Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorschrijven zonder fysiek contact tijdelijk toegestaan

PW1en2 - 14-12-2020
Door het coronavirus is het voor artsen tijdelijk toegestaan na een videoconsult via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan patiënten die zij nog niet eerder fysiek hebben gezien. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Voorschrijven zonder fysiek contact tijdelijk toegestaan

Onder normale omstandigheden is het niet toegestaan online geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. Door het coronavirus is het echter juist vaak nodig face-to-face-contact te vermijden als dat kan.

Daarom geeft de inspectie vanaf 10 december 2020 tot 1 maart 2021 ruimte voor het online voorschrijven na een videoconsult, met als voorwaarde dat de arts het medicatieoverzicht van de patiënt kan inzien.

Vervolgens moet de voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar of huisarts van de patiënt hierover informeren.

In gevallen van overmacht, waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, moet de voorschrijver de afwegingen hierover goed vastleggen.

Deze toestemming is tijdelijk, na 1 maart 2021 zal de inspectie bekijken of verlening noodzakelijk is.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Fysiek contact, Voorschrijven, IGJ
Back to top