat en de veranderende vergoeding van medicatierollen. “Juist omdat we elkaar goed begrijpen hebben we een nieuw akkoord kunnen sluiten in deze onzekere tijden.”

Ook de werkgevers geven aan blij te zijn met het constructieve overleg en de collegialiteit tussen de partijen. “Apothekers in dienstverband ervaren in de praktijk zelf met welke problemen we te maken hebben in de openbare farmacie”, aldus Beuning.

Korte looptijd

Vanwege de financiële onzekerheden van het komend jaar hebben WZOA en VAD besloten een cao af te sluiten voor slechts zes maanden, zegt Van de Cappelle. “Werkgevers willen eerst meer duidelijkheid over de impact hiervan. Hierdoor dreigde een impasse en hebben wij voorgesteld een korte cao af te sluiten.”

Verder gaan de partijen investeren in duurzame inzetbaarheid, zodat personeel gezond kan blijven werken tot aan het pensioen. Ook staat de dienstapotheek op de agenda, want volgens de VAD worden apothekers hiervoor vaak niet meer volgens de cao betaald. “We gaan dit onderzoeken en eventueel passen we de cao aan op dit punt.”

Document acties

gearchiveerd onder: CAO, WZOA, VAD
Back to top