Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Digitale farmacie helpt zorg betaalbaar te houden’

03-01-2023
VGZ heeft het recht verzekerden te informeren over de dienstverlening van de landelijke internetapotheken die zij heeft gecontracteerd. Volgens VWS-minister Ernst Kuipers is internetfarmacie een middel om de zorg betaalbaar te houden, maar daarnaast moeten we ook de apotheek in de wijk koesteren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink.
‘Digitale farmacie helpt zorg betaalbaar te houden’

Het SP-Kamerlid wilde van de minister weten wat hij ervan vindt dat zorgverzekeraar VGZ “gratis en voor niks” reclame maakt voor bepaalde internetapotheken. Verzekerden van VGZ kunnen sinds begin vorig jaar kiezen of ze hun geneesmiddelen willen ophalen in een openbare apotheek, uit een afhaalkluis of online willen bestellen via NationaleApotheek.nl of MedApp, twee landelijke internetapotheken die de zorgverzekeraar heeft gecontracteerd.

Met deze Online Medicijnservice wil de zorgverzekeraar “tijd- en plaatsonafhankelijke” farmaceutische zorg aanbieden. VGZ wijst zijn verzekerden actief op deze online service, maar benadrukt dat er geen verplichting komt om medicatie af te nemen bij een landelijke internetapotheek.

Digitale zorg

Kuipers geeft aan dat VGZ haar verzekerden heeft geïnformeerd dat zij niet alleen bij reguliere apotheken terechtkunnen, maar ook bij landelijke internetapotheken. Daarbij is het wel van belang dat de verstrekte informatie “juist en evenwichtig” is, aldus de minister. Vervolgens is het aan verzekerden te beoordelen of zij deze wijze van dienstverlening prefereren boven die van een andere apotheek.

Verder stelt de bewindsman dat zorgaanbieders, ook apothekers, ervoor kunnen kiezen zich te specialiseren op een bepaalde patiëntengroep, of om vooral online diensten aan te bieden. Hij vindt het bovendien wenselijk en noodzakelijk dat zorgverzekeraars dergelijke transformaties in de zorg bevorderen en faciliteren. “Dit geldt ook voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van apothekerszorg, juist ook in de toekomst. Nieuwe zorgvormen en digitale zorgvormen kunnen daarbij helpen”, aldus Kuipers, die benadrukt dat ook de Patiëntenfederatie variatie in aanbod ondersteunt.

Apotheek in wijk of dorp

Wel verwacht de minister van zorgverzekeraars dat zij onderhandelen met apothekers om kwalitatief goede en doelmatige farmaceutische zorg in te kopen. Zorgverzekeraars hebben volgens hem de verantwoordelijkheid niet alleen daar waar het kan lage vergoedingen uit te onderhandelen – bijvoorbeeld door de inzet van online apotheken – maar ook om daar waar het nodig is ruimte te bieden aan “intensievere (en duurdere) vormen van zorg, met bijpassende vergoedingen”.

Ook geeft Kuipers aan dat hij in het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft afgesproken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars een beweging in te zetten naar zorg die digitaal wordt geleverd waar dit kan, maar ook dat deze fysiek blijft waar dit moet.

Verder verwacht hij in de toekomst alle vormen van apotheekzorg hard nodig te hebben, zowel online als de apotheek in wijk of dorp. “Er is zeker plek voor online apotheken, maar de farmaceutische zorg in de wijk moeten we koesteren en verder optimaliseren. Ik ga met partijen in overleg hoe we dit kunnen realiseren”, aldus Kuipers.

Pamflet

Apothekers in Midden-Holland gaven eerder dit jaar aan zich grote zorgen te maken over VGZ, die volgens hen de internetapotheek een voorkeurspositie wil geven boven de regionale apotheek. Volgens de Coöperatie Samenwerkende Apotheken Midden-Holland (SAMH) – met 24 aangesloten apotheken – is het doel van VGZ in zo min mogelijk leveringen per jaar de geneesmiddelen bij patiënten te laten bezorgen door de internetapotheek.

Met een pamflet hebben de apothekers hun patiënten gewaarschuwd dat ze bij een internetapotheek voorlichting missen over de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen.

VGZ gaf eerder aan dat de landelijke internetapotheken NationaleApotheek.nl en MedApp dezelfde standaarddiensten leveren, zoals medicatiebewaking, overleg met huisartsen en een helpdesk. Ook Kuipers benadrukt in zijn antwoorden op de Kamervragen van Hijink dat landelijke internetapotheken aan dezelfde eisen moeten voldoen als iedere andere apotheek. “Hierop wordt toegezien door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)”, aldus de minister.

Document acties

Back to top