Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Resultaten nieuw alzheimermedicijn niet indrukwekkend’

PW49 - 01-12-2022
Niet indrukwekkend, en zeker niet het begin van het einde van de ziekte van Alzheimer, zoals sommige onderzoekers suggereren. Dat is het oordeel van neuroloog Edo Richard van het Radboudumc over de deze week gepresenteerde onderzoeksresultaten van het nieuwe alzheimermedicijn lecanemab.
‘Resultaten nieuw alzheimermedicijn niet indrukwekkend’

Dit staat in schril contrast met de visie van diverse specialisten, zowel nationaal als internationaal, die op basis van de gepubliceerde resultaten spraken van “historische en hoopvolle” ontwikkelingen, omdat met het medicijn de cognitieve achteruitgang bij patiënten vertraagd zou kunnen worden.

Richard spreekt echter van een klein effect, minder dan het minimaal klinisch relevante verschil. “Met andere woorden, patiënten en mantelzorgers merken waarschijnlijk weinig tot niets van dit effect.” Daarentegen is wel sprake van ernstige bijwerkingen. Het aantal mensen dat hersenoedeem en/of microbloedingen krijgt is groot, en ook zijn er mensen die een macrobloeding in de hersenen hebben gekregen.

Richard: “Er is daarom geen reden om nu voorbereidingen te gaan treffen voor behandeling van tienduizenden mensen met lichte cognitieve stoornissen of dementie met deze medicijnen, die elke twee weken per infuus moeten worden toegediend.” De verwachte kosten per patiënt per jaar zijn met € 10.000 tot € 35.000 per jaar bovendien hoog. “Laten we gewoon de gebruikelijke beoordeling van nieuwe medicijnen door bevoegde instanties in Europa en Nederland afwachten.”

Eerdere anti-amyloid-therapieën

De Nijmeegse neuroloog wijst erop dat het nieuwe middel bovenop de stapel eerdere anti-amyloid-therapieën komt die geen van alle een effect lieten zien. “Dus als er bij het twintigste onderzoek gericht op hetzelfde ziektemechanisme een statistisch significant verschil wordt gevonden, is voorzichtige interpretatie op zijn plaats.”

Was het onderzoek met lecanemab groter dan eerdere studies, de effectgrootte komt volgens Richard overeen met die van alzheimermedicijn aducanumab, dat eerder door de Amerikaanse FDA werd toegelaten, maar niet in Europa. “De uitkomsten van de aducanumab-trials werden als niet klinisch relevant beschouwd door de overgrote meerderheid van clinici en wetenschappers in het veld, wat ook blijkt uit het feit dat het middel ondanks registratie door de FDA niet of nauwelijks wordt voorgeschreven in de VS.”

 

Document acties

gearchiveerd onder: lecanemab, Edo Richard
Back to top