Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers missen maatwerk in Kijksluiter-video’s

PW36 - 03-09-2021
Veel apothekers die gebruikmaken van de Kijksluiter, videoanimaties over bijsluiters, zijn positief over de inhoudelijke kwaliteit, maar zouden het digitale platform meer op maat per patiëntgroep willen aanbieden. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en Hogeschool Utrecht.
Apothekers missen maatwerk in Kijksluiter-video’s

Ruim 85% van de apothekers is positief over de informatie en de hoeveelheid animaties, in totaal 10.000, die zijn opgenomen in de digitale bibliotheek Kijksluiter.nl. Volgens Stichting Kijksluiter is van 95% van de geneesmiddelen een animatie beschikbaar, in verschillende talen.

Acht op de tien apothekers ziet de animaties in begrijpelijke spreektaal als een toegevoegde waarde bij het informeren van patiënten aan de apotheekbalie, concluderen de onderzoekers op basis van een vragenlijst die door 140 apothekers is ingevuld. “Van deze groep biedt 89% de Kijksluiter aan, voornamelijk bij een eerste uitgifte en aan alle patiëntgroepen. Voor veel apothekers zijn de animaties een goede aanvulling op de informatiebronnen die er al zijn”, vertelt Nivel-onderzoeker Marcia Vervloet.

Kijksluiter is in 2019 in veel apotheken geïmplementeerd, mede doordat zorgverzekeraar Zilveren Kruis de tool heeft opgenomen in zijn kwaliteitsbeleid, inmiddels gevolgd door CZ en Menzis. Vervloet: “Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat ook de financiële compensatie van zorgverzekeraars een drijfveer is om Kijksluiter aan patiënten aan te bieden.”

Gezondheidsvaardigheden

Bij het inzetten van Kijksluiter.nl maken apothekers vrijwel geen onderscheid naar patiëntgroep: de meeste apotheken bieden het digitale platform aan alle typen patiënten aan. In enkele apotheken worden de animatievideo’s aan een specifieke doelgroepen aangeboden, zoals laaggeletterden of patiënten die geen Nederlands spreken.

Als belangrijk verbeterpunt noemen apothekers meer ‘bediening op maat’, per patiëntgroep en per geneesmiddel, stelt Vervloet. “Voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden of weinig ervaring met digitale toepassingen is de manier van aanbieden lastig. Het klikken op een link in een e-mail kan dan een probleem zijn.”

Soms blijkt er nog geen Kijksluiter beschikbaar te zijn van een bepaald geneesmiddel, wat volgens de apothekers door patiënten als frustrerend wordt ervaren.

Routine

Het aanbieden van de animatievideo’s blijkt in veel apotheken nog geen dagelijkse routine: bij 57% van de ondervraagden is het nog niet volledig geïmplementeerd. Het apotheekteam zou, volgens de respondenten, nog te veel extra handelingen moeten verrichten om Kijksluiter aan patiënten beschikbaar te stellen.

De door apothekers zelf genoemde oplossing hiervoor – het integreren van de Kijksluiter in het apotheekinformatiesysteem – is inmiddels gerealiseerd, zodat de patiënt een automatisch gegenereerde e-mail ontvangt met een link naar de relevante animatie.

Nivel heeft de functionaliteit en het gebruiksgemak van Kijksluiter onderzocht vanuit het perspectief van de aanbieder: de apotheek. Wat de ervaringen zijn van patiënten met deze tool, onderzoekt momenteel het National e-health Living Lab (NeLL) van het Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Document acties

gearchiveerd onder: maatwerk, Nivel, kijksluiter, Hogeschool Utrecht
Back to top