Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Anesthesiologen willen groei gebruik opioïden stoppen

PW42 - 12-10-2022
Met de lancering van een nieuwe richtlijnmodule wil de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) de sterke toename van het gebruik van opioïden stoppen. Volgens de anesthesiologen is de informatievoorziening over deze verstrekte sterke pijnstillers vaak niet op orde.
Anesthesiologen willen groei gebruik opioïden stoppen

Doel van de module is verstandig omgaan met opiaten te bevorderen en de bewustwording onder zowel voorschrijvers als gebruikers te laten toenemen, want bijna een miljoen Nederlanders gebruiken op dit moment opioïden, aldus de NVA.

Volgens de beroepsvereniging blijkt uit recent onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en Patiëntenfederatie Nederland dat 45% van de pijnpatiënten die opioïden op recept gebruikt, niet is geïnformeerd dat het uitsluitend voor kortdurend gebruik is.

Nog eens 43% is niet op de hoogte van de verslavingsrisico’s, en twee derde van de ondervraagden zegt dat de voorschrijvers vooraf geen afspraken met hen hebben gemaakt over de gewenste gebruiksduur van de pijnstiller.

Handvatten

Met de nieuwe richtlijnmodule wil de NVA de informatievoorziening rond het verstrekken van opioïden verbeteren. De module geeft concrete handvatten voor het opzetten van een ziekenhuisbreed opioïdenprogramma voor postoperatieve en acute pijn, en omvat vijf elementen: standaard pijnmedicatieopdrachten in het kwaliteitssysteem die zijn gericht op restrictief voorschrijven, educatie van alle voorschrijvers, betere voorlichting van patiënten met een mogelijke indicatie voor opioïden, meer aandacht voor verstandige keuzes rondom opioïden en een speciaal afbouwschema.

Document acties

gearchiveerd onder: Opioïde-gebruik, Opioïden, Opioïd, Opioïde
Back to top